ДивенСвіт Календар УГКЦ

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

"ДивенСвіт Календар" є волонтерською розробкою ентузіастів Молодіжної та Літургійної комісії УГКЦ.

Метою цього календаря є удоступнити вірним УГКЦ та іншим бажаючим молитись Літургією Церкви за традицією візантійського обряду.

Основою є офіційний літургійний календар УГКЦ, який щорічно готує для усієї церкви Патріарша Літургійна Комісія УГКЦ.

Тексти Божественної Літургії слідують текстам молитовника "Прийдіте поклонімся", який є найбільш вживаним вірянами УГКЦ молитовником.

Тексти богослужінь добового кола укладені за літургійними виданнями оо.Василіян, а саме: Молитвослов 1990р. та додатково виданими до нього щоденними Постовою та Квітною тріодями. Розробники свідомо слідували часто помилковими у виданнях оо.Василіян порядками текстів у службах добового кола, які можуть розходитись із офіційним уставом Патріаршої Літургійної Комісії, оскільки їх бажанням було уможливити спільне моління вірних, які вживатимуть паперові видання та тих, які вживатимуть електронний молитвослов.

Додаткові тексти, відсутні в Молитвослові оо.Василіан, але передбачені уставом, як наприклад канони неділь і свят доповнені із октоїха М.Кобрина та київської минеї 1927р. Тексти канонів постової тріоді слідують перекладу тріоді Завітневича, тексти канонів Квітної тріоді з видань УПЦ КП.

Так буде доти, поки в УГКЦ не буде власних літургійних перекладів цих текстів.

Оскільки без знання історії святого дня важко молитись на його честь, у календарі передбачено короткі витяги з житій святих, а також уривки із творів Отців церкви зібрані о.Юліаном Катрієм у його книжечці "Перлини східних отців".

Укладачі календаря намагаються робити молитву церкви доступною для Вас свідомо і відповідально. Водночас, вони розуміють, що безгрішним є лише Господь Бог, тому перепрошують за різноманіття помилок і неузгоджень в календарі.

Ви можете допомогти проекту:
- зголосившись у когорту розробників
- підтримуючи проект фінансово
- підтримуючи проект Вашими святими молитвами

"Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, ані Церкви Божі" (1 Кор 11:16)

Упорядники текстів - о.Василь Рудейко, о.Андрій Микитюк, о.Руслан Піх, Роман Крайчик, Ірина Расяк
Тексти читань – Святе Письмо в перекладі І.Хоменка
Цитати - Перлини Східних Отців. Зібрав о. Юліян Катрій, ЧСВВ. Л.: Місіонер, 2006
Тропарі і кондаки святим в перекладі о.Василя Рудейка
Група для обговорення у Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar
Питання щодо уставу просимо надсилати на адресу plc.ugcc@gmail.com
"DyvenSvit Calendar" is a volunteer youth development enthusiasts and the Liturgical Commission of the UGCC.

The purpose of this calendar is udostupnyty true Church and other interested persons to pray the Liturgy of the Church traditionally Byzantine rite.

The basis is the official liturgical Church calendar annually preparing for the whole Church Patriarchal Liturgical Commission of the UGCC.

The texts of the Divine Liturgy followed by prayer texts "Come worship" which is the most widely used UGCC faithful prayer book.

The texts of daily worship circle enclosed by oo.Vasyliyan liturgical publications, namely Psalter of 1990. and additionally issued to him daily guard and April transistor. Developers deliberately followed in publications often mistaken orders oo.Vasyliyan texts in the daily range of services that may diverge from the official charter of the Patriarchal Liturgical Commission, since their desire was to allow common prayer of the faithful who take paper edition and those that take the electronic prayer.

Additional texts that are not in Molytvoslovi oo.Vasylian but provided ordinance, such as Sundays and holidays canons supplemented with Oktoikh M.Kobryna pass and Kiev 1927. Text canons guard triode triode Zavitnevycha followed by translation, of canons April triode editions of the UOC-KP.

So it will be until the UGCC will own liturgical translations of these texts.

Because without the knowledge of the history of St. pray hard day in his honor, the calendar provides short excerpts from the lives of the saints and passages from the works of the Fathers gathered o.Yulianom Katriyem in his little book "Pearls of the Eastern Fathers."

The drafters of the calendar trying to make prayer the church available to you consciously and responsibly. However, they realize that there is only sinless Lord God, so sorry for the manifold errors and contradictions in the calendar.

You can help:
- zholosyvshys cohort of developers
- supporting the project financially
- supporting design your holy prayers

"If anyone wants to argue, we have no such custom, neither the churches of God" (1 Cor 11:16)

Compiled texts - Vasyl Rudeyko, o.Andriy Mykytyuk, o.Ruslan Pich Roman Krajčík Irina Rasyak
Readings Texts - translated Scripture I.Homenka
Quotes - Pearls of the Eastern Fathers. Gathered on. Julian Katra OSBM. L .: missionary, 2006
Tropars kontakia holy and translated Fr. Basil Rudeyka
Group discussion on Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar
The issue of ordinance should be sent to the address plc.ugcc@gmail.com
Read more
4.9
2,065 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Тексти на липень 2018
Read more

Additional Information

Updated
June 29, 2018
Size
7.6M
Installs
10,000+
Current Version
3.8.0629
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Андрій Мартинишин, ДивенСвіт
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.