Orbot: Proxy with Tor

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Orbot is a free proxy app that empowers other apps to use the internet more securely. Orbot uses Tor to encrypt your Internet traffic and then hides it by bouncing through a series of computers around the world. Tor is free software and an open network that helps you defend against a form of network surveillance that threatens personal freedom and privacy, confidential business activities and relationships, and state security known as traffic analysis.

*** Android 4.0 and lower, you can download older versions from https://guardianproject.info/releases/ or through the FDroid.org open app store at https://f-droid.org. The last release with KitKat and older support is: https://guardianproject.info/releases/Orbot-v14.1.4-UpToKitKat-nonPIE.apk ***

*** SAMSUNG GALAXY USERS ***
On some devices, aSamsung app is listening on the same network port that Orbot needs. Download 'SockStat' from Google Play. Look for the app on port 9050. Force stop and disable that app. You can also try to change Orbot's "Tor SOCKS" setting under the Debug section to 9051 or AUTO. You can see the fix in this video: https://www.youtube.com/watch?v=yK-nK4F67_g
*****

Orbot is the only app that creates a truly private internet connection. As the New York Times writes, “when a communication arrives from Tor, you can never know where or whom it’s from.” Tor won the 2012 Electronic Frontier Foundation (EFF) Pioneer Award.

★ ACCEPT NO SUBSTITUTES: Orbot is the safest way to use the Internet on Android. Period. Orbot bounces your encrypted traffic several times through computers around the world, instead of connecting you directly like VPNs and proxies. This process takes a little longer, but the strongest privacy and identity protection available is worth the wait.

★ PRIVATE WEB SURFING: Use with Orfox, the most anonymous way to access any website, even if it’s normally blocked, monitored, or on the hidden web. Get Orfox: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.orfox

★ PRIVACY FOR APPS: Any installed app can use Tor through Orbot's built-in VPN

★ PRIVACY FOR EVERYONE: Tor can help you confidentially research a competitor, get around someone blocking your favorite site, or circumvent a firewall to watch sports at work.

★ PRIVACY MADE EASY: Check out our fun, interactive walkthrough: https://guardianproject.info/howto/browsefreely

★ IT’S OFFICIAL: This is the official version of the Tor onion routing service for Android.

***We Love Feedback***
★ ABOUT US: Guardian Project is a group of developers that make secure mobile apps and open-source code for a better tomorrow.
★ OPEN-SOURCE: Orbot is free software. Take a look at our source code, or join the community to make it better: https://gitweb.torproject.org/orbot.git or https://github.com/n8fr8/orbot
★ MESSAGE US: Are we missing your favorite feature? Found an annoying bug? We’d love to hear from you! Send us an email: support@guardianproject.info

***Disclaimer***
The Guardian Project makes apps that are designed to protect your security and anonymity. The protocols that we use are widely regarded as the state of the art in security technology. While we are constantly upgrading our software to combat the latest threats and eliminate bugs, no technology is 100% foolproof. For maximum security and anonymity users must utilize best practices to keep themselves safe.
Orbot je zdarma proxy server aplikace, která umožňuje dalším aplikacím používat internet bezpečněji. Orbot používá Tor šifrovat internetového provozu a poté skryje to tím, že odráží přes sérii počítačů po celém světě. Tor je svobodný software a open síť, která pomáhá bránit proti podobě dohledu sítě, který ohrožuje osobní svobodu a soukromí, důvěrných obchodních aktivit a vztahů a bezpečnosti státu známý jako dopravní rozbor.

*** Android 4.0 a nižší, můžete si stáhnout starší verze z https://guardianproject.info/releases/ nebo prostřednictvím FDroid.org otevřeného obchodu s aplikacemi na https://f-droid.org. Poslední vydání s KitKat a starší podpory je: https://guardianproject.info/releases/Orbot-v14.1.4-UpToKitKat-nonPIE.apk ***

*** Samsung Galaxy USERS ***
V některých zařízeních aSamsung app poslouchá na stejném síťovém portu, který Orbot potřebám. Ke stažení 'SockStat' z Google Play. Podívejte se na aplikace na portu 9050. zastávce sil a danou aplikaci zakázat. Můžete také zkusit změnit Orbot je „Tor ponožky“ Nastavení v sekci Debug na 9051 nebo AUTO. Můžete vidět na opravu v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=yK-nK4F67_g
*****

Orbot je jediná aplikace, která vytváří skutečně vlastní připojení k internetu. Jak píše New York Times „kdy komunikace přijde z Tor, nikdy nemůžete vědět, kde a koho je to z.“ Tor vyhrál 2012 Electronic Frontier Foundation (EFF) Pioneer Award.

★ ACCEPT žádné náhrady: Orbot je nejbezpečnější způsob, jak používat internet na Android. Doba. Orbot skáče svůj šifrovaného provozu několikrát prostřednictvím počítačů po celém světě, namísto připojení přímo jako VPN a proxy. Tento proces trvá o něco déle, ale nejsilnější soukromí a identity ochrana k dispozici stojí za to počkat.

★ SOUKROMÉ surfování po webu: Použití s ​​Orfox, nejvíce anonymní způsob, jak přistupovat k jakékoliv webové stránky, i když je to obvykle blokovány, monitorovány nebo na skryté webu. Získat Orfox: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.orfox

★ soukromí pro APPS: Jedno nainstalovaná aplikace lze použít Tor přes Orbot vestavěného VPN

★ soukromí pro každého: Tor vám pomůže důvěrně výzkum konkurenta, obejít někdo blokuje své oblíbené stránky, nebo obejít firewall sledovat sportovní přenosy v práci.

★ PRIVACY MADE EASY: Podívejte se na naši zábavu, interaktivní návod: https://guardianproject.info/howto/browsefreely

★ JE OFICIÁLNĚ: Jedná se o oficiální verze Tor cibule směrovací služby pro Android.

*** We Love zpětnou vazbu ***
★ O NÁS: Guardian Project je skupina vývojářů, které dělají zabezpečené mobilní aplikace a open-source kód pro lepší zítřky.
★ open-source: Orbot je svobodný software. Podívejte se na náš zdrojový kód, nebo se připojit ke komunitě, aby bylo lépe: https://gitweb.torproject.org/orbot.git nebo https://github.com/n8fr8/orbot
★ MESSAGE USA: Jsme chybí vaše oblíbené funkce? Našel nepříjemný bug? Byli bychom rádi slyšet od vás! Pošlete nám e-mail: support@guardianproject.info

*** Disclaimer ***
The Guardian Project je aplikací, které jsou určeny k ochraně bezpečnosti a anonymity. Protokoly, které používáme, jsou všeobecně považovány za stavu techniky v zabezpečovací technice. I když jsme neustále upgrade software pro boj s nejnovější hrozby a eliminují chyby, žádná technologie není 100% spolehlivý. Pro maximální bezpečnost uživatele a anonymitu musí využívat osvědčené postupy, aby se v bezpečí.
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 149 473
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Fixes crash related to starting a background service
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
14. prosince 2018
Velikost
18M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
16.0.5-RC-2-tor-0.3.4.9
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
The Tor Project
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.