Track Recorder(Torque OBD/Car)

Κατάλληλο για όλους
2.799
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

This is a plugin for the 'Torque' android app that allows you to overlay a video with your car OBD2 data. Perfect to see how you were driving!

Some features are:

* Watch the video you made with OBD data (speed, turbo boost, rpm as well as other OBD sensors) GPS, Accelerometers overlaid on the video.

* Google Maps semi-transparent overlay so you can watch your position on a map as well as the video at the same time.

* Can record in Hi-Def / HD or Low-def video (an option in the settings).

* USB Camera support - have up to 3 cameras active at once (or use both the front and back cameras on your phone if it supports both being used at once, and a USB camera too!)

* Even if you don't have an OBD2 module, the app can still record sensor information from GPS and the accelerometer on your phone

* Layout the recording dashboard how you want by press-and-holding on the screen.

* Video export to popular apps like YouTube or save them on your Google Drive

* Other uses include as a blackbox video recorder to record your daily drives with looping video recording, at the track/raceway to help improve your skills, or as a recorder to help combat incorrect speeding tickets

If you have a feature you want to see in the app, please email me using the contact developer link below!

More sensors and gauges will be added in the next few releases!.

Check out the Torque forums at http://torque-bhp.com (click the developer link below).

Note: This plugin needs the full version of Torque Pro
Αυτό είναι ένα plugin για το Android app της «ροπής» που σας επιτρέπει να επικαλύψει ένα βίντεο με το αυτοκίνητό σας δεδομένα OBD2. Ιδανική για να δείτε πώς ήσασταν οδήγηση!

Μερικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

* Παρακολουθήστε το βίντεο που γίνονται με δεδομένα OBD (ταχύτητα, πίεση του τούρμπο, σ.α.λ., καθώς και άλλα OBD αισθητήρες) GPS, Επιταχυνσιόμετρα επικαλύπτονται στο βίντεο.

* Χάρτες Google ημι-διαφανή επικάλυψη ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τη θέση σας στο χάρτη, καθώς και το βίντεο την ίδια στιγμή.

* Μπορεί να καταγράψει σε Hi-Def / HD ή χαμηλής ευκρίνειας βίντεο (μια επιλογή στις ρυθμίσεις).

* Υποστήριξη USB κάμερα - έχουν μέχρι 3 κάμερες που δραστηριοποιούνται σε μία φορά (ή να χρησιμοποιήσετε τόσο το μπροστινό και πίσω κάμερες στο τηλέφωνό σας, αν το υποστηρίζει και τα δύο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, και μια φωτογραφική μηχανή USB πάρα πολύ!)

* Ακόμα κι αν δεν έχετε μια μονάδα OBD2, η εφαρμογή μπορεί ακόμα να καταγράφουν πληροφορίες του αισθητήρα από το GPS και το επιταχυνσιόμετρο στο τηλέφωνό σας

* Διάταξη του ταμπλό εγγραφής πώς θέλετε από τον Τύπο και συγκράτησης στην οθόνη.

* Βίντεο εξαγωγή σε δημοφιλείς εφαρμογές όπως το YouTube ή να τα αποθηκεύσετε στο Google Drive σας

* Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν ως recorder Blackbox βίντεο για να καταγράψει την καθημερινή σας δίσκους με looping εγγραφή βίντεο, στην πίστα / αυλάκι για να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων σας, ή ως συσκευή εγγραφής για να βοηθήσει στην καταπολέμηση λανθασμένη επιτάχυνση εισιτήρια

Εάν έχετε ένα χαρακτηριστικό που θέλετε να δείτε στην εφαρμογή, παρακαλώ στείλτε μου χρησιμοποιώντας τη σύνδεση του έργου επικοινωνίας παρακάτω!

Περισσότερα αισθητήρες και μετρητές θα προστεθούν στις επόμενες κυκλοφορίες !.

Ελέγξτε τα φόρουμ ροπής σε http://torque-bhp.com (κάντε κλικ στον σύνδεσμο προγραμματιστής παρακάτω).

Σημείωση: Αυτό το plugin χρειάζεται την πλήρη έκδοση της ροπής Pro
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
3,8
2.799 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Update for Note 8 and a few other devices with high aspect ratio screens
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
25 Νοεμβρίου 2017
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
100.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
Ian Hawkins
Προγραμματιστής
Ian J Hawkins 7 St Pauls Yard Silver Street Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 0EG
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.