Telegram

Mature (ej för personer under 17 år)
8 863 877
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Pure instant messaging — simple, fast, secure, and synced across all your devices. One of the world's top 10 most downloaded apps with over 500 million active users.

FAST: Telegram is the fastest messaging app on the market, connecting people via a unique, distributed network of data centers around the globe.

SYNCED: You can access your messages from all your phones, tablets and computers at once. Telegram apps are standalone, so you don’t need to keep your phone connected. Start typing on one device and finish the message from another. Never lose your data again.

UNLIMITED: You can send media and files, without any limits on their type and size. Your entire chat history will require no disk space on your device, and will be securely stored in the Telegram cloud for as long as you need it.

SECURE: We made it our mission to provide the best security combined with ease of use. Everything on Telegram, including chats, groups, media, etc. is encrypted using a combination of 256-bit symmetric AES encryption, 2048-bit RSA encryption, and Diffie–Hellman secure key exchange.

100% FREE & OPEN: Telegram has a fully documented and free API for developers, open source apps and verifiable builds to prove the app you download is built from the exact same source code that is published.

POWERFUL: You can create group chats with up to 200,000 members, share large videos, documents of any type (.DOCX, .MP3, .ZIP, etc.) up to 2 GB each, and even set up bots for specific tasks. Telegram is the perfect tool for hosting online communities and coordinating teamwork.

RELIABLE: Built to deliver your messages using as little data as possible, Telegram is the most reliable messaging system ever made. It works even on the weakest mobile connections.

FUN: Telegram has powerful photo and video editing tools, animated stickers and emoji, fully customizable themes to change the appearance of your app, and an open sticker/GIF platform to cater to all your expressive needs.

SIMPLE: While providing an unprecedented array of features, we take great care to keep the interface clean. Telegram is so simple you already know how to use it.

PRIVATE: We take your privacy seriously and will never give any third parties access to your data. You can delete any message you ever sent or received for both sides, at any time and without a trace. Telegram will never use your data to show you ads.

For those interested in maximum privacy, Telegram offers Secret Chats. Secret Chat messages can be programmed to self-destruct automatically from both participating devices. This way you can send all types of disappearing content — messages, photos, videos, and even files. Secret Chats use End-to-End Encryption to ensure that a message can only be read by its intended recipient.

We keep expanding the boundaries of what you can do with a messaging app. Don’t wait years for older messengers to catch up with Telegram — join the revolution today.
Ren snabbmeddelanden - enkelt, snabbt, säkert och synkroniserat över alla dina enheter. En av världens 10 mest nedladdade appar med över 500 miljoner aktiva användare.

FAST: Telegram är den snabbaste meddelandeprogrammet på marknaden som ansluter människor via ett unikt distribuerat nätverk av datacenter runt om i världen.

SYNKRONERAD: Du kan komma åt dina meddelanden från alla dina telefoner, surfplattor och datorer samtidigt. Telegram-appar är fristående, så du behöver inte hålla telefonen ansluten. Börja skriva på en enhet och avsluta meddelandet från en annan. Tappa aldrig dina data igen.

OBEGRÄNSAD: Du kan skicka media och filer, utan några begränsningar för deras typ och storlek. Hela din chatthistorik kräver inget diskutrymme på din enhet och kommer att sparas säkert i Telegram-molnet så länge du behöver det.

SÄKER: Vi gjorde det till vårt uppdrag att tillhandahålla bästa säkerhet kombinerat med enkel användning. Allt på Telegram, inklusive chattar, grupper, media, etc. krypteras med en kombination av 256-bitars symmetrisk AES-kryptering, 2048-bitars RSA-kryptering och Diffie – Hellman säker nyckelutbyte.

100% GRATIS & ÖPPET: Telegram har ett helt dokumenterat och gratis API för utvecklare, open source-appar och verifierbara byggnader för att bevisa att appen du laddar ner är byggd från exakt samma källkod som publiceras.

KRAFTFULL: Du kan skapa gruppchattar med upp till 200 000 medlemmar, dela stora videor, dokument av vilken typ som helst (.DOCX, .MP3, .ZIP, etc.) upp till 2 GB vardera och till och med ställa in bots för specifika uppgifter. Telegram är det perfekta verktyget för webbhotell och samordnar teamarbete.

PÅLITLIG: Telegram är byggt för att leverera dina meddelanden med så lite data som möjligt och är det mest pålitliga meddelandesystem som någonsin gjorts. Det fungerar även på de svagaste mobilanslutningarna.

FUN: Telegram har kraftfulla foto- och videoredigeringsverktyg, animerade klistermärken och emoji, helt anpassningsbara teman för att ändra utseendet på din app och en öppen klistermärke / GIF-plattform för att tillgodose alla dina uttrycksfulla behov.

ENKELT: Samtidigt som vi tillhandahåller ett oöverträffat utbud av funktioner, är vi noga med att hålla gränssnittet rent. Telegram är så enkelt att du redan vet hur du använder det.

PRIVAT: Vi tar din integritet på allvar och kommer aldrig att ge någon tredje part tillgång till dina uppgifter. Du kan radera alla meddelanden som du någonsin skickat eller fått för båda sidor, när som helst och utan spår. Telegram kommer aldrig att använda dina data för att visa annonser.

För dem som är intresserade av maximal integritet erbjuder Telegram Secret Chats. Hemliga chattmeddelanden kan programmeras för att förstöra automatiskt från båda deltagande enheterna. På det här sättet kan du skicka alla typer av försvinnande innehåll - meddelanden, foton, videor och till och med filer. Secret Chats använder End-to-End-kryptering för att säkerställa att ett meddelande bara kan läsas av den avsedda mottagaren.

Vi fortsätter att utöka gränserna för vad du kan göra med en meddelandeapp. Vänta inte år på att äldre budbärare ska komma ikapp Telegram - gå med i revolutionen idag.
Läs mer
Komprimera
4,4
8 863 877 totalt
5
4
3
2
1
Läser in …

Nyheter

Chat Themes, Interactive Emoji, Group Read Receipts and Live Stream Recording

• Choose one of 8 new colorful themes for any individual private chat.
• Tap on animated emoji like :fireworks:, :balloon: or :pile_of_poo: to launch fullscreen effects that are synced if both chat partners are watching.
• See who recently viewed your outgoing messages in small groups.
• Record video from live broadcasts in groups and channels.

There's more! View the full list of changes in-app or on our blog.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
22 september 2021
Storlek
Beror på enheten
Installationer
1 000 000 000+
Aktuell version
8.1.2
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Mature (ej för personer under 17 år)
Interaktiva element
Användare interagerar, Delar plats
Behörigheter
Leverantör
Telegram FZ-LLC
©2021 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenIntegritetUtvecklareOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och integritetspolicy.