IQRF Network Manager: Industry & City IoT Control

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Do you want to build a smart house? Or test out your IoT control while building your own network?
Build mesh networks, add devices, access information about all connected devices to the wireless network and create your own IoT manager. If you’re ambitious enough, IQRF Network Manager may enable you to have your whole city under control creating a Smart City operated with only your device!

Features:
RICH HOME SCREEN
Find all the information right on the home screen. See connected devices within your network, their online or offline status, screen showing you devices connected within your network with sensor information or switches for activation.

SENSORS UNDER CONTROL
Control and have access to your devices just by using an app on your cell phone. Temperature, humidity, CO2 levels, light dimmers – you name it, IQRF Network Manager give you access to all these devices. Create a smart building by using your phone!

NETWORK SETTINGS
Configure and optimize the network according to your needs. Use automatic or manual configuration - it’s easy and comfortable either way. You can rename devices, bond and unbond them, and also renumerate sensors to create the perfect gateway to a smart home.

EASY CONNECTION
Connecting to an existing network is just as simple as creating a new one from scratch. Create an interoperable mesh network or connect into an existing one with just a few taps. It’s your decision.

IQRF REPOSITORY
IQRF Network Manager functions on the basis of the IQRF repository of devices - every manufacturer enters information to the repository that you can add to your smart network. The list just keeps on growing.

SMART CONNECT
This beta feature was presented at the IQRF Summit 2018. Smart Connect allows users to add devices to the wireless network via unique QR codes for every device meant for bonding.
Chcete vytvořit dům? Nebo vyzkoušejte kontrolu IOT při budování vlastní sítě?
Vytvářet síťové sítě, přidáváte zařízení, získáte přístup k informacím o všech připojených zařízeních k bezdrátové síti a vytvořte si vlastní správce IO. Pokud jste dostatečně ambiciózní, IQRF Network Manager vám může umožnit, aby vaše celé město pod kontrolou vytvářelo Smart City provozované pouze s vaším přístrojem!

Funkce:
OBRÁZEK ​​DOMÁCÍCH DOMŮ
Najděte všechny informace přímo na domovské obrazovce. Zobrazte připojená zařízení v síti, jejich online nebo offline stav, na obrazovce se zobrazí zařízení připojená v síti se senzorovými informacemi nebo přepínači pro aktivaci.

SENZORY POD OVLÁDÁNÍ
Ovládejte a máte přístup k vašim zařízením pouze pomocí aplikace na vašem mobilním telefonu. Teplota, vlhkost, hladina CO2, stmívače světla - jmenujete jej, IQRF Network Manager vám umožní přístup ke všem těmto zařízením. Vytvořte inteligentní budovu pomocí telefonu!

NASTAVENÍ SÍTĚ
Konfigurujte a optimalizujte síť podle svých potřeb. Použijte automatickou nebo ruční konfiguraci - je to snadné a pohodlné. Můžete přejmenovat zařízení, spojovat a oddělovat je, a také renumerovat senzory vytvořit dokonalou bránu k inteligentní domov.

EASY CONNECTION
Připojení k existující síti je stejně jednoduché jako vytvoření nového od začátku. Vytvoření interoperabilní síťové sítě nebo propojení do existující sítě s několika málo klepnutím. Je to tvé rozhodnutí.

IQRF REPOSITORY
IQRF Network Manager funguje na základě repozitáře zařízení IQRF - každý výrobce zadává informace do úložiště, které můžete přidat do vaší inteligentní sítě. Seznam se stále rozvíjí.

SMART CONNECT
Tato beta funkce byla představena na summitu IQRF 2018. Smart Connect umožňuje uživatelům přidávat zařízení k bezdrátové síti prostřednictvím unikátních QR kódů pro všechna zařízení určená pro lepení.
Další informace
Sbalit
Načítání

Novinky

* Bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
6. listopadu 2018
Velikost
13M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.6.2+e9ac9e3
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Master App Solutions
Vývojář
Master Internet, s.r.o. Jiráskova 21 Brno 602 00
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.