Ljuda med Boo! Lite

Everyone
Ages 8 & Under
3
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Gratis prova-på-innan-köp-version - inga annonser eller inuti-app-köp

Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen.)

Appen är utvecklad av legitimerad logoped. Barnen kan använda appen själva eller tillsammans med en vuxen. Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Vem kan Boo hjälpa?
Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Appen hjälper och motiverar barn att:
• träna på ett eller flera enskilda språkljud
• träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter
• träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser, eller
• träna kopplingen mellan bokstäverna och deras motsvarande språkljud i tidig läsinlärning.

Boo kan vara en språngbräda till ett bättre uttal och läsinlärning!

Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna.

OBS - Detta är en gratis prova på-version med enbart ljuden P B A E och begränsad funktionalitet. Ladda gärna ner denna och prova! Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden enskilt eller om man lägger ihop en konsonant och vokal till en enkel stavelse (koartikulation).

Om barnet spontanhärmar Boo och behöver träna fler ljud och stavelser, så finns fullversionen med konsonanterna P B T D K G S F V M N L, samtliga svenska vokaler samt fler funktioner, inklusive matnyttiga tips från logopeden.

---

Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på surfplatta då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på mobilskärmar.
Free try-before-buy version - no ads or inside-app purchases

Boo helps children to practice the language sounds that the child needs to get better at. He is supposed to attract spontaneous mimicry and repetition of the Swedish language sounds and simple syllables. Meanwhile, he strengthens the healthy awareness of what goes into your mouth when you ljudar, by clearly showing how to make the sounds. (This is called phonological awareness and documented importance of reading and writing skills.)

The app is developed by a licensed speech therapist. Children can use the app by themselves or accompanied by an adult. The child uses multiple senses at the same time to imitate and repeat it becomes easier to overcome obstacles and learn to sound right.

Who can help Boo?
The app is designed for children from 3 to about 6 years who have, or would have to have contact with a speech therapist because of difficulties with the pronunciation. The app helps and motivates children to:
• train on one or more individual speech sounds
• train distinguish voiced and unvoiced consonants
• Practice adding up the sound and samljuda them to simple syllables, or
• work out the connection between the letters and their corresponding phonemes in early reading skills.

Boo can be a springboard to a better pronunciation and reading skills!

Boo can also be helpful for those who are about to learn Swedish, for example, newly arrived children or adults.

NB - This is a free trial version with only the sounds P B A E and limited functionality. Feel free to download it and try it! Boo ljudar and shows the mouth how to make the sounds individually, or if you put together a consonant and vowel to a single syllable (coarticulation).

If the child spontaneous mimics Boo and have to train more audio and syllables, there full version with consonants P B T D K S G F V M N L, all Swedish vowels and more features , including essential tips from the speech therapist.

---

Boo is developed based logopedic and therapeutic experience with children with verbal dyspraxia or phonological language disorder. The app is tested by 8 children aged 3-6 years who runs the speech therapist. Testing has demonstrated the great motivation to lekträning and spontaneous repetition of sounds in a way that proved difficult before.

The app is developed and designed to be used on the tablet as such is easier to handle for small children's fingers. The works, however good technically even on mobile screens.
Read more
Collapse
4.3
3 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

En lite större uppdatering! Nu kan man spela ett litet spel med Boo – Gissa ljudet – bra för den fonologiska medvetenheten och att träna bokstavsljuden!
Och så har Boo fått större och tydligare stämband.
Och så har det gjorts några andra (knappt märkbara) förbättringar och buggfixar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 28, 2018
Size
14M
Installs
1,000+
Current Version
1.4.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Bildligt talat
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.