Opplandstrafikk Billett

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Kjøp billett – helt enkelt.

Med Opplandstrafikk Billett kjøper du billetten før du går om bord. Billetten gjelder på Opplandstrafikks bussruter.

Dersom du av en eller annen grunn må reinstallere Opplandstrafikk Billett på din telefon, kan kjøpt/gyldig billett lastes ned inntil 2 ganger dersom telefonen fortsatt har samme telefonnummer.

Som betalingsmiddel i Opplandstrafikk Billett velger du mellom Vipps, dersom du har det installert på din telefon, eller Visa/Mastercard.

Du kan kjøpe enkeltbillett og periodebillett Ungdom Tog/Buss, Ungdomsbillett og Barnebillett. Du er selv ansvarlig for å sjekke om det går buss på kjøpt strekning.

Enkeltbilletten er gyldig i 1 time i startsonen, og gyldigheten øker med 15 minutter for hver ny sone. Du må også ha billetten tilgjengelig for kontroll på bussen.

Periodebillett Ungdom Tog/Buss aktiveres automatisk fra den dato og klokkeslett du setter når du kjøper billetten. Periodebillett Ungdom Tog/Buss er gyldig i 30 dager fra aktiveringstidspunkt, og gjelder på alle bussruter i regi av Opplandstrafikk i Oppland og NSB Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik-Harestua. Gjelder for Ungdom fom 15 tom 19 år. Gjelder ikke på nattbuss.

Periodebillett Ungdomsbillett og Barnebillett aktiveres automatisk fra den dato og klokkeslett du setter når du kjøper billetten. Periodebillett Ungdomsbillett og Barnebillett er gyldig i 30 dager fra aktiveringstidspunkt, og gjelder på alle bussruter i regi av Opplandstrafikk i Oppland.

Hurtigkjøp baserer seg på dine tidligere kjøp, og gir deg ny billett med kun få tastetrykk.

Du kan kjøpe enkeltbillett til deg selv eller til flere som reiser sammen.

Enkeltbillett kan kjøpes i god tid, og du aktiverer den ved starttidspunkt.

Kvitteringer får du via e-post.

For at kjøpt billett skal være gyldig, må den aktiveres. Hvis aktiveringen ikke gjøres innen 12 timer, vil kjøpet bli annullert og reservert beløp vil bli opphevet.

For å gjøre kjøpsdialogen enklest mulig for deg, trenger billett-appen tillatelse til:

- Din plassering, finn (GPS) plassering
Ved å kjenne din plassering foreslås automatisk en billett i den sonen du befinner deg.

- Nettverkskommunikasjon, full Internett-tilgang
Internett-tilgang er nødvendig for å kunne kjøpe og laste ned billetter til din mobil. Ved å kjenne nettverkstatus kan antall forespørsler mot billett-tjeneren reduseres. Dette betyr lavere strømforbruk og raskere brukergrensesnitt.

- Telefonstamtaler, lese telefonstatus og ID
Applikasjonen har ikke tilgang til å utføre telefonsamtaler, men kjøpte billetter blir knyttet til telefonens unike ID slik at mobilen blir gyldig billettbærer.

- Systemverktøy, hindre telefonen i å deaktiveres
Sikrer at kommunikasjonen mellom telefonen og billett-tjeneren ikke avbrytes.

- Systemverktøy, automatisk start ved oppstart
Muliggjør varsling om at en periodebillett er i ferd med å utløpe.

- Maskinvarekontroll, kontrollér vibrering
Varsel om at periodebilletten utløper benytter din standard innstilling for varsling. Varslingen kan derfor vibrere om ønskelig.

- Nettverkskommunikasjon, motta data fra Internett.
Billettkjøp og validering av billetten, betinger at du er tilkoblet internett.

Hvis mobilappen krasjer, sendes en krasjrapport til mobilutvikleren.
www.opplandstrafikk.no

-Pushvarsel
Du får en påminnelse når det er kort tid igjen på billetten, og når billetten er utløpt.
Buy ticket - simply.
 
With Opplandstrafikk Ticket purchase your ticket before you board. The ticket comes in Oppland Trafikk bus routes.

If for any reason you need to reinstall Opplandstrafikk Ticket on your phone, you can buy / valid ticket downloaded up to 2 times if your phone still has the same phone number.
 
As a means of payment in Oppland Traffic Ticket choose between tilt, if you have it installed on your phone, or Visa / Mastercard.
 
You can buy single tickets and season tickets Youth Train / Bus, Youth Ticket and Children's tickets. You are responsible for checking whether there are buses on purchased stretch.
 
Single ticket is valid for one hour in the starting zone and validity increases with 15 minutes for each new zone. You must also have the ticket available for inspection on the bus.

Period Ticket For Train / Bus activated automatically from the date and time you set when you buy your ticket. Period Ticket For Train / Bus is valid for 30 days from the activation date, and applies to all bus routes organized by Opplandstrafikk in Oppland and NSB Gjøvikbanen the stretch Gurgaon-Harestua. Applies for youth fom 15 empty 19 years. Does not apply to the night bus.

Period Ticket For Ticket and Children's tickets are activated automatically from the date and time you set when you buy your ticket. Period Ticket For Ticket and Children's tickets are valid for 30 days from the activation date, and applies to all bus routes organized by Opplandstrafikk in Oppland.
 
Quick Buy based on your previous purchases, and gives you a new ticket with just a few keystrokes.
 
You can buy a single ticket for yourself or to several traveling together.
 
Single tickets can be purchased in advance, and you enable it by starting time.
 
Receipts you via e-mail.
 
For that bought a ticket to be valid, it must be enabled. If activation is not done within 12 hours, the purchase will be canceled and reserved amount will be released.
 
To make purchases dialogue easy as possible for you, you need ticket app permission:
 
- Your location, locate (GPS) location
By knowing your location is proposed automatically a ticket in the zone you are.
 
- Network communication full Internet access
Internet access is required in order to purchase and download tickets to your mobile. By knowing the network status, the number of requests the ticket server is reduced. This means lower power consumption and faster interface.
 
- Telephone Stam Speeches, read phone status and ID
The application does not have access to make phone calls, but purchased tickets will be linked to the phone's unique ID so that mobile becomes valid ticket carries.
 
- System Tools, prevent the phone deactivated
Ensures communication between the phone and the ticket server is not interrupted.
 
- System tools automatically start at boot
Provides notification that a period ticket is about to expire.
 
- The hardware control, control vibration
Notice of season ticket expires uses your default notification. The notification may therefore vibrate if desired.
 
- Network communication receive data from the Internet.
Ticket purchase and validation of the ticket requires that you are connected to the internet.
 
If the mobile app crashes, sent a crash report to the mobile developer.
www.opplandstrafikk.no
 
-Pushvarsel
You'll be reminded when there is no time left on the ticket, and when the ticket expires.
Read more
Collapse
2.5
46 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Støtte for nytt Vipps API.
- Mindre feilrettinger.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 17, 2019
Size
5.1M
Installs
10,000+
Current Version
3.9.6.0-3438
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
Opplandstrafikk
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.