The Church of Almighty God

4,9
13,3 ພັນ ຄຳຕິຊົມ
100 ກີບ+
ດາວໂຫຼດ
ປະເພດເນື້ອຫາ
ທຸກຄົນ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ
ຮູບໜ້າຈໍ

ກ່ຽວກັບແອັບນີ້

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປ່ອຍແອັບມືຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດເພື່ອພະຍາຍາມຊ່ວຍທຸກຄົນ ທີ່ປາຖະໜາການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສຶກສາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ແອັບນີ້ປະກອບມີຫຼາກຫຼາຍໜັງສື, ບົດຄວາມ, ເພງສັນລະເສີນ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຝຣີ. ພວກເຮົາເຊີນຊວນທຸກຄົນຕິດຕັ້ງແອັບນີ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ.

ດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ອຸດົມສົມບູນນີ້, ແອັບຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ຈະຊ່ວຍນໍາພາທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຊີມລົດຊາດຂອງການລໍ່ລ້ຽງຈາກນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ.

ໜ້າຫຼັກ
ຂ່າວປະເສີດ: ໃນພາກນີ້ປະກອບມີ ບົດເລືອກເຟັ້ນແຫ່ງພຣະທໍາ ຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ວິທີຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຈິງແຫ່ງຂ່າວປະເສີດເພືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າ.
ການເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ: ໝວດນີ້ແມ່ນເປີດໂປງຄວາມຂີ້ຕົວະ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງທະລຸເຖິງການປັ້ນເລື່ອງ ແລະ ການຫຼອກລວງຂອງຊາຕານ.
ຄໍາພະຍານ: ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານຈະສາມາດຊອກເຫັນຄໍາພະຍານຂອງຜູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ ເຊິ່ງຖືກຍົກຂຶ້ນເມືອໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບການຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ, ຄໍາພະຍານຕໍ່ການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການທົນທຸກ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ແມ່ນການກາຍເປັນຜູ້ເອົາຊະນະ ແລະ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊີວິດ: ຄໍາພະຍານຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ແທ້ຈິງຈາກເຮືອນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ການສຶກສາລູກເຕົ້າຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມກັບຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນ ແລະ ບັນຫາທີ່ທ່ານພົບພໍ້ໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.

ປຶ້ມ
ດາວໂຫຼດໜັງສືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໜັງສືກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ຄໍາພະຍານຂອງຄຣິສຕຽນດ້ວຍການກົດພຽງຄັ້ງດຽວ ເພື່ອເລີ່ມເພີດເພີນກັບການລໍ່ລ້ຽງຊີວິດນີ້.
ໃນໂໝດອອບລາຍ ທ່ານສາມາດອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອວ່າ ທ່ານຈະສາມາດເຕີບໂຕເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຢູ່ທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ.
ປັບຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະດວກສະບາຍ ພ້ອມກັບການຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນກາຕູນປີ້ນໜ້າ, ຂະໜາດຂອງແບບຕົວໜັງສື ແລະ ສີຂອງພື້ນຫຼັງ.

ວິດີໂອ
ເບິ່ງວິດີໂອລ້າສຸດດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.
ພວກເຮົາໄດ້ຈັດກຽມເນື້ອຫາທີ່ປະເສີດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮູບເງົາ, ເພງປະສານສຽງ, ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ການສະແດງສິລະປະທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອນໍາງານກິນລ້ຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຍຸກແຫ່ງອານາຈັກມາສູ່ທ່ານ.

ສຽງ
ຈາກຫ້ອງສະໝຸດສຽງແບບອອນລາຍ ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃໝ່ແຫ່ງອານາຈັກໃນທຸກເວລາ ແລະ ທຸກບ່ອນ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເພງສັນລະເສີນທີ່ທ່ານມັກໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ຈາກຫຼາກຫຼາຍຄໍເລັກຊັນທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ.
ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດສຽງແບບອອບລາຍ, ດາວໂຫຼດ ແລະ ຈັດການຫຼາຍໆເພງບາດດຽວ ເພື່ອປະສົບການອອບລາຍທີ່ດີຂຶ້ນ.
ບັນທຶກ ແລະ ແບ່ງປັນເພງສັນລະເສີນທີ່ເຈົ້າມັກຟັງ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າໃນທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ.
ການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈແຜນການຄຸ້ມຄອງ 6000 ປີຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ວມະນຸດຊາດ.

ເພີ່ມເຕີມ
ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນບັນຊີ ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າລະບົບດ້ວຍການກົດຄັ້ງດຽວ ແລະ ເບິ່ງບັນທຶກຂອງທ່ານ, ບຸກມາກ ແລະ ເນື້ອຫາສ່ວນຕົວອື່ນໆໃນເຄື່ອງໃດກໍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເປີດການແຈ້ງເຕືອນທັນທີ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເພງສັນລະເສີນ, ວິດີໂອ ແລະ ບົດຄວາມຕ່າງໆ.
ໃນການສົນທະນາສົດ ພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນນີ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອຮັບຟັງສຽງຂອງຫົວໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາຄໍາຕອບ.
ມີ 28 ພາສາທົ່ວໂລກເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍສໍາລັບທ່ານ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.
ອັບເດດແລ້ວເມື່ອ
14 ຕ.ລ. 2023

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ

ຄວາມປອດໄພເລີ່ມດ້ວຍການເຂົ້າໃຈວ່ານັກພັດທະນາເກັບກຳ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແນວໃດ. ວິທີປະຕິບັດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມການນຳໃຊ້, ພາກພື້ນ ແລະ ອາຍຸຂອງທ່ານ. ນັກພັດທະນາໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ອາດຈະອັບເດດມັນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
ບໍ່ໄດ້ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນທີສາມ
ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວ່ານັກພັດທະນາປະກາດການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແນວໃດ
ແອັບນີ້ອາດຈະເກັບກຳປະເພດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີກ 4 ລາຍການ
ລະບົບຈະເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນໃນຂະນະສົ່ງ
ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ລະບົບລຶບຂໍ້ມູນໄດ້

ການຈັດອັນດັບ ແລະ ຄຳຕິຊົມ

4,9
12,6 ພັນ ຄຳຕິຊົມ
Souddavah Mrs
12 ພຶດສະພາ 2022
ການສຶກສາຂອງພະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍແລະຕິດຕາມຮອຍພະບາດຂອງພະເມໂປດົກ
1 ຄົນພົບວ່າຄຳຕິຊົມນີ້ເປັນປະໂຫຍດ
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ?
AKha-poor KP
20 ເມສາ 2022
ຄວາມເປັນຈິງທີ່ຫາຢູ່ໃສບໍ່ໄດ້
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ?
ທອງ ສຸລີພອນ
5 ພະຈິກ 2021
ข่วขอบไจพุส้างทิเรัดไห้รุขอบไจพระเจ้าพุช่งลิดทานุพาบสุงสุด
1 ຄົນພົບວ່າຄຳຕິຊົມນີ້ເປັນປະໂຫຍດ
ທ່ານຄິດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ?

ມີຫຍັງໃໝ່

Upgrade target platform to Android 13