PlantNet Plant Identification

Per a majors de 10 anys
74.483
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Regne Unit)

Pl@ntNet is an application that allows you to identify plants simply by photographing them with your smartphone. Very useful when you don't have a botanist on hand! Pl@ntNet is also a great citizen science project: all the plants you photograph are collected and analysed by scientists around the world to better understand the evolution of plant biodiversity and to better preserve it.

Pl@ntNet allows you to identify and better understand all kinds of plants living in nature: flowering plants, trees, grasses, conifers, ferns, vines, wild salads or cacti. Pl@ntNet can also identify a large number of cultivated plants (in parks and gardens) but this is not its primary purpose. We especially need Pl@ntNet’s users to inventory the wild plants, those that you can observe in nature of course but also those that grow on the sidewalks of our cities or in the middle of your vegetable garden!

The more visual information you give to Pl@ntNet about the plant you are observing, the more accurate the identification will be. There are indeed many plants that look alike from afar and it is sometimes small details that distinguish two species of the same genus. Flowers, fruits and leaves are the most characteristic organs of a species and it is them that should be photographed first. But any other detail can be useful, such as thorns, buds or hair on the stem. A photograph of the whole plant (or the tree if it is one!) is also very useful information, but it is often not sufficient to allow a reliable identification.

At present Pl@ntNet makes it possible to recognize about 20,000 species. We are still a long way from the 360,000 species living on earth, but Pl@ntNet is getting richer every day thanks to the contributions of the most experienced users among you. Don't be afraid to contribute yourself! Your observation will be reviewed by the community and may one day join the photo gallery illustrating the species in the application.

The new version of Pl@ntNet released in January 2019 includes many improvements and new features:
- The ability to filter recognized species by genus or family.
- The differentiated data revision that gives more weight to users who have demonstrated the most skills (in particular the number of species observed, validated by the community).
- The re-identification of shared observations, whether yours or those of other users of the application.
- The multi-flora identification that allows you to search for the photographed plant in all the flora of the application and not only in the one you have selected. Very useful when you are not sure what flora to look for.
- The selection of your favorite floras to access them more quickly.
- The navigation at different taxonomic levels in image galleries.
- The mapping of your observations.
- Links to many factsheets.

The web version of the application is also available at the following address: https://identify.plantnet.org/
Pl @ ntNet és una aplicació que us permet identificar les plantes simplement fotografiant-les amb el vostre telèfon intel·ligent. Molt útil quan no tens un botànic a la mà! Pl @ ntNet també és un gran projecte de ciència ciutadana: tots els vegetals que fotografieu són recollits i analitzats per científics de tot el món per entendre millor l'evolució de la biodiversitat de les plantes i preservar-la millor.

Pl @ ntNet us permet identificar i entendre millor tot tipus de plantes que viuen a la natura: plantes amb flors, arbres, herbes, coníferes, falgueres, vinyes, amanides silvestres o cactus. Pl @ ntNet també pot identificar un gran nombre de plantes conreades (en parcs i jardins), però aquest no és el seu propòsit principal. Necessitem especialment els usuaris de Pl @ ntNet per inventariar les plantes silvestres, les que es poden observar en la naturalesa, per descomptat, però també aquelles que creixen a les voreres de les nostres ciutats o al mig del vostre hort.

Com més informació visual proporcioneu a Pl @ ntNet sobre la planta que esteu observant, més identificació serà precisa. De fet, hi ha moltes plantes que semblen de lluny i, de vegades, són petits detalls que distingeixen dues espècies del mateix gènere. Les flors, les fruites i les fulles són els òrgans més característics d’una espècie i s’han de fotografiar primer. Però qualsevol altre detall pot ser útil, com ara espines, rovells o cabells a la tija. Una fotografia de la planta sencera (o l'arbre si és que ho és) és també informació molt útil, però sovint no és suficient per permetre una identificació fiable.

Actualment, Pl @ ntNet permet reconèixer prop de 20.000 espècies. Encara estem molt lluny de les 360.000 espècies que viuen a la terra, però Pl @ ntNet cada vegada és més ric gràcies a les contribucions dels usuaris més experimentats entre vosaltres. No tingueu por de contribuir-vos! La comunitat revisarà la vostra observació i un dia podreu unir-vos a la galeria de fotos que il·lustri l'espècie a l'aplicació.

La nova versió de Pl @ ntNet publicada el gener de 2019 inclou moltes millores i noves funcions:
- La capacitat de filtrar espècies reconegudes segons el gènere o la família.
- La revisió de dades diferenciada que dóna més pes als usuaris que han demostrat més habilitats (en particular, el nombre d’espècies observades, validades per la comunitat).
- La re-identificació de les observacions compartides, ja siguin de vosaltres o de les d'altres usuaris de l'aplicació.
- La identificació multi-flora que us permetrà cercar la planta fotografiada en tota la flora de l'aplicació i no només en la que heu seleccionat. Molt útil quan no sabeu quina flora cal buscar.
- La selecció de les flors preferides per accedir-hi més ràpidament.
- La navegació a diferents nivells taxonòmics en galeries d'imatges.
- El mapatge de les vostres observacions.
- Enllaços a molts fulls de dades.

La versió web de l’aplicació també està disponible a la següent adreça: https://identify.plantnet.org/
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,4
74.483 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

The new version of Pl@ntNet includes many improvements and new features:
-Ability to filter recognized species by genus or family
-Differentiated data revision that gives more weight to users who have the most skills
-Re-identification of shared observations
-Multi-flora identification to search for the plant in all the floras
-Selection of your favorite floras
-Navigation at different taxonomic levels in image galleries
-Mapping of your observations
-Links to many factsheets
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
8 d’agost de 2019
Mida
16M
Instal·lacions
5.000.000+
Versió actual
3.0.1
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a majors de 10 anys
Elements interactius
Els usuaris interaccionen
Oferta per
plantnet-project.org
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.