rusyn FM

5 tis.+
Stiahnuté
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky

Informácie o aplikácii

Aplikácia rusyn.fm je mobilnou aplikáciou, vďaka ktorej môžete mať vysielanie rádia rusyn FM stále na dosah. Jednoduché nastavenia vám umožnia komunikovať priamo s rádiom alebo si prečítať jeho novinky. Čoskoro pribudnú ďalšie funkcie.
Rusyn FM je internetové rádio, ktoré vysiela v rusínskom jazyku. Tím tvoria mladí nadšenci, ktorí sa rozhodli šíriť kultúru národnostnej menšiny éterom. Rádio ponúka okrem hudby aj vlastné spravodajské a publicistické relácie, ktoré chcú pobaviť i vzdelať.

Application rusyn.fm is a mobile application that allows you to reach broadcasting of radio rusyn FM anytime you want. Thanks to simple settings you can communicate with radio or read news. More functions will be launched soon.
Rusyn FM is an internet radio that broadcasts in Ruthenian language. The team consists of young enthusiasts which decided to disseminate culture of this minority via ether. Radio offers own news and publicistic shows that can entertain and educate.

Aплікація русин.фм є мобілна аплікація през котру можете мати высыланя радія русин ФМ фурт зо собов. Надто можете вдяка простым наштелёваням комуніковати с радіом або собі перечітати ёго нобинкы. Занедовго прибудуть далшы функції.
Русин ФМ є інтернетове радіо котре высылать в русинцкым языку. Тім творять молоды запаленцы котры постонобили шырити культуру народностной меншыны етером. Радіо офіра бластны справодайскы і публіцістіцкы релації котре хотят побавити і навчіти.
Aktualizované
3. 3. 2023

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Neboli zhromaždené žiadne údaje