Ren Barnemat - Hjemmelaget barnemat

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Vi viser deg hvor enkelt du kan lage barnemat til din baby. Med appen RenBarnemat gir vi deg den informasjonen du trenger for å lage middagsmat til din baby 

- enkelt for deg
- sunt for barnet
- og godt for miljøet. 

NYTT:
Inkluderer nå serveringstips/ oppskrifter tilpasset barnets alder.
Inkluderer nå tips til hva du kan gjøre hvis barnet har hard mage.

Appen Ren Barnemat inneholder korte videoer som hjelper deg å:

- bli trygg på hva du kan og bør servere av mat
- hvordan du skal tilberede maten på den smarte måten
- hvordan du kan spare mye tid på å lage maten selv
- hvordan du kan hjelpe barnet ditt å like mange smaker
- hvordan du gjør overgangen fra melk til fast føde
- hvordan du hjelper barnet fra fin-most mat til biter
- hva du kan gjøre hvis barnet har hard mageLast ned appen i dag, og du kan starte med å lage ren hjemmelaget barnemat i dag.


Kunne du tenkte deg å lage barnematen til ditt barn selv,
men du er usikker på hvordan du skal begynne? Eller kanskje du rett og slett ikke er så glad i å lage mat og følge oppskrifter, men likevel ønsker god hjemmelaget mat til din baby?

RenBarnemat-appen viser deg det du trenger for å kunne lage god, variert og sunn middagsmat til din baby, tilpasset barnets alder.

RenBarnemat inneholder 11 korte videoer som steg for steg viser deg hvordan du kan lage, oppbevare og servere god middagsmat til din baby. Prinsippene i RenBarnemat kan lett overføres til andre råvarer slik at du kan lage variert middag til din baby, som ligger tett opptil det resten av familien spiser til middag.


Få 100% ren barnemat

Et kjøpt middagsglass med gulrot og potet kan inneholde 42% gulrot og 21% potet, mens de resterende 37% er andre ting. Med RenBarnemat er gulrot 100% gulrot og potet 100% potet. Du bruker rene råvarer og får ren barnemat.
Alle vet at det er viktig å redusere bruken av salt i maten. Med RenBarnemat kan du droppe saltet helt. Du har kontrollen. Du kan gi barnet ditt sunn og ren mat helt uten salt, krydder, stivelse, konserveringsmiddel, syrer eller kunstige tilsetninger.


Ta skjeen i egen hånd

Mange er bekymret for at barnet skal være allergisk mot enkelte råvarer. Når du lager maten etter RenBarnemat sine prinsipper er det enkelt for deg å introdusere kun en matsort om gangen. Dette er sunt for barnet ditt. Det gir barnet en gradvis tilvenning til maten og tid til å igangsette de riktige enzymene i fordøyelsessystemet sitt for å fordøye og nyttiggjøre seg av maten.


Er miljøet viktig for deg?
Ved å lage barnemat selv sparer du miljøet for mye avfall. Bruker du middagsmat på glass i 6 måneder tilsvarer det ca 180 glass med lokk. I tillegg kommer forurensing ved produksjon og transport av middagsglassene. Dette unngår du med hjemmelaget middagsmat. Med RenBarnemat kan du tilpasse mengden mat til ditt barn slik at mengden matavfall blir minimal.


Barn elsker grønnsaker

Mange opplever overgangen fra babymat til vanlig mat som problemfylt. Særlig grønnsaker kommer fort under kategorien «liker ikke». Etter å ha brukt RenBarnemat-prinsippene på alle mine tre barn har jeg erfart at dette ikke er et problem.
Nettopp fordi RenBarnemat bruker rene råvarer kjenner barnet igjen maten. Overgangen blir nærmest trinnløs, og vanlig middag blir et naturlig steg videre etterhvert som barnet får tenner. De elsker grønnsaker og er åpne for nye smaker.

Spar tid
Ved å lage større porsjoner og fryse ned i porsjonsstørrelser kan du lage middag for mange dager, samtidig som du lager middag til resten av familien. Vi viser deg hvordan.

Har du råd til å la være?

Til under prisen av ett middagsglass kan du nå sikre deg appen RenBarnemat som gir deg det du trenger av kunnskap for å lage middagsmat til din baby. Å komme i gang er ofte den største utfordringen. RenBarnemat vil gi deg starthjelpen du trenger.

Last ned appen i dag og la deg inspirere. Les evt mer om appen på http://renbarnemat.no
We'll show you how easily you can make baby food for your baby. With app RenBarnemat we give you the information you need to make dinner food to your baby
- Easy for you
- healthy for the child
- and good for the environment.

NEW:
Now includes dining tips / recipes adapted to their age.
Now includes tips on what you can do if your child has constipation.

The app Ren Barnemat features short videos that help you:

- be confident in what you can and should serve food
- how to prepare the food the smart way
- how you can save a lot of time to cook for themselves
- how you can help your child to as many tastes
- how to make the transition from milk to solid food
- how to help your child from finely pureed foods to pieces
- what you can do if your child has constipationDownload the app today and you can start by making plain homemade baby food today.


Could you thought you making baby food for your child yourself,
but you are not sure how to begin? Or maybe you simply are not as fond of cooking and following recipes, but still want good homemade food for your baby?

RenBarnemat app shows you what you need to be able to make good, varied and healthy dinner food to your baby, custom child's age.

RenBarnemat contains 11 short videos step by step shows you how to create, store and serve good dinner food for your baby. The principles of RenBarnemat can easily be transferred to other ingredients so you can make varied evening to your baby, which is located close to the rest of the family eats for dinner.


Get 100% pure baby food

A purchased noon glass of carrot and potato may contain 42% carrot and 21% potato, while the remaining 37% are other things. With RenBarnemat is carrot 100% carrot and potato 100% potato. You are using pure ingredients and get clean baby food.
Everyone knows that it is important to reduce the use of salt in food. With RenBarnemat you can drop the salt altogether. You're in control. You can give your child healthy and clean food without salt, spices, starch, preservatives, acids or artificial additives.


Take matters into your own

Many are worried that your child will be allergic to certain ingredients. When making food for RenBarnemat its principles, it is easy for you to introduce only a Matte Black at a time. This is healthy for your child. It gives the child a gradual habituation to food and time to initiate the appropriate enzymes in the digestive system sitting to digest and utilize food.


Is the environment important to you?
By making baby foods yourself you save the environment too much waste. Do you dinner food on glass in six months is equivalent to about 180 glass with a lid. In addition, contamination of production and transportation of the dinner glasses. This avoids you with homemade dinner food. With RenBarnemat can customize the amount of food your child so that the amount of food waste is minimal.


Kids love vegetables

Many people experience the transition from baby food to regular food as troubled. Especially vegetables coming fast subcategory "dislikes." After spending RenBarnemat principles in all my three children, I have learned that this is not a problem.
Precisely because RenBarnemat uses pure ingredients know the child left the food. The transformation is almost infinitely, and regular dinner is a natural next step as the child gets teeth. They love vegetables and are open to new flavors.

Save time
By creating larger portions and freeze in portion sizes can make dinner for many days, while you make dinner for the rest of the family. We show you how.

Can you afford not to?

For the price of one dinner glass can now secure your app RenBarnemat that gives you what you need knowledge to make dinner food for your baby. Getting started is often the biggest challenge. RenBarnemat will give you start the help you need.

Download the app today and be inspired. Read any more about the app http://renbarnemat.no
Read more
Collapse
Loading…

What's New

1) Ny seksjon: Oppskrifter. Dvs. hvordan jeg har brukt å blande maten og servere den.
2) Ny video er lagt til: Hva du kan gjøre hvis barnet har hard mage.
3) Appen tar mindre plass på din telefon enn før.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
February 12, 2018
Size
2.2M
Installs
50+
Current Version
1.0.5
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
RenBarnemat.no
Developer
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.