App4refs

Gebruik Google Vertaal om die beskrywing in Afrikaans te vertaal?Vertaal die beskrywing terug in Engels (Verenigde Koninkryk)

This project aims to help refugees in by handing them free and helpful tools for field-detected needs. The main areas are:
- Simple legal information
- Useful local resources locations
- Community interaction.
This is done via a cell phone application. The scope of this first App will be, due to technical and financial reasons, the metropolitan area of Athens.
1. Context: smartphone has revolutionized what we understand as an immigration crisis. For refugees, their mobile phone is one of its most precious possessions. It allows them to learn, keep in touch with their acquaintances and navigate an unfamiliar country.
App4Refs is born as a project to exploit this technology by providing simple and useful information to people who need it to manage their new situation, allowing their empowerment and gaining security for themselves and those around them.
2. Application characteristics
Simplicity: The application should be used by teenagers as well as elder people. Therefore, it should be intuitive, crystal clear and easy to use.
Area-based: This application will be developed to be used in the metropolitan area of Athens. While some parts of it may be useful outside the city, the focus will be to cover this area.
Accessibility: The application should be easily accessed and its use completely free.
Internationalization. The text in the app will be kept to a minimum with as many available languages as possible.
Low resource intensive: The design will be done with low-end smartphones in mind. Meaning: small processor needs, lightweight and compatible with old versions of android/ios.
3. Application functionalities
Reliable information: Useful and easy to access information will be presented here. A repository of selected documentation about procedures, legal status and other important information.
Assessment: This can be a simple FAQ (Frequently Asked Questions) with a compilation of all the most usually asked questions and their answers in a clear and simple language.
Community
A forum where the refugees can share their experience, ask and give information about other centres or camps and find information about routes, trips and cities.
Activities
Mainly free activities will be shown in the application where the users can enjoy their time with their family and participate in the life of the city they are in. The information will be presented with its location and with the possibility of filtering by interest. For example:
• Green areas
• Music and entertainment
• Culture
• Education and workshops
These activities allow people to organize their own time and create communities with common interests.
Local resources
Here, the user will access a maps interface with a filter to search for selected points of interests that the application will add geolocated. For example:
• Official centres
• Support centres
• Health centres and pharmacies
• Stores with extra-European products
• Open Wi-Fi places
• Social centres and resources

Useful links
Several useful links will be provided here, divided into categories:
• Education: with a focus on free language courses.
• Official websites
• Public and emergency phones and sites: firemen, police, psychological support, etc.
• Refugee information: main sites with refugee info.
Hierdie projek het ten doel om vlugtelinge te help deur hulle gratis en nuttige hulpmiddels te verskaf vir veldbespeurde behoeftes. Die hoofareas is:
- Eenvoudige wetlike inligting
- Nuttige plaaslike hulpbronne plekke
- Gemeenskapsinteraksie.
Dit word gedoen via 'n selfoon aansoek. Die omvang van hierdie eerste App sal weens tegniese en finansiële redes die metropolitaanse gebied van Athene wees.
1. Konteks: Slimfoon het 'n rewolusie gemaak wat ons as 'n immigrasie krisis verstaan. Vir vlugtelinge is hul selfoon een van sy kosbaarste besittings. Dit stel hulle in staat om te leer, in kontak te bly met hul kennisse en 'n onbekende land te navigeer.
App4Refs word gebore as 'n projek om hierdie tegnologie te ontgin deur eenvoudige en nuttige inligting te verskaf aan mense wat dit nodig het om hul nuwe situasie te bestuur, hul bemagtiging te gee en sekuriteit vir hulself en diegene rondom hulle te kry.
2. Toepassingseienskappe
Eenvoud: Die aansoek moet deur tieners sowel as ouer mense gebruik word. Daarom moet dit intuïtief, kristalhelder en maklik om te gebruik.
Gebiedgebaseer: Hierdie aansoek sal ontwikkel word om in die metropolitaanse gebied van Athene gebruik te word. Terwyl sommige dele daarvan nuttig kan wees buite die stad, sal die fokus wees om hierdie area te dek.
Toeganklikheid: Die aansoek moet maklik toeganklik wees en die gebruik daarvan heeltemal gratis.
Internasionalisering. Die teks in die program sal tot 'n minimum beperk word met soveel beskikbare tale as moontlik.
Lae hulpbron intensief: Die ontwerp sal met lae-end-slimfone in gedagte gehou word. Betekenis: klein verwerker behoeftes, liggewig en verenigbaar met ou weergawes van Android / IOS.
3. Toepassingsfunksionaliteite
Betroubare inligting: Nuttige en maklike toegang tot inligting sal hier aangebied word. 'N Bewaarplek van geselekteerde dokumentasie oor prosedures, regstatus en ander belangrike inligting.
Assessering: Dit kan 'n eenvoudige FAQ wees ('Frequently Asked Questions') met 'n samestelling van al die mees gevraagde vrae en hul antwoorde in 'n duidelike en eenvoudige taal.
Gemeenskap
'N forum waar die vlugtelinge hul ondervinding kan deel, inligting kan vra oor ander sentrums of kampe en inligting oor roetes, reise en stede vind.
aktiwiteite
Hoofsaaklik gratis aktiwiteite sal in die aansoek vertoon word waar die gebruikers hul tyd met hul gesin kan geniet en deelneem aan die lewe van die stad waarin hulle woon. Die inligting sal aangebied word met sy ligging en met die moontlikheid om van belang te filter. Byvoorbeeld:
• Groen areas
• Musiek en vermaak
• Kultuur
• Onderwys en werkswinkels
Hierdie aktiwiteite laat mense toe om hul eie tyd te organiseer en gemeenskappe met gemeenskaplike belange te skep.
Plaaslike hulpbronne
Hier kry die gebruiker toegang tot 'n kaartkoppelvlak met 'n filter om geselekteerde belangstellings te soek wat die aansoek geolokeer sal voeg. Byvoorbeeld:
• Amptelike sentrums
• Ondersteuningsentrums
• Gesondheidsentrums en apteke
• Winkels met buite-Europese produkte
• Open Wi-Fi-plekke
• Sosiale sentrums en hulpbronne

Nuttige skakels
Verskeie nuttige skakels sal hier voorsien word, verdeel in kategorieë:
• Onderwys: met die fokus op gratis taalkursusse.
• Amptelike webwerwe
• Publieke en noodfone en -werwe: brandweermanne, polisie, sielkundige ondersteuning, ens.
• Vlugtelinge-inligting: hoofterreine met vlugtelinge-inligting.
Lees meer
Vou in
4,9
9 totaal
5
4
3
2
1
Laai tans...

Bykomende inligting

Opgedateer
10 Desember 2018
Grootte
243k
Installerings
100+
Huidige weergawe
0.0.1
Vereis Android
4.0 of nuwer
Inhoudgradering
Toestemmings
Aangebied deur
FUNDACIO ACSAR
©2020 GoogleWerf se diensbepalingsPrivaatheidOntwikkelaarsKunstenaarsMeer oor Google|Ligging: Verenigde State van AmerikaTaal: Afrikaans
Deur hierdie item te koop, gaan jy 'n transaksie met Google Payments aan en stem jy in tot Google Payments se diensbepalings en privaatheidkennisgewing.