Πλοηγός

In-app purchases
1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ο Πλοηγός είναι εφαρμογή πλοήγησης, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για 450 Νησιά, 1150 Νησίδες, 500 Λιμένες, 450 Λιμενίσκους, 40 Μαρίνες, 150 Αλιευτικά Καταφύγια, 950 Ακρωτήρια, 65 Διαύλους, 250 Ναυτιλιακούς Κινδύνους, 900 Όρμους, 100 στενά, 150 Φάρους.. και περισσότερα, πάντα ενημερωμένη με τις τελευταίες οδηγίες προς ναυτιλλομένους.

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής Πλοηγός έγινε εφαρμογή πρότυπων μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογιών αιχμής του Διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, αναλύθηκαν με συστηματικό τρόπο οι έντυποι Πλοηγοί και σχεδιάστηκε ολοκληρωμένο Μοντέλο Δεδομένων το οποίο περιγράφει όλες τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των Ναυτικών Οδηγιών που περιγράφουν οι Πλοηγοί. Το Μοντέλο Δεδομένων είναι πρωτοποριακό καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχης λειτουργικότητας εφαρμογή smartphone σε άλλη χώρα του κόσμου που υπάρχουν καταγεγραμμένες Ναυτικές Οδηγίες (Waters ή Coastal Pilots).

Η εφαρμογή βελτιώνεται διαρκώς και νέα λειτουργικότητα προστίθεται σταδιακά, παράλληλα με τον εμπλουτισμό των Ναυτικών Οδηγιών.
Updated on
May 22, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- Νέο θεματικό επίπεδο χαρτών για νυχτερινή πλόηγηση (Night Navigation)
- Νέο θεματικό επίπεδο χαρτών Mapbox Outdoors
- Βελτίωση zoom και scroll gestures χαρτών