MyLife Meditation: Meditate, Relax & Sleep Better

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Learn to meditate and be more mindful with MyLife Meditation, formerly known as Stop, Breathe & Think. MyLife Meditation is an award-winning meditation and mindfulness app personalized to how you feel. Develop simple habits and learn to maintain perspective so you can get to a better place, in just a few minutes a day.

Check in with how you’re feeling and try short guided meditations and mindfulness activities, tuned to your emotions. Experience expert-guided journaling to think on and let go of emotions. Destress with a meditation guide to gain a better, calm mindspace.

Anxious? Sleepless? Angry? We’re here for you. Our personalized meditation and mindfulness experience won the 2017 Webby People’s Voice Award for Best Health App and has been featured by the Today Show, Apple, Cosmopolitan, Parents and many more. Guided meditation and relaxation are a great way to destress and become happier.

Breathe, meditate and relax. Mind and body need to be realigned, and it can be achieved with guided mind meditation. At MyLife Meditation, we believe that taking a few minutes each day to take care of how you feel and relaxing is as important as regular exercise. Let us be your meditation guide to relaxation and calming sleep. By developing this simple habit, you can better navigate life’s ups and downs, reduce your stress and get more sleep.

Meditate with a community! Over 5,000,000 downloads and 17 million emotional check-ins and counting!

**MINDFUL MEDITATION TUNED TO YOU**

MINDFUL MEDITATION
• Calm yourself with personalized meditation recommendations just for you
• Relax with daily meditations for beginners or experienced meditators
• Meditate with deep breathing exercises and guided meditations
• 20+ meditations available in Spanish
• Practice mindful eating with our new series

TRACK YOUR MENTAL HEALTH
• Check-in with how you feel
• Track your mood before and after your daily meditations
• Explore your feelings with expert-guided journaling

ANXIETY RELIEF
• Users were 82% more likely to NOT be anxious with consistent use of MyLife Meditation
• Create space for yourself through mindful breathing and self-care
• Stress relief is here with specific exercises tailored for any age
• Use our meditation timer when it’s time to meditate

BREATHING EXERCISES
• Learn to cultivate your breath to find calm, improve focus and feel more grounded
• Count your breaths to calm your mind and live more mindfully
• Meditation timer helps you stay focused and time each meditation

SLEEP BETTER
• Sleep sounds help you fall asleep, faster
• Meditation timer helps you relax while you fall asleep
• Fall asleep to soothing meditation sounds
• Sleep better and relax with our ‘Wind Down’ series


MyLife Meditation has meditations for everyone. Learn to meditate, sleep better and relax with MyLife Meditation.

SUBSCRIPTION
MyLife is free for foundational meditations, and we offer a premium membership that unlocks 400+ premium activities, guided journaling, yoga, acupressure, soundscapes and more premium features.

SUBSCRIPTION PRICING & TERMS
MyLife offers two auto-renewing options: $9.99/month $58.99/year. Prices are in US dollars. Your price may be converted to your local currency. Subscriptions automatically renew at the end of each term and you will be charged through your Play Store Account. You may turn off subscription auto-renewal at any time through your Play Store Account Settings. We can't offer a refund for unsubscribing early.

Privacy Policy: http://my.life/privacy.html
Terms of Service: http://my.life/terms.html
Naucz się medytować i być bardziej uważnym dzięki MyLife Meditation, dawniej znanej jako Stop, Breathe & Think. MyLife Meditation to wielokrotnie nagradzana aplikacja do medytacji i uważności, dostosowana do Twojego samopoczucia. Rozwijaj proste nawyki i naucz się zachowywać perspektywę, aby dostać się w lepsze miejsce w ciągu zaledwie kilku minut dziennie.

Sprawdź, jak się czujesz i wypróbuj krótkie medytacje z przewodnikiem i ćwiczenia uważności, dostosowane do Twoich emocji. Doświadcz dziennikarstwa prowadzonego przez ekspertów, aby przemyśleć i uwolnić się od emocji. Odstresuj się przewodnikiem medytacyjnym, aby uzyskać lepszą, spokojniejszą przestrzeń umysłową.

Niespokojny? Bezsenny? Zły? Jesteśmy tu dla Ciebie. Nasze spersonalizowane doświadczenie medytacji i uważności zdobyło nagrodę Webby People’s Voice Award 2017 za najlepszą aplikację zdrowotną i zostało wyróżnione przez Today Show, Apple, Cosmopolitan, Parents i wiele innych. Medytacja z przewodnikiem i relaksacja to świetny sposób na odstresowanie się i stanie się szczęśliwszym.

Oddychaj, medytuj i zrelaksuj się. Umysł i ciało muszą zostać ponownie wyregulowane, a można to osiągnąć dzięki kierowanej medytacji umysłu. W MyLife Meditation wierzymy, że poświęcenie kilku minut każdego dnia na dbanie o swoje samopoczucie i relaks jest równie ważne jak regularne ćwiczenia. Pozwól nam być twoim przewodnikiem po medytacji, prowadzącym do relaksu i uspokajającego snu. Rozwijając ten prosty nawyk, możesz lepiej radzić sobie z wzlotami i upadkami życia, zmniejszyć stres i lepiej spać.

Medytuj ze społecznością! Ponad 5 000 000 pobrań i 17 milionów emocjonalnych zameldowań i wciąż rośnie!

** UWAŻNA MEDYTACJA DOSTROJONA DO CIEBIE **

UWAŻNA MEDYTACJA
• Uspokój się dzięki spersonalizowanym zaleceniom medytacyjnym specjalnie dla Ciebie
• Relaks podczas codziennych medytacji dla początkujących lub doświadczonych medytujących
• Medytuj, wykonując ćwiczenia głębokiego oddychania i medytacje z przewodnikiem
• Ponad 20 medytacji dostępnych w języku hiszpańskim
• Ćwicz uważne jedzenie dzięki naszej nowej serii

ŚLEDŹ SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE
• Sprawdź, jak się czujesz
• Śledź swój nastrój przed i po codziennych medytacjach
• Zbadaj swoje uczucia dzięki dziennikowi prowadzonemu przez ekspertów

UŚMIERZENIE OD LĘKU
• Użytkownicy byli o 82% bardziej narażeni na brak niepokoju przy konsekwentnym korzystaniu z MyLife Meditation
• Stwórz sobie przestrzeń poprzez uważne oddychanie i dbanie o siebie
• Odprężanie jest tutaj dzięki specjalnym ćwiczeniom dostosowanym do każdego wieku
• Użyj naszego licznika czasu medytacji, kiedy nadejdzie czas na medytację

ĆWICZENIA ODDECHOWE
• Naucz się kultywować oddech, aby znaleźć spokój, poprawić koncentrację i poczuć się bardziej ugruntowanym
• Policz oddechy, aby uspokoić umysł i żyć bardziej uważnie
• Licznik czasu medytacji pomaga zachować koncentrację i mierzyć czas podczas każdej medytacji

ŚPIJ LEPIEJ
• Dźwięki podczas snu pomagają szybciej zasnąć
• Zegar medytacji pomaga zrelaksować się podczas zasypiania
• Zasypiaj przy kojących dźwiękach medytacji
• Śpij lepiej i zrelaksuj się dzięki naszej serii „Odpoczynek”


MyLife Meditation oferuje medytacje dla każdego. Naucz się medytować, lepiej spać i relaksować się dzięki MyLife Meditation.

SUBSKRYPCJA
MyLife jest bezpłatne dla podstawowych medytacji i oferujemy członkostwo premium, które odblokowuje ponad 400 zajęć premium, prowadzenie dziennika, jogę, akupresurę, pejzaże dźwiękowe i więcej funkcji premium.

CENY I WARUNKI SUBSKRYPCJI
MyLife oferuje dwie opcje automatycznego odnawiania: 9,99 USD / miesiąc 58,99 USD / rok. Ceny podane są w dolarach amerykańskich. Twoja cena może zostać przeliczona na lokalną walutę. Subskrypcje odnawiają się automatycznie na koniec każdego okresu, a opłata zostanie pobrana z konta Play Store. Możesz wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie w ustawieniach konta Play Store. Nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy za wcześniejsze anulowanie subskrypcji.

Polityka prywatności: http://my.life/privacy.html
Warunki korzystania z usługi: http://my.life/terms.html
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 24 233
5
4
3
2
1
Ładuję…

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
25 lutego 2021
Rozmiar
15M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
6.6
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy w aplikacji
Produkty w aplikacji
9,99 USD-249,99 USD za element
Sprzedawca
Stop, Breathe & Think
Deweloper
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.