ДивенСвіт Календар УГКЦ

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

"ДивенСвіт Календар" є волонтерською розробкою ентузіастів Молодіжної та Літургійної комісії УГКЦ.

Метою цього календаря є удоступнити вірним УГКЦ та іншим бажаючим молитись Літургією Церкви за традицією візантійського обряду.

Основою є офіційний літургійний календар УГКЦ, який щорічно готує для усієї церкви Патріарша Літургійна Комісія УГКЦ.

Тексти Божественної Літургії слідують текстам молитовника "Прийдіте поклонімся", який є найбільш вживаним вірянами УГКЦ молитовником.

Тексти богослужінь добового кола укладені за літургійними виданнями оо.Василіян, а саме: Молитвослов 1990р. та додатково виданими до нього щоденними Постовою та Квітною тріодями. Розробники свідомо слідували часто помилковими у виданнях оо.Василіян порядками текстів у службах добового кола, які можуть розходитись із офіційним уставом Патріаршої Літургійної Комісії, оскільки їх бажанням було уможливити спільне моління вірних, які вживатимуть паперові видання та тих, які вживатимуть електронний молитвослов.

Додаткові тексти, відсутні в Молитвослові оо.Василіан, але передбачені уставом, як наприклад канони неділь і свят доповнені із октоїха М.Кобрина та київської минеї 1927р. Тексти канонів постової тріоді слідують перекладу тріоді Завітневича, тексти канонів Квітної тріоді з видань УПЦ КП.

Так буде доти, поки в УГКЦ не буде власних літургійних перекладів цих текстів.

Оскільки без знання історії святого дня важко молитись на його честь, у календарі передбачено короткі витяги з житій святих, а також уривки із творів Отців церкви зібрані о.Юліаном Катрієм у його книжечці "Перлини східних отців".

Укладачі календаря намагаються робити молитву церкви доступною для Вас свідомо і відповідально. Водночас, вони розуміють, що безгрішним є лише Господь Бог, тому перепрошують за різноманіття помилок і неузгоджень в календарі.

Ви можете допомогти проекту:
- зголосившись у когорту розробників
- підтримуючи проект фінансово
- підтримуючи проект Вашими святими молитвами

"Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, ані Церкви Божі" (1 Кор 11:16)

Упорядники текстів - о.Василь Рудейко, о.Андрій Микитюк, о.Руслан Піх, Роман Крайчик, Ірина Расяк
Тексти читань – Святе Письмо в перекладі І.Хоменка
Цитати - Перлини Східних Отців. Зібрав о. Юліян Катрій, ЧСВВ. Л.: Місіонер, 2006
Тропарі і кондаки святим в перекладі о.Василя Рудейка
Група для обговорення у Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar
Питання щодо уставу чи текстів богослужень просимо надсилати на адресу plc.ugcc@gmail.com
"DivenSvit Calendar" is a volunteer work of enthusiasts of the UGCC Youth and Liturgical Commission.

The purpose of this calendar is to reach the faithful of the UGCC and others who wish to pray in the Liturgy of the Church in accordance with the tradition of the Byzantine rite.

The basis is the official liturgical calendar of the UGCC, which annually prepares for the whole church the Patriarchal Liturgical Commission of the UGCC.

The texts of the Divine Liturgy follow the texts of the prayer book "Come to the Worship", which is the most used by the UGCC faithful in the prayer book.

The texts of divine services of the daily circle are enclosed by the liturgical editions of the Basilian oop., Namely: Pravitelvoslov 1990. and the extra published Daily Stance and Flower Triodes. The developers deliberately followed the frequent erroneous editions of the o.Vasilian texts of texts in day-to-day services, which may diverge from the official charter of the Patriarchal Liturgical Commission, since their desire was to allow the common prayers of the faithful who would use paper editions and those who would use the electronic prayer book.

Additional texts, absent in the Prayer Book oo.Vasilian, but stipulated in the charter, such as the canons Sunday and holidays supplemented by the octoicha M.Kobryn and the Kiev mine, 1927. The texts of the canon of the fasting triode are followed by the translation of the Zabinevych triode, the texts of the canons of the April triodia from the editions of the UOC-KP.

This will be until the UGCC has its own liturgical translation of these texts.

Because without knowing the history of the holy day it is difficult to pray for his honor, the short excerpts from the living saints are provided on the calendar, as well as excerpts from the works of the Fathers of the Church collected by o.Julian Katrina in his book "Pearls of the Oriental Fathers".

The planners of the calendar try to make the prayer of the church accessible to you consciously and responsibly. At the same time, they realize that God the Lord is sinless, so they are sorry for the variety of mistakes and disagreements in the calendar.

You can help the project:
- having become cohort of developers
- supporting the project financially
- supporting the project with your holy prayers

"If anyone wants to argue, we do not have such a custom, or the churches of God" (1 Cor 11:16)

Text Authors - o.Vasil Rudeiko, o.Andrii Mykytyuk, o.Ruslan Pikh, Roman Kraychyk, Irina Rasyak
The texts of the readings are Holy Scripture translated by I. Khomenko
Quotes - Pearls of the Eastern Fathers. Picked up on Julian Katry, OSBM. L .: Missionary, 2006
Troparies and kondaks to the saints in translation by o.Vasil Rudeik
Group for discussion on Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar
Please contact us at plc.ugcc@gmail.com for questions about the charter or texts of the services
Read more
Collapse
4.9
2,484 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Тексти на серпень 2019
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 30, 2019
Size
8.4M
Installs
50,000+
Current Version
3.9.0730
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Андрій Мартинишин, ДивенСвіт
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.