Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

GeyserTimes is a 501(c)(3) nonprofit organization dedicated to the acquisition, preservation and dissemination of geyser-related data.

EXPLORE THE LATEST GEYSER ACTIVITY
• Check out daily geyser activity in summary or timeline mode.
• Click on eruptions and notes for more details, such as comments, confirms, flags and attachments.
• Hover over or long click on eruptions and notes for popups with additional information.*
• View the latest information on your favorite geysers in a personalized for you screen.
• Analyze geyser behavior using interval and duration charts.

PLAN YOUR DAY WITH PREDICTIONS
• View predictions made by the National Park Service.
• View predictions made by GeyserTimes, which are available for additional geysers and recalculated while offline.
(ℹ️: Geysers are natural features without a schedule and estimates are derived from user reports.)

WATCH THE WEBCAM
• View the Old Faithful live stream directly on your phone.
• Cast the Old Faithful live stream to your TV using Google Chromecast.

SUBMIT YOUR OBSERVATIONS
• Enter eruption times for geysers.
• Determine eruption durations with ease using the included stopwatch.
• Enter notes to document interesting geyser behavior.
• Comment on other entries to add additional details.
• Confirm or flag entries.
• Add attachments to entries, such as YouTube videos or Flickr photos.
(🔒: Free GeyserTimes account required. Don't have an account? Sign up within the app.)

DON'T RELY ON A CONNECTION
• Access the latest activity even when no connection is available thanks to an offline database.
• Submit your latest observations even when offline.
• Downlaod additional data if more is required.
• Delete unused data to save storage on your device.
(⚠️: Internet connection required for sync and download.)

PRIVACY
• Location Permission: used to suggest nearby geysers. If you deny this permission, suggestions will be based on your last entered eruption instead.
• Approximate Location Permission: used to calculate sunrise and sunset time for automatic night mode. If you deny this permission, fixed times will be used instead.
• Google Analytics for Firebase: collects usage and behavior data for improving the user experience. You can opt out within the settings.
• Firebase Crashlytics: collects crash reports for faster and easier bug fixes. You can opt out within the settings.
• GeyserTimes Account: for the attribution and credibility of data users must identify themselves using their real name and email address to submit data. All data can be accessed without an account, though.

SEND FEEDBACK & RECOMMEND US
GeyserTimes is developed and maintained with love, sweat and tears by volunteers and will continue to evolve as we strive to provide the best experience to our users. Therefore, we welcome any feedback or suggestions and are thankful for all bug and crash reports. If you like our app, please consider rating us and recommending us to your friends.

⚠️ IMPORTANT NOTICE ⚠️
Even though GeyserTimes is optimized for offline use, a data connection is required to retrieve updated data. As cellular data connectivity and Wi-Fi availability is limited in Yellowstone, we recommend downloading and setting up the app before you arrive as well as syncing the app before leaving your accommodation every day.

(* Compatible devices include the Samsung Galaxy S and Note series)
GeyserTimes je nezisková organizace 501 (c) (3) zabývající se získáváním, uchováváním a šířením dat souvisejících s gejzíry.

PROZKOUMEJTE NEJNOVĚJŠÍ ČINNOST GEYSERU
• Podívejte se na denní aktivitu gejzírů v režimu souhrnu nebo časové osy.
• Kliknutím na erupce a poznámky zobrazíte další podrobnosti, například komentáře, potvrzení, vlajky a přílohy.
• Umístěte ukazatel myši na erupce a poznámky pro vyskakovací okna s dalšími informacemi nebo na ně dlouze klikněte. *
• Zobrazte nejnovější informace o svých oblíbených gejzírech na obrazovce přizpůsobené pro vás.
• Analyzujte chování gejzírů pomocí grafů intervalů a trvání.

PLÁNUJTE SVŮJ DEN S PŘEDPISY
• Zobrazit předpovědi provedené službou národního parku.
• Zobrazit předpovědi vytvořené GeyserTimes, které jsou k dispozici pro další gejzíry a přepočítávají se offline.
(ℹ️: Gejzíry jsou přirozené prvky bez časového plánu a odhady jsou odvozeny z uživatelských zpráv.)

SLEDUJTE WEBCAM
• Zobrazte živý přenos Old Faithful přímo ve svém telefonu.
• Odesílejte živý přenos Old Faithful do své televize pomocí Google Chromecast.

PŘEDLOŽTE SVÉ PŘIPOMÍNKY
• Zadejte časy erupce pro gejzíry.
• Snadno určete trvání erupce pomocí přiložených stopek.
• Zadávejte poznámky, abyste dokumentovali zajímavé chování gejzírů.
• Komentovat další položky a přidat další podrobnosti.
• Potvrďte nebo označte položky.
• Přidávejte přílohy k položkám, jako jsou videa z YouTube nebo fotografie z Flickru.
(🔒: Vyžaduje se bezplatný účet GeyserTimes. Nemáte účet? Zaregistrujte se v aplikaci.)

NEPOUŽÍVEJTE SE NA PŘIPOJENÍ
• Díky offline databázi máte přístup k nejnovější aktivitě, i když není k dispozici žádné připojení.
• Odesílejte svá nejnovější pozorování, i když jste offline.
• Stažení dalších dat, pokud je zapotřebí více.
• Odstraňte nepoužívaná data, abyste ušetřili úložiště ve svém zařízení.
(⚠️: Pro synchronizaci a stahování je vyžadováno připojení k internetu.)

SOUKROMÍ
• Povolení k umístění: používá se k navrhování blízkých gejzírů. Pokud toto oprávnění odmítnete, budou návrhy založeny na vaší poslední zadané erupci.
• Přibližné oprávnění k umístění: používá se k výpočtu času východu a západu slunce pro automatický noční režim. Pokud toto oprávnění odmítnete, budou místo toho použity pevné časy.
• Google Analytics pro Firebase: shromažďuje údaje o používání a chování za účelem zlepšení uživatelského dojmu. V rámci nastavení se můžete odhlásit.
• Firebase Crashlytics: shromažďuje zprávy o selhání pro rychlejší a snadnější opravy chyb. V rámci nastavení se můžete odhlásit.
• Účet GeyserTimes: pro připsání a důvěryhodnost dat se uživatelé musí identifikovat pomocí svého skutečného jména a e-mailové adresy k odeslání dat. Ke všem datům však lze přistupovat i bez účtu.

ODESLAT ZÁZNAM A DOPORUČIT NÁM
GeyserTimes je vyvíjen a udržován s láskou, potem a slzami dobrovolníky a bude se i nadále vyvíjet, jak se snažíme poskytovat našim uživatelům nejlepší zážitek. Proto uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu nebo návrhy a jsme vděční za všechny zprávy o chybách a selháních. Pokud se vám naše aplikace líbí, zvažte prosím hodnocení nás a doporučení nás vašim přátelům.

⚠️ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ⚠️
I když je GeyserTimes optimalizován pro offline použití, je k načtení aktualizovaných dat nutné datové připojení. Vzhledem k tomu, že mobilní datové připojení a dostupnost Wi-Fi jsou v Yellowstone omezené, doporučujeme aplikaci stáhnout a nastavit před příjezdem a synchronizovat aplikaci před odjezdem z ubytování každý den.

(* Kompatibilní zařízení zahrnují řady Samsung Galaxy S a Note)
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 62
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

4.1.0
• Seconds support for eruptions
• Location-based suggestions for geysers
• For you screen with latest info on favorites
• Input validation & glossary for add screen
• Flag icon for flagged entries
• Minimum and maximum interval settings for geyser statistics
• Picture-in-picture support for webcam
• New geyser images and colorful geyser icons
• Updated design matching the iOS app and new Material Design 2 guidelines
• Bug fixes and stability improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. července 2021
Velikost
7,0M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
4.1.0
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
GeyserTimes
Vývojář
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.