CalDAV-Sync

3 256
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

CalDAV-Sync is a CalDAV client for Android to synchronize events and tasks. Due to its implementation as sync adapter it integrates seamlessly with the native calendar app and widgets. Also check out CardDAV-Sync

To get task support, please install this task app https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.tasks

Since version 0.4 CalDAV-Sync supports read-only sync of webcal ics feeds (via http & https).

Important note for Android 4.1 and Samsung users: To prevent the removal of your accounts on reboot install this app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.jb.workaround.caldavsync
Although this issue seems to be fixed in Android 4.2 the workaround is still required on Samsung devices.

Please note that there is a new issue in Android 4.4: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=66905
It causes accounts to be removed when an app is updated. Installing the workaround app should help.

This app will create new calendars on your device (one for each calendar on your server account).

Get support and news via Twitter https://twitter.com/dmfs_org

Please send me an email if you find a bug. Without detailed error description I often can't do anything especially when I can't reproduce it. It's also possible that your server has a bug that CalDAV-Sync can not (yet) tolerate or work around. If you report bugs I can fix them quickly and everyone will benefit.

It is tested and works with
- DAViCal
- SOGo
- Zimbra
- OSX/iCal Server
- eGroupware
- Oracle Beehive
- david.fx
- iCloud
- ownCloud
- many more, see http://dmfs.org/wiki/ for a list of all servers reported to work

Note to Yahoo!® users: Due to the many issues on Yahoo!'s servers, Yahoo! is no longer officially supported by this app.

Note to Free.fr users: Free.fr doesn't support CalDAV. However you should be able to sync your free.fr calendar one-way using the Webcal option.


After the installation got to "Settings" > "Accounts & Sync" and create a new Account.

If there is no calendar installed on your device, go to my website and install CalendarProvider.apk and Calendar.apk (FroYo and Gingerbread only)

Once this app reaches version 1.0, I'll make it open source.
See http://dmfs.org/wiki/index.php?title=Open_source_status for details on the open source status.

Features:

* task support (you'll need this task app https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.tasks)
* basic support for self-signed certificates
* supports SNI (needs Android 2.3 and newer)
* supports client certificate authentication (Only Android 4.0 and 4.2 and newer, doesn't work on Android 4.1 yet)
* any number of CalDAV-accounts supported
* automatic calendar discovery (works for most servers)
* auto-provisioning
* supports OAuth2.0 authentication for Google accounts
* syncs multiple alarms
* loads calendar colors from servers if available
* two-way-sync
* sync multiple calendars per account
* full support for time zones
* encrypts passwords in local database
* supports webcal ics feeds (read-only)
* initial support for attachments (Android 4.1 or newer, doesn't work with all calendars apps)
* Dutch, English, French, German, Hebrew, Italian, Polish, Russian translations
CalDAV-Sync jest klient CalDAV Android do synchronizacji zdarzeń i zadań. Ze względu na jego realizację jako adapter synchronizacji to integruje się z rodzimej aplikacji i widżetów kalendarzowego. Sprawdź również CardDAV-Sync

Aby uzyskać wsparcie zadań, należy zainstalować tę aplikację zadań https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.tasks

Od wersji 0.4-Sync obsługuje CalDAV tylko do odczytu synchronizację WebCal ICS kanałów (za pośrednictwem HTTP i HTTPS).

Ważne dla Androida 4.1 i użytkowników Samsung : Aby zapobiec usuwanie kont przy restarcie zainstalować tę aplikację:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.jb.workaround.caldavsync
Choć kwestia ta wydaje się być ustalona w Android 4.2 obejście jest nadal wymagane w urządzeniach Samsung.

Proszę pamiętać, że nie jest to nowy problem w Android 4.4: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=66905
Powoduje konta do usunięcia, gdy aplikacja jest aktualizowana. Instalowanie aplikacji obejście powinno pomóc.

Ta aplikacja będzie tworzyć nowe kalendarze na urządzeniu (po jednym dla każdego kalendarza na koncie serwera).

Pomoc i informacje za pośrednictwem Twittera https://twitter.com/dmfs_org

Proszę wysłać mi e-mail, jeśli znajdziesz błąd. Bez szczegółowego opisu błędu często nie może nic zrobić, zwłaszcza, gdy nie mogę go powtórzyć. Możliwe jest również, że serwer ma błąd, że CalDAV-Sync (jeszcze) nie tolerują lub obejść. Jeśli zgłaszać błędy można naprawić je szybko i wszyscy będą korzystać.

Jest on przetestowany i działa z
- DAViCal
- Więc idź
- Zimbra
- OSX / iCal Server
- EGroupware
- Oracle Beehive
- David.fx
- ICloud
- OwnCloud
- Dużo więcej, zobacz http://dmfs.org/wiki/ do listy wszystkich serwerów zgłoszonych do pracy

Uwaga do Yahoo ® użytkowników:! Z powodu wielu problemów na serwerach Yahoo 's, Yahoo! nie jest już oficjalnie wspierane przez tę aplikację.

Uwaga dla użytkowników Free.fr: Free.fr nie obsługuje CalDAV. Jednak należy być w stanie synchronizować kalendarz free.fr jedną stronę przy użyciu opcji WebCal.


Po instalacji masz do "Ustawienia"> "Konta i synchronizacja" i utworzyć nowe konto.

Jeśli nie ma zainstalowanych w urządzeniu kalendarz, przejdź do mojej strony internetowej i zainstalować CalendarProvider.apk i Calendar.apk (FroYo i Gingerbread tylko)

Po osiągnięciu tej aplikacji w wersji 1.0, zrobię to open source.
Zobacz http://dmfs.org/wiki/index.php?title=Open_source_status Szczegółowe informacje na temat stanu open source.

Cechy:

* Wsparcie zadaniem (musisz tę aplikację zadań https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.tasks)
* Podstawowe wsparcie dla certyfikatów z podpisem własnym
* Obsługuje SNI (wymaga Android 2.3 i nowsze)
* Obsługuje uwierzytelnianie certyfikatów klienta (tylko Android 4.0 i 4.2 i nowsze, nie działa na Androidzie 4.1 jeszcze)
* Dowolną liczbę kont CalDAV obsługiwane
* Automatyczne wykrywanie kalendarz (działa na większości serwerów)
* Auto-provisioning
* Obsługuje uwierzytelnianie OAuth2.0 dla kont Google
* Synchronizuje wielu alarmów
* Kolory ładunki kalendarzowych od serwerów, jeśli dostępne
* Dwukierunkowa synchronizacja
* synchronizacji kalendarzy na koncie wiele
* Pełne wsparcie dla stref czasowych
* Szyfruje haseł w lokalnej bazie danych
* Obsługuje kanały Webcal ICS (tylko do odczytu)
* Wstępne wsparcie dla narzędzi (Android 4.1 lub nowszym, nie działa z wszystkich kalendarzy aplikacji)
* holenderski, angielski, francuski, niemiecki, hebrajski, włoski, polski, rosyjski tłumaczenia
Więcej informacji
Zwiń
3,0
Łącznie: 3 256
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

fix DIGEST challenge parser
fix occasional crash when setting up Google Sync
improve calendar update (should fix duplicate calendars with some servers)
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
27 czerwca 2017
Rozmiar
2,7M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
0.4.32
Wymaga Androida
2.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji
Sprzedawca
dmfs GmbH
Deweloper
dmfs GmbH Schandauer Straße 34 01309 Dresden Germany
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.