Speech Blubs: Language Therapy

3.050
Ponuja nakupe v aplikaciji
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

Do you need more proof? Check out the featured stories on Speech Blubs in Thrive Magazine, Autism Parenting, Brisbane Kids, Speech Chick Therapy, Beautiful Speech Life, and The Speech Teacher. Speech Blubs was also honored by winning the Social Impact award and is supported by Facebook’s Start Program.

This voice-controlled speech therapy app is designed to help kids learn new sounds and words, and to practice speaking in a stimulating, educational environment. We are proud, though a bit flabbergasted that our 1500+ activities have been used over 1,000,000 times to trigger sound and word production in toddlers, late talkers (speech delay), children with Apraxia of Speech, Autism, Down Syndrome, ADHD, and Sensory Processing Disorder.


WHY SHOULD YOU TRUST SPEECH BLUBS?

Jennifer Marron, B.S., SLP-A
I use Speech Blubs with my articulation students who have a difficult time using their lips and tongue to produce certain sounds (e.g. /b/, /p/, /th/, /l/, etc.). The clients I have used this to have so far loved it and are fully engaged. Thank you for a great application!

If that doesn’t give you confidence, you should also know that Speech Blubs
- Uses scientifically proven video modeling for effective speech development
- Has over 1500+ exercises, activities, funny hats, videos, mini-games, and more!
- Releases brand new, exciting content every week!
- Uses 25 fun activity themes – Early Sounds, When I Grow Up, Get into Shapes, Living Colors, This Is My Body, Mouth Gym, Animal Kingdom, Ride Your Wheels, Sing Along, Guess the Word, Guess the Sound, NUMB3R5, and many more!
- Has voice-activated functionality that provides a fun, interactive learning experience
- Makes fun use of special effects like funny hats and masks in real time using facial detection
- Lets you collect stickers and fill your sticker book as your child progresses
- Provides funny and educational content designed to trigger conversation

Try Speech Blubs activities for FREE!

SCIENTIFICALLY-PROVEN LEARNING TECHNIQUES
In a recent study published by the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), UCLA researchers proved that watching peers in real time results in MIRROR NEURONS being activated, which has been shown to be highly effective in speech development. Speech Blubs uses video modeling to create an immersive learning environment that allows children to observe their peers on video as they learn.

NEW, REGULARLY RELEASED CONTENT!
Finally, a rare app that parents won’t mind their kids becoming absorbed in, one that provides a nearly endless supply of content for your children to enjoy, including over 1500 activities, exercises, funny hats and masks, effects, videos, mini-games, and more! Our team is always working hard to add exciting new content each and every week!

SUBSCRIPTION, PRICING & TERMS
Start with a 7-day free trial, get access to unlocked content and test out the app. To subscribe (and keep access to all the practices), you will be charged your monthly or annual subscription fee through your GooglePlay account. A recurring transaction, that will automatically renew unless you cancel your account at least 24 hours before the end of the current subscription month. You can manage your subscription, cancel anytime, or turn off auto-renewal by accessing your GooglePlay account. Any unused portion of a free trial period will be forfeited when you subscribe.

Read our full Terms & Conditions and Privacy Policy here: https://speechblubs.com/legal/privacy-policy-for-applications/
Potrebujete več dokazov? Oglejte si predstavljene zgodbe o Speech Blubs v reviji Thrive, Autism Parenting, Brisbane Kids, The Speech Chick Therapy, Beautiful Speech Life in The Speech Teacher. Speech Blubs je bil nagrajen tudi z nagrado Social Impact, podprl pa jo je Facebook program Start.

Ta aplikacija govorne terapije z nadzorom glasu je zasnovana tako, da pomaga otrokom pri učenju novih zvokov in besed ter govorjenju v spodbudnem, izobraževalnem okolju. Ponosni smo, čeprav smo nekoliko očarali, da so naše 1500+ dejavnosti več kot 1.000.000 krat uporabili za sprožitev zvoka in besed pri malčkih, poznih govorcih (zamuda govora), otrocih z aprakksijo govora, avtizmom, sindromom Downa, ADHD in senzorjem Motnja obdelave.


ZAKAJ SI ZAUPATI GOVORNI BLUBI?

Jennifer Marron, dipl.ing., SLP-A
Speech Blubs uporabljam s svojimi učenci artikulacije, ki težko uporabljajo ustnice in jezik za izdajanje določenih zvokov (npr. / B /, / p /, / th /, / l / itd.). Stranke, ki sem jih uporabil, sem jih do zdaj vzljubil in so popolnoma angažirani. Hvala za odlično prijavo!

Če vam to ne daje samozavesti, morate vedeti tudi, da Speech Blubs
- Uporablja znanstveno dokazano video modeliranje za učinkovit razvoj govora
- Ima več kot 1500+ vaj, dejavnosti, smešnih klobukov, videov, mini iger in še več!
- Vsak teden izpušča povsem nove, razburljive vsebine!
- Uporablja 25 tematik zabavnih dejavnosti - Zgodnji zvoki, Ko odrastim, stopim v oblike, žive barve, to je moje telo, ustna telovadnica, kraljestvo živali, vožnja s kolesi, pojem skupaj, ugani besedo, ugani zvok, NUMB3R5, in še veliko več!
- Ima glasno aktivirano funkcijo, ki omogoča zabavno in interaktivno izkušnjo učenja
- Zabavno uporabljate posebne učinke, kot so smešni klobuki in maske v realnem času z uporabo zaznavanja obraza
- Omogoča vam zbiranje nalepk in polnjenje knjige z nalepkami, ko otrok napreduje
- Zagotavlja zabavne in poučne vsebine, namenjene sprožitvi pogovora

Poskusite BREZPLAČNE dejavnosti Blues!

ZNANSTVENO TEHNOLOGIJE UČENJA
V nedavni raziskavi, ki jo je objavilo Ameriško govorno jezikovno združenje (ASHA), so raziskovalci UCLA dokazali, da gledanje vrstnikov v realnem času povzroči aktiviranje OGLEDALNIH NEURONOV, kar se je izkazalo za zelo učinkovito pri govornem razvoju. Speech Blubs uporablja video modeliranje za ustvarjanje potopnega učnega okolja, ki otrokom omogoča, da med učenjem opazujejo svoje vrstnike.

NOVA, NAVEDENO IZPOLNJENA VSEBINA!
In končno, redka aplikacija, ki se staršem ne bo zdela, da se bodo njeni otroci navdušili, tista, ki otrokom omogoča skoraj neskončno ponudbo vsebine, vključno z več kot 1500 dejavnostmi, vajami, smešnimi klobuki in maskami, učinki, videoposnetki, mini- igre in še več! Naša ekipa se vedno trudi, da vsak teden dodaja novo vznemirljivo vsebino!

PRIJAVA, CENE IN POGOJI
Začnite s 7-dnevno brezplačno preskusno različico, pridobite dostop do odklenjene vsebine in preizkusite aplikacijo. Če se želite naročiti (in ohraniti dostop do vseh praks), vam bomo prek računa GooglePlay zaračunali mesečno ali letno naročnino. Ponavljajoča se transakcija, ki se bo samodejno podaljšala, razen če ne odjavite računa vsaj 24 ur pred koncem tekočega meseca naročnine. S svojim naročnino lahko upravljate, kadar koli prekličete ali izključite samodejno obnovo z dostopom do računa GooglePlay. Vsak neuporabljeni del brezplačnega preskusnega obdobja bo zasežen, ko se naročite.

Preberite naše celotne pogoje in pravilnike o zasebnosti tukaj: https://speechblubs.com/legal/privacy-policy-for-applications/
Več o tem
Strni
3,3
3.050 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje poteka …

Novosti

Nothing special over here. We just did some under-the-hood fixes to keep the app looking good. Also, a couple of bugs got lost in our app, but no worries, we sent them back where they belong.

And while you’re here… we are always happy to hear from you at hi@blubblub.org
Več o tem
Strni

Dodatne informacije

Posodobljeno
17. september 2020
Velikost
160M
Namestitve
500.000+
Trenutna različica
4.1.2
Potrebujete Android
5.0 ali novejši
Kategorija vsebine
Primerno za vse
Interaktivni elementi
Nakupi v aplikaciji
Izdelki v aplkacijah
9,99 $ – 99,99 $ za izdelek
Ponudnik
Blub Blub Inc.
Razvijalec
3500 South DuPont Highway, Dover, County of Kent, Delaware 19901
©2020 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu|Lokacija: Združene države AmerikeJezik: slovenščina
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.