Næringsinnhold
(85)

Reviews

What's New
* "Kalkulatorfunksjon". Mulighet for å endre mengden vare, og få automatisk utregnet næringsinnholdet i denne mengden.
* Mulighet for raskt søk på Google dersom matvaren du søker etter ikke finnes i appen.
* Bedre visualisering av hvilke grupper av næringsstoffer som hører sammen.

Similar