Stop, Breathe & Think: Meditation & Mindfulness

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Meditation & mindfulness to help you build the emotional strength and confidence to handle life's ups and downs. Stop, Breathe & Think, the app for meditation & mindfulness, has a unique approach that allows you to check in with your emotions, and then recommends short, guided meditations, yoga and acupressure videos, tuned to how you feel.

**Voted Best Health App, Webby People’s Voice Award. Meditate with a community! Over 4,500,000 downloads and 13 million emotional check-ins and counting! Look no further for free meditation apps! Our personalized meditation and mindfulness experience has been featured by the Today Show, Apple, GQ, Cosmopolitan and more.**

MINDFUL MEDITATION THAT HELPS YOU:

• TAME YOUR ANXIETY: According to a recent study, users felt 46% less anxiety with consistent usage of our app. Full study here: https://www.stopbreathethink.com/youre-not-alone-anxiety-common/

• REDUCE STRESS: Daily meditation, meditation timer, breathing exercises and acupressure are just a few of the activities in our app that can help you manage your stress.

• BREATHE MORE MINDFULLY: The beauty of the breath is that anyone can do it anytime, anywhere. Learn how to cultivate the breath to help you find calm and focus.

• SLEEP BETTER: Discover ways to find more peaceful sleep with our soundscapes, meditations and breathing activities crafted just for sleep.

• TRACK YOUR MOOD & PROGRESS: You can track daily streaks, weekly settledness, top emotions, total time meditated and more.

• CHECK IN WITH YOURSELF DAILY: Stop, Breathe & Think allows you to check in with your emotions, and recommends short, guided activities, tuned to how you feel. The perfect meditation guide to meditate and breathe, based on your mood.

MEDITATION & MINDFULNESS FOR EVERYONE: Our meditation & mindfulness app is great for both beginners and experienced meditators. We have a variety of activities in a variety of lengths to fit your schedule with your own personalized mindfulness coach: 40+ free and 100+ premium activities. You can also choose from multiple topics including:

+ Morning meditation
+ Slay your Stress
+ Breathe Mindfully
+ Tame Anxiety
+ Sleep Better
+ Cultivate Kindness
+ Strengthen Focus
+ Manage Depression
+ Commute to School or Work
+ Mindfulness for the College Student Life
+ Meditations for Teens & Tweens
+ 20+ Activities in Spanish for Free

AS SEEN IN THE PRESS
"Here, the killer feature is the app asking you to check yourself before you start. It asks you how you're feeling mentally, physically and emotionally before you begin. It then offers... meditations customized for your current state of mind." - Lifehacker

“There are many meditation services out there, but Breathe stands out with its customization tools: it analyzes your current mood through a short survey, then leads you through guided meditations based on the results." - Cosmopolitan

SUBSCRIPTION INFO
Stop, Breathe & Think is free to use for the foundational meditations. We also offer two options for a premium membership that will unlock 80+ premium activities and features.

MEDITATION PACKS
Don’t worry, if you previously purchased a Meditation Pack you will still have access to those meditations without upgrading to a subscription. Going forward though all new premium content will be made available via the subscription.

SUBSCRIPTION PRICING AND TERMS
Stop, Breathe & Think offers two auto-renewing subscription options:
$9.99 per month
$59.88 per year

Prices are in US dollars. Your price may be converted to your local currency.

Subscriptions automatically renew at the end of each term and you will be charged through your Play Store Account. You may turn off subscription auto-renewal at any time through your Play Store Account Settings. We cannot offer a refund for unsubscribing early.

Privacy Policy: http://stopbreathethink.org/privacy.html
Terms of Service: http://stopbreathethink.org/terms.html
Medytacja i uważność pomagają budować emocjonalną siłę i pewność, aby poradzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami. Stop, Breathe & Think, aplikacja do medytacji i uważności, ma unikalne podejście, które pozwala na sprawdzenie emocji, a następnie zaleca krótkie medytacje z przewodnikiem, filmy z jogą i akupresurą, dostosowane do Twojego samopoczucia.

 ** Zagłosowano na najlepszą aplikację zdrowotną, Webby People's Voice Award. Medytuj ze społecznością! Ponad 4 500 000 pobrań i 13 milionów sprawdzeń emocjonalnych i liczenie! Nie szukaj dalej bezpłatnych aplikacji medytacyjnych! Nasze spersonalizowane doświadczenie medytacji i uważności zostało przedstawione przez Today Show, Apple, GQ, Cosmopolitan i nie tylko. **

CICHA MEDYTACJA, KTÓRA POMAGA CI:

• PODZIEL SIĘ TWOIMI LUDZIOM: Według ostatnich badań użytkownicy odczuwali o 46% mniej lęku przy konsekwentnym korzystaniu z naszej aplikacji. Pełne badanie tutaj: https://www.stopbreathethink.com/youre-not-alone-anxiety-common/

• OGRANICZAJ STRES: Codzienna medytacja, zegar medytacyjny, ćwiczenia oddechowe i akupresura to tylko niektóre z działań w naszej aplikacji, które mogą pomóc Ci w radzeniu sobie ze stresem.

• ODDYCHAJ WIĘCEJ MINBRUTNIE: Piękno oddechu polega na tym, że każdy może to zrobić w dowolnym czasie i miejscu. Dowiedz się, jak pielęgnować oddech, aby pomóc Ci znaleźć spokój i koncentrację.

• SLEEP BETTER: Odkryj sposoby na spokojniejszy sen dzięki naszym krajobrazom dźwiękowym, medytacjom i ćwiczeniom oddechowym stworzonym specjalnie do snu.

• ŚLEDZ SWÓJ DOBRA I POSTĘP: Możesz śledzić codzienne smugi, tygodniowe osiadłości, najlepsze emocje, medytować razem i więcej.

• SPRAWDŹ SIĘ Z CODZIENNIE: Stop, Breathe & Think pozwala na sprawdzenie emocji i zaleca krótkie, ukierunkowane działania, dostosowane do Twojego samopoczucia. Idealny przewodnik medytacyjny do medytacji i oddychania w oparciu o twój nastrój.

MEDYTACJA I POMOC DLA KAŻDEGO: Nasza aplikacja medytacji i uważności jest świetna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych medytujących. Mamy różne zajęcia w różnych długościach, aby dopasować się do Twojego harmonogramu z własnym spersonalizowanym trenerem uważności: 40+ bezpłatnych i ponad 100 działań premium. Możesz także wybierać spośród wielu tematów, w tym:

+ Poranna medytacja
+ Zabij swój stres
+ Oddychaj uważnie
+ Niepokój oswojonych
+ Sen lepszy
+ Pielęgnuj Dobroć
+ Wzmocnij ostrość
+ Zarządzaj depresją
+ Dojeżdżaj do szkoły lub do pracy
+ Uważność dla życia studenckiego
+ Medytacje dla nastolatków i nastolatków
+ 20+ Zajęcia w języku hiszpańskim za darmo

ZNAJDUJE SIĘ W PRASIE
"Tutaj zabójcą jest aplikacja, która prosi o sprawdzenie się przed rozpoczęciem .. Pyta, jak czujesz się psychicznie, fizycznie i emocjonalnie, zanim zaczniesz, a następnie oferuje ... medytacje dostosowane do twojego obecnego stanu umysłu. " - Lifehacker

"Istnieje wiele usług medytacyjnych, ale Breathe wyróżnia się narzędziami dostosowywania: analizuje aktualny nastrój poprzez krótką ankietę, a następnie prowadzi medytację z przewodnikiem w oparciu o wyniki." - Cosmopolitan

INFORMACJA SUBSKRYPCJI
Stop, Breathe & Think można używać do podstawowych medytacji. Oferujemy również dwie opcje członkostwa premium, które odblokują ponad 80 działań i funkcji premium.

PAKIETY MEDYTACJI
Nie martw się, jeśli wcześniej kupiłeś Meditation Pack, nadal będziesz mieć dostęp do tych medytacji bez aktualizacji do subskrypcji. Idąc dalej, wszystkie nowe treści premium zostaną udostępnione w ramach subskrypcji.

CENA SUBSKRYPCJI I WARUNKI
Stop, Breathe & Think oferuje dwie automatycznie odnawiane opcje subskrypcji:
9,99 USD miesięcznie
59,88 USD rocznie

Ceny podane są w dolarach amerykańskich. Twoja cena może zostać przeliczona na lokalną walutę.

Subskrypcje są odnawiane automatycznie pod koniec każdego okresu, a Ty płacisz za pośrednictwem swojego konta w Sklepie Play. Możesz wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z ustawień konta Sklepu Play. Nie możemy zaoferować wcześniejszego zwrotu środków za anulowanie subskrypcji.

Polityka prywatności: http://stopbreathethink.org/privacy.html
Warunki świadczenia usług: http://stopbreathethink.org/terms.html
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 9 214
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

In this release, we made a few improvements and bug fixes:
+ We used to allow for nothing to be selected during check-in to see your results, now you must select one
+ We fixed a bug that prevented users from receiving a sticker when sharing a meditation
+ We switched all non-spoken tracks from Jamie to DJ Flo so you can filter them in Explore
+ We fixed a problem that caused the meditation timer chime to play even when a meditation was paused
+ Other minor tweaks not worthy of your attention
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
4 stycznia 2019
Rozmiar
13M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
4.8
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-249,99 USD za element
Sprzedawca
Stop, Breathe & Think
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.