OpenKeychain: Easy PGP

Κατάλληλο για όλους
2.230
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

OpenKeychain helps you communicate more privately and securely. It uses encryption to ensure that your messages can be read only by the people you send them to, others can send you messages that only you can read, and these messages can be digitally signed so the people getting them are sure who sent them. OpenKeychain is based on the well established OpenPGP standard making encryption compatible across your devices and systems. For a list of compatible software for Windows, Mac OS, and other operating systems consult http://openpgp.org/software/.

Modern encryption is based on digital “keys”. OpenKeychain stores and manages your keys, and those of the people you communicate with, on your Android smartphone. It also helps you find others’ keys online, and exchange keys. But its most frequent use is in using those keys to encrypt and decrypt messages.

★ Integration with other Apps:
• K-9 Mail
• Conversations
• and many more…

★ Open Source: OpenKeychain is designed to be trustworthy. It’s Free Software with no secrets; anyone can examine and validate every bit of it (Source code available at https://github.com/open-keychain/open-keychain)

★ Independent Security Audit: The auditing company Cure53 performed an intensive security audit of OpenKeychain. The security experts summarize their final result with "[...] none of the spotted issues were considered to be of a critical severity in terms of security implications. The latter is a significant and impressive result for an app of this complexity and relevance."

★ Permissions: Because OpenKeychain is Free Software, anyone can validate that the permissions are indeed only required for the listed features.
• In-app purchases: Donate to the developers
• Identity: Pre-fill name and email addresses
• Contacts: Connect keys to your contacts (only offline)
• Photos/Media/Files: Import/export keys from SD card
• Camera: Scan QR Codes to add other people's keys
• Others: Internet permission to retrieve keys, NFC permission to use YubiKeys

Starting with Android 6, permissions are requested when required in-app!
OpenKeychain σας βοηθά να επικοινωνούν πιο ιδιωτικά και με ασφάλεια. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για να εξασφαλίσουν ότι τα μηνύματα σας μπορούν να διαβαστούν μόνο από τους ανθρώπους που στέλνετε σε, άλλοι μπορεί να σας στείλει μηνύματα που μόνο εσείς μπορείτε να διαβάσετε, και αυτά τα μηνύματα μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά, ώστε οι άνθρωποι να πάρει τους είναι σίγουροι ποιος τους έστειλε. OpenKeychain βασίζεται στο καθιερωμένο πρότυπο κρυπτογράφησης OpenPGP αποφάσεων συμβατό σε όλες τις συσκευές και τα συστήματα σας. Για μια λίστα των συμβατών λογισμικού για Windows, Mac OS, και άλλα λειτουργικά συστήματα συμβουλευτείτε http://openpgp.org/software/.

Σύγχρονη κρυπτογράφηση βασίζεται σε ψηφιακές "κλειδιά". OpenKeychain αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα κλειδιά σας, και εκείνων των ανθρώπων που επικοινωνούν με, στο Android smartphone σας. Επίσης, σας βοηθά να βρείτε τα κλειδιά τους άλλους »σε απευθείας σύνδεση, και τα κλειδιά της ανταλλαγής. Αλλά το πιο συχνή χρήση του είναι στη χρήση των εν λόγω κλειδιά για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων.

★ Ολοκλήρωση με άλλες εφαρμογές:
• K-9 Mail
• Συζητήσεις
• και πολλά άλλα…

★ Open Source: OpenKeychain έχει σχεδιαστεί για να είναι αξιόπιστος. Είναι Ελεύθερου Λογισμικού χωρίς μυστικά? ο καθένας μπορεί να εξετάσει και να επικυρώνει κάθε κομμάτι του (πηγαίος κώδικας διατίθεται σε https://github.com/open-keychain/open-keychain)

★ Ελέγχου Ανεξάρτητου Ασφάλεια: Η ελεγκτική εταιρεία Cure53 πραγματοποιείται ένα εντατικό έλεγχο ασφάλειας των OpenKeychain. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας συνοψίζουν τελικό αποτέλεσμα τους με το "[...] κανένα από τα στίγματα θέματα θεωρήθηκαν ότι είναι μια κρίσιμη σοβαρότητας όσον αφορά τις επιπτώσεις της ασφάλειας. Το τελευταίο είναι ένα σημαντικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα για μια εφαρμογή αυτής της πολυπλοκότητας και της συνάφειας. "

★ Δικαιώματα: Επειδή OpenKeychain είναι Ελεύθερο Λογισμικό, ο καθένας μπορεί να επικυρώσει ότι οι άδειες είναι πράγματι απαιτούνται μόνο για τις εισηγμένες χαρακτηριστικά.
• In-app αγορές: Δωρεά για τους προγραμματιστές
• Ταυτότητα: όνομα Προ-πλήρωσης και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Επαφές: Συνδέστε τα κλειδιά στις επαφές σας (μόνο offline)
• Φωτογραφίες / Media / Αρχεία: πλήκτρα εισαγωγής / εξαγωγής από την κάρτα SD
• Κάμερα: Σάρωση QR Codes για να προσθέσετε τα κλειδιά άλλων ανθρώπων
• Άλλα: άδεια στο Internet για να ανακτήσετε τα κλειδιά, NFC άδεια να χρησιμοποιήσει YubiKeys

Ξεκινώντας με το Android 6, οι άδειες που απαιτούνται όταν απαιτείται σε-app!
Διαβάστε περισσότερα

Κριτικές

4,4
2.230 συνολικά
51.583
4330
3108
261
1148
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

4.9
* Curve25519 support
* Improved support for security tokens
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
10 Μαρτίου 2018
Μέγεθος
9,2M
Εγκαταστάσεις
100.000+
Τρέχουσα έκδοση
4.9.2
Απαιτεί Android
4.0.3 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προϊόντα εντός εφαρμογής
0,99 $ - 124,99 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
Sufficiently Secure
Προγραμματιστής
Sufficiently Secure c/o Stratum0 e.V. Hamburger Straße 273A 38114 Braunschweig
©2018 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.