ADW Launcher 2

182.143
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

You may think the original and best launcher of all time has not been updated, because people assume that time is a strict progression of cause to effect, but *actually* from a non-linear, non-subjective viewpoint, it’s more like we released this update 3 years ago and you didn’t realize. Don’t worry, we understand not everyone has…1.21 gigawatts!! to spend.

Having said this, we’ve been reading a lot about Google recommendations on abusing app options and settings, and we’ve talked a lot about it. But as the ability to speak does not make us intelligent we’ve made all the opposite. You know, without freedom of choice there is no creativity. The Launcher bores.
You may also think “I find your excess of settings disturbing” and we don’t blame you! It’s a totally normal reaction. I guess you guys aren’t ready for that yet. But your kids are gonna love it. In the end, the possibility of configuring it to your likeness is approximately 3720 to 1, what makes it the best launcher because maths never lie.

And yeah, we have screens, ¿and icons? for sure, ahh and we have widgets too, what more?, I mean what else?, in fact, you can make your own. And if you prefer getting everything pre-made, use themes! Or widget and template packs! ¿Is your device’s desktop boring? Change it again Sam. Your style, your rules, Do. Or do not, there’s a setting for it, tweak it, change it, shaken, not stirred.

And remember, “There’s no such thing as ‘the unknown,’ only options inside ADW Settings”

¿Are you gonna miss it?


*Endless Features*

Most of the application have been reprogrammed and redesigned from scratch. Also we have added a lot of new features. Here are some of them:

* Support for Android 7.1 launcher shortcuts (limited support on older versions down to 5.x)
* Added new icons effects section. You can choose image filters and compositions. Awesome!!!
* Dynamic UI coloring using wallpaper colors.
* New way to manage screens. Hold down an empty area of the desktop.
* New way to add widgets and shortcuts.
* New way to change the wallpaper, lock/unlock the desktop or access settings. Hold down an empty area of the desktop and choose the option.
* Added fast scroll app drawer style.
* Added indexed fast scroll app drawer style.
* Added some desktop transitions.
* Added new section to configure icon badges.
* Added a visual mode to configure desktop, icon appearance, folder appearance, and app drawer options.
* Added option to change the top panel/widget.
* Added option to change the content type of bottom panel (dock/widget).
* Added new wrap folder mode to folders. This mode lets you launch the first app in the folder on tap, and show the folder contents on swipe up.
* Added new fast application search in app drawer.
* Improved app categories in app drawer.
* Improved way to manage user gestures.
* Improved way to apply internal and external themes.
* Improved context menu for all desktop objects.
* Added new Custom Widget object. You can add new custom widgets from widget list, import them from friends and other developers, create, edit and share your own.
* Added some initial extensions for the custom widgets (time/battery)
* Check out ADWExtensions pack for more extensions (weather, gmail, etc).
* Added template manager. Remove, add and share templates easily.
* Improved icon properties dialog.
* Improved folder properties dialog.
* Added backup manager in advanced settings/system. Now you can import data from other famous launchers (if you miss one, report back to us so we can include it!)
* Added the possibility to set a secondary action on desktop shortcuts. Swipe up over the desktop shortcut to execute the secondary action.
* Probably 2 or 200 things I’m forgetting…
* A bunch of wibbly wobbly timey wimey stuff inside!
U denkt misschien dat het origineel en beste launcher van alle tijden is niet bijgewerkt, want mensen gaan ervan uit dat de tijd is een strikte progressie van oorzaak tot gevolg, maar * daadwerkelijk * van een niet-lineaire, niet-subjectieve gezichtspunt, het is meer als we vrijgelaten deze update 3 jaar geleden en je hebt niet te realiseren. Maak je geen zorgen, we begrijpen niet iedereen heeft ... 1,21 gigawatt !! spenderen.

Dit gezegd zijnde, hebben we veel gelezen over Google aanbevelingen over het misbruiken app opties en instellingen, en we hebben veel over gepraat. Maar als het vermogen om te spreken ons niet intelligent maken we allemaal het tegenovergestelde gedaan. Je weet wel, zonder vrijheid van keuze is er geen creativiteit. De Launcher verveelt.
U kunt ook denken: "Ik vind uw overtollige instellingen verontrustend" en we je niet kwalijk! Het is een heel normale reactie. Ik denk dat jullie zijn nog niet klaar voor. Maar uw kinderen zijn gaan houden. Op het einde, de mogelijkheid van het configureren van uw gelijkenis is ongeveer 3720-1, wat maakt het de beste launcher omdat wiskunde nooit liegen.

En ja, we hebben schermen, ¿en pictogrammen? zeker, ahh en we hebben ook widgets, wat ?, Ik bedoel wat anders ?, in feite, kunt u uw eigen te maken. En als je liever om alles pre-en-klare, gebruiken thema's! Of widget en template packs! ¿Is het bureaublad van uw apparaat saai? Verander het weer Sam. Uw stijl, uw regels, Do. Of niet, er is een instelling voor het, tweaken het, verander het, shaken, not stirred.

En vergeet niet: "Er is niet zoiets als 'het onbekende' slechts opties binnen ADW-instellingen"

¿Ga je missen?


* Endless Features *

Het grootste deel van de aanvraag zijn geprogrammeerd en opnieuw vanaf nul. Ook hebben we een groot aantal nieuwe functies toegevoegd. Hier zijn er een aantal:

* Ondersteuning voor Android 7.1 launcher shortcuts (beperkte ondersteuning op oudere versies neer aan 5.x)
* Toegevoegd nieuwe iconen effecten sectie. U kunt kiezen afbeelding filters en composities. Geweldig!!!
* Dynamische UI inkleuren met behulp van behang kleuren.
* Nieuwe manier om schermen te beheren. Houd een leeg gebied van het bureaublad.
* Nieuwe manier om widgets en snelkoppelingen toe te voegen.
* Nieuwe manier om het behang te veranderen, vergrendelen / ontgrendelen het bureaublad of toegang tot de instellingen. Houd een leeg gebied van het bureaublad en kies de optie.
* Toegevoegd snel bladeren app lade stijl.
* Toegevoegd geïndexeerd snel bladeren app lade stijl.
* Toegevoegd een aantal desktop overgangen.
* Toegevoegd nieuwe sectie op het pictogram badges te configureren.
* Toegevoegd een visuele wijze op het bureaublad, pictogram verschijning, map uiterlijk en app lade configureren.
* Toegevoegde optie om het bovenpaneel / widget te veranderen.
* Toegevoegde optie om de inhoud type onderste paneel (dock / widget) te wijzigen.
* Toegevoegd nieuwe wrap mapmodus om mappen. Deze modus kunt u de eerste app in de map op de tap te lanceren, en tonen de inhoud van de map op swipe up.
* Toegevoegd nieuwe zoekopdracht snelle toepassing in app lade.
* Verbeterde app categorieën in app lade.
* Verbeterde manier om de gebruiker gebaren te beheren.
* Verbeterde manier om interne en externe thema's toe te passen.
* Verbeterde context menu voor alle desktop objecten.
* Toegevoegd nieuwe Custom Widget object. U kunt een nieuwe aangepaste widgets toe te voegen uit widget lijst, importeren van vrienden en andere ontwikkelaars, creëren, bewerken en delen van uw eigen.
* Toegevoegd een aantal initiële extensies voor de aangepaste widgets (tijd / batterij)
* Vertrek ADWExtensions pakken voor meer extensies (weer, gmail, etc).
* Toegevoegd template manager. Verwijderen, toevoegen en delen templates eenvoudig.
* Verbeterde icoon eigenschappenvenster.
* Verbeterde map eigenschappenvenster.
* Toegevoegd backup manager in geavanceerde instellingen / systeem. Nu kunt u gegevens importeren uit andere beroemde launchers (als je er een mist, verslag terug naar ons, zodat we kunnen er onder meer!)
* Toegevoegd de mogelijkheid om een ​​secundaire actie op snelkoppelingen op het bureaublad in te stellen. Veeg omhoog over de snelkoppeling op het bureaublad naar de secundaire actie uit te voeren.
* Waarschijnlijk 2 of 200 dingen die ik vergeten ...
* Een stelletje wibbly wiebelig timey Wimey spul binnen!
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,3
182.143 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Final ADW Launcher version for devices with android < 2.3.x.
Sorry guys, get a new device ;)
Updated privacy information
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
15 september 2018
Grootte
13M
Installaties
10.000.000+
Huidige versie
2.0.1.70
Android vereist
2.3 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 3,49 per item
Aangeboden door
AnderWeb
Distributieovereenkomst
C/Perú 5, 9A 28823 - Coslada Madrid - Spain
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.