5 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

Divvun-tangentbord innehåller tangentbord för:

- nordsamiska
- lulesamiska
- sydsamiska
- enaresamiska
- skoltsamiska
- moksja
- erdsja

I tillägg finns där också tangentbord för finska, norska och svenska, innehållande alla bokstäver som behövs för att skriva alla samiska språk skrivna med det latinska alfabetet.
Uppdaterades den
20 maj 2022

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Den här appen kan dela data av följande typ med tredje part
Appinformation och appens prestanda
Den här appen kan samla in data av följande typ
Appinformation och appens prestanda och Enhetsidentifierare eller andra identifierare
Data krypteras när den skickas
Det går inte att radera datan

Nyheter

Bugfixar och förbättringar.