LACMA

79
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

The LACMA app makes it easy to keep up with everything that’s happening at the museum, from new exhibitions to film screenings, music events, and more.

Whether you’re at the museum or planning your next visit, the LACMA app makes it easy to find what you’re looking for. The app now provides an entirely new interface and access to more than 85,000 works of art spanning more than two millennia. A mobile-optimized map makes it easier than ever to find great works of art and other amenities on campus.

The LACMA app was designed with the visitor in mind. Here are some of the exciting new features:

• Browse: Access the whole collection to find new works of art and learn more about the ones you already love.

• Plan: Stay up to date on current exhibitions, upcoming events, and special programs to make the most of your museum visit.

• Search: Search the full collection, current exhibitions, and the calendar. Refine your results with a variety of filters.

• Discover: During your museum visit, the app adapts to provide contextually relevant and exciting information about what’s around you.

• Explore: Self-guided tours provide behind-the-scenes perspectives on the museum’s collections and exhibitions, with audio and video commentary from artists, curators, and other experts.

• Location-aware alerts require your phone’s GPS and Bluetooth services.
• Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
• This app does not read or report personal information about you.
• This app uses local storage for caching purposes only.

By using the app, you agree to LACMA terms and conditions. http://www.lacma.org/about/contact-us/terms-use
Aplikácia LACMA umožňuje ľahko držať krok so všetkým, čo sa deje v múzeu, z nových výstav filmových projekcií, hudobných podujatí, a ďalšie.
 
Či už ste v múzeu alebo plánujete svojej budúcej návšteve, aplikácia LACMA umožňuje ľahko nájsť to, čo hľadáte. Aplikácia teraz poskytuje úplne nové rozhranie a prístup k viac ako 85.000 umeleckých diel pokrývajúcich viac ako dve tisícročia. Mobilné optimalizovaný mapa uľahčuje ako inokedy nájsť skvelé umeleckých diel a ďalšie vybavenie na akademickej pôde.

Aplikácia LACMA bol navrhnutý s návštevníkom v mysli. Tu sú niektoré zo zaujímavých nových funkcií:
 
• Prehľadávať: Prístup celú zbierku nájsť nové umeleckých diel, a dozvedieť sa viac o tie, ktoré už radi.

• Stravovanie: Zostaňte až odo dňa, aktuálnych výstav, nadchádzajúcich udalostiach a špeciálnych programov, aby čo najviac z vašej návštevy múzea.

• Hľadať: Hľadať celý kolekcia, aktuálny výstavy, a kalendár. Spresniť výsledky s rôznymi filtrami.

• Objavte: Počas vašej návštevy múzea, aplikácia sa prispôsobí poskytnúť kontextovo relevantné a vzrušujúce informácie o tom, čo sa deje okolo vás.

• Preskúmať: Vlastné-prehliadky poskytujú behind-the-scenes pohľady na zbierok a výstav múzeá, s audio a video komentár od umelcov, kurátorov a ďalších odborníkov.

• Umiestnenie-aware upozornenia vyžaduje GPS a Bluetooth funkcie telefónu.
• Ďalšie používanie GPS bežiaci v pozadí môže výrazne znížiť životnosť batérie.
• Táto aplikácia nečíta alebo správu osobné informácie o vás.
• Táto aplikácia využíva miestne úložisko pre len na účely ukladania do vyrovnávacej pamäte.

Pomocou aplikácie, súhlasíte s LACMA podmienkami. http://www.lacma.org/about/contact-us/terms-use
Ďalšie informácie
3,4
Celkove 79
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Ďalšie informácie

Aktualizované
29. augusta 2018
Veľkosť
9,1M
Inštalácie
10 000+
Aktuálna verzia
2.1.1
Vyžaduje Android
4.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
LACMA
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.