Haven: Keep Watch (BETA)

2 148
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

Haven is for people who need a way to protect their personal spaces and possessions without compromising their own privacy. It is an Android application that leverages on-device sensors to provide monitoring and protection of physical spaces. Haven turns any Android phone into a motion, sound, vibration and light detector, watching for unexpected guests and unwanted intruders. We designed Haven for investigative journalists, human rights defenders, and people at risk of forced disappearance to create a new kind of herd immunity. By combining the array of sensors found in any smartphone, with the world’s most secure communications technologies, like Signal and Tor, Haven prevents the worst kind of people from silencing citizens without getting caught in the act.

We are announcing Haven today, as an open-source project, along a public beta release of the app. We are looking for contributors who understand that physical security is as important as digital, and who have an understanding and compassion for the kind of threats faced by the users and communities we want to support. We also think it is really cool, cutting edge, and making use of encrypted messaging and onion routing in whole new ways. We believe Haven points the way to a more sophisticated approach to securing communication within networks of things and home automation system.

Project Team

Haven was developed through a collaboration between Freedom of the Press Foundation and Guardian Project.

Safety through Sensors

Haven only saves images and sound when triggered by motion or volume, and stores everything locally on the device. You can position the device’s camera to capture visible motion, or set your phone somewhere discreet to just listen for noises. Get secure notifications of intrusion events instantly and access the logs remotely or anytime later.

The follow sensors are monitored for a measurable change, and then recorded to an event log on the device:

* Accelerometer: phone’s motion and vibration
* Camera: motion in the phone’s visible surroundings from front or back camera
* Microphone: noises in the enviroment
* Light: change in light from ambient light sensor
* Power: detect device being unplugged or power loss

ATTRIBUTIONS

This project contains source code or library dependencies from the follow projects:

SecureIt project available at: https://github.com/mziccard/secureit Copyright (c) 2014 Marco Ziccardi (Modified BSD)
libsignal-service-java from Open Whisper Systems: https://github.com/WhisperSystems/libsignal-service-java (GPLv3)
signal-cli from AsamK: https://github.com/AsamK/signal-cli (GPLv3)
Sugar ORM from chennaione: https://github.com/chennaione/sugar/ (MIT)
Square’s Picasso: https://github.com/square/picasso (Apache 2)
JayDeep’s AudioWife: https://github.com/jaydeepw/audio-wife (MIT)
AppIntro: https://github.com/apl-devs/AppIntro (Apache 2)
Guardian Project’s NetCipher: https://guardianproject.info/code/netcipher/ (Apache 2)
NanoHttpd: https://github.com/NanoHttpd/nanohttpd (BSD)
Milosmns’ Actual Number Picker: https://github.com/milosmns/actual-number-picker (GPLv3)
Fresco Image Viewer: https://github.com/stfalcon-studio/FrescoImageViewer (Apache 2)
Facebook Fresco Image Library: https://github.com/facebook/fresco (BSD)
Audio Waveform Viewer: https://github.com/derlio/audio-waveform (Apache 2)
FireZenk’s AudioWaves: https://github.com/FireZenk/AudioWaves (MIT)
MaxYou’s SimpleWaveform: https://github.com/maxyou/SimpleWaveform (MIT)
Haven jest dla ludzi, którzy potrzebują sposobem ochrony ich osobiste przestrzenie i posiadłości bez narażania własnej prywatności. Jest to aplikacja, która wykorzystuje Android czujników na urządzeniu w celu zapewnienia monitorowania i ochrony przestrzeni fizycznej. Haven zamienia dowolny Android telefon w czujnik ruchu, dźwięku, wibracji i światła, oglądając dla niespodziewanych gości i niechcianymi intruzami. Zaprojektowaliśmy raj dla dziennikarzy śledczych, obrońców praw człowieka, a ludzie, którym grozi zniknięcie pod przymusem, aby utworzyć nowy rodzaj odporności stada. Łącząc szereg czujników znajdujących się w dowolnym smartfonem z najbardziej bezpiecznych technologii komunikacyjnych na świecie, jak i Signal Tor, Haven zapobiega najgorszy rodzaj ludzi z wyciszanie obywateli bez złapanym na gorącym uczynku.

Ogłaszamy Haven dzisiaj, jako projekt open-source, wraz publicznej wersji beta aplikacji. Poszukujemy współpracowników, którzy rozumieją, że ochrona fizyczna jest równie ważne jak cyfrowy, i którzy mają zrozumienie i współczucie dla tego rodzaju zagrożeń napotykanych przez użytkowników i społeczności chcemy wspierać. My również, że to jest naprawdę fajne, ostrze, a wykorzystanie szyfrowanej komunikacji i cebuli routingu w całych nowych sposobów. Wierzymy Haven wskazuje drogę do bardziej wyrafinowanego podejścia do zabezpieczania komunikacji w sieciach rzeczy i systemu automatyki domowej.

Grupa projektowa

Haven został opracowany dzięki współpracy między wolnością Fundacji Prasowej i opiekuna projektu.

Bezpieczeństwo dzięki Sensors

Haven zapisuje tylko obrazy i dźwięk, gdy wykrycie ruchu lub objętości i przechowuje wszystko lokalnie na urządzeniu. Można ustawić kamerę urządzenia do przechwytywania widoczny ruch lub ustawić telefon gdzieś dyskretny tylko nasłuchiwać odgłosów. Otrzymuj powiadomienia o bezpiecznych imprez włamania i natychmiast uzyskać dostęp do dzienników zdalnie lub w dowolnym momencie później.

Czujniki follow są monitorowane za pomocą mierzalnych zmian, a następnie zapisywane w dzienniku zdarzeń na urządzeniu:

    * Akcelerometr: Motion telefonu i wibracje
    * Aparat: ruch w okolicy widocznych telefonu z przedniej lub tylnej kamery
    * Mikrofon: hałas w środowisku
    * Światło: zmiana światła z czujnikiem światła otoczenia
    * Zasilanie: wykryć urządzenie jest odłączone od zasilania lub utrata mocy

PRZYDZIAŁY

Projekt ten zawiera kod źródłowy lub zależnościami biblioteki z projektów follow:

    Projekt SecureIT dostępna pod adresem: https://github.com/mziccard/secureit Copyright (c) 2014 Marco Ziccardi (Zmodyfikowana BSD)
    libsignal-service-java z otwartych Whisper Systems: https://github.com/WhisperSystems/libsignal-service-java (GPLv3)
    sygnału cli z AsamK: https://github.com/AsamK/signal-cli (GPLv3)
    Cukier ORM z chennaione: https://github.com/chennaione/sugar/ (MIT)
    Square Picasso: https://github.com/square/picasso (Apache 2)
    JayDeep za AudioWife: https://github.com/jaydeepw/audio-wife (MIT)
    AppIntro: https://github.com/apl-devs/AppIntro (Apache 2)
    Guardian Project NetCipher: https://guardianproject.info/code/netcipher/ (Apache 2)
    NanoHttpd: https://github.com/NanoHttpd/nanohttpd (BSD)
    Rzeczywista liczba Picker Milosmns’: https://github.com/milosmns/actual-number-picker (GPLv3)
    Fresco Image Viewer: https://github.com/stfalcon-studio/FrescoImageViewer (Apache 2)
    Facebook Fresco Biblioteka Obrazek: https://github.com/facebook/fresco (BSD)
    Audio Waveform Viewer: https://github.com/derlio/audio-waveform (Apache 2)
    FireZenk za AudioWaves: https://github.com/FireZenk/AudioWaves (MIT)
    MaxYou za SimpleWaveform: https://github.com/maxyou/SimpleWaveform (MIT)
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 2 148
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

WARNING: DUE TO CHANGES IN GOOGLE POLICY, HAVEN CAN NO LONGER SEND SMS TEXT MESSAGES. PLEASE USE SIGNAL NOTIFICATIONS INSTEAD.

Big thanks to @lukeswitz, @archie94 and @fattire for the excellent trudging and grinding!

- Removed SMS feature due to Google restrictions #364
- Improved usability and reliability of Signal number registration
- Improved power monitoring #371
- Custom heartbeat status #374

More at: https://github.com/guardianproject/haven/releases/tag/0.2.0-beta-5-signed
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 kwietnia 2019
Rozmiar
14M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
0.2.0-beta-5-signed
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
The Guardian Project
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.