DroidMote Server (root)

Dla wszystkich
1 585
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

THIS APPLICATION REQUIRES ROOT.
BEFORE BUY, READ THE LINK BELOW TO CHECK IF YOU HAVE THE REQUIREMENTS

https://goo.gl/2YxnL

YOU CAN TRY DROIDMOTE SERVER FOR FREE HERE
https://www.videomap.it/download.htm

Control your Android device from the comfort of your couch. This is the server part and can be installed on the device that you want control. Moreover, with DroidMote, you can use multi touch applications and games, even on devices that do not have the touch screen (e.g. when connected to a TV !).

The client is a free android application: "DroidMote Client".

HOW TO USE DROIDMOTE - VIDEOS
https://goo.gl/as2eKY

MULTI TOUCH GAMES ON TV WITH AN HARDWARE CONTROLLER OR WITH YOUR PHONE AS CONTROLLER ARE NOT A PROBLEM !

IN THIS YOUTUBE PLAYLIST, FOR EACH MULTI TOUCH GAME CONTROLLED WITH DROIDMOTE, YOU CAN FIND A TOUCH PROFILE IN THE VIDEO DESCRIPTION.
https://goo.gl/3QuHDK

FOR SUPPORT AND INSTRUCTIONS

Telegram: https://t.me/droidmote_support
Forum: https://www.videomap.it/forum

DroidMote emulates hardware input devices in the Android, Windows and Linux OSes. Mouse, keyboard, multi touch trackpad, touch screen and a gamepad with 16 buttons and 6 axis. You can use the soft gamepad, an hardware gamepad or mouse and keyboard to play with all games installed on the server device, also those without the built-in gamepad support in virtue of the Gamepad2Touch functionality and the help of the touch profiles. Games that support hardware gamepads recognize DroidMote as an hardware gamepad. If you don't have a router, no problem. You can establish a connection point to point between the two devices with the function Tethering / portable hotspot of your device. (you do not need bluetooth, the bluetooth is slow and cover small distances)

ATTENTION: The uinput module is required. A lot of Android devices already have this module by default, but everyone can have it. Read the requirements page, before buying or putting a negative vote, or contact the developer to solve your problems, through the forum or with an e-mail.

Feature:
✔ Mouse
✔ Multi touch trackpad
✔ Two fingers scroll rotate zoom
✔ Keyboard
✔ Media controls
✔ Dpad
✔ Controller for games
✔ Air mouse
✔ Supports multiple phones simultaneously
✔ Two virtual analog stick
✔ Touch emulation allows you to map buttons and analog sticks to the screen. Play all your favourite games with full analog support, even those without built-in controller support!
✔ Touch Mouse for games that not support an hardware mouse
✔ Voice dictation
✔ Copy and paste from one device to the other
✔ Multi touch games with an Hardware Gamepad or with the Mouse and Keyboard of your PC, if you run the Client and Server on the same Android device
✔ Android TV compatible

YOU DON'T HAVE A ROOTED ANDROID DEVICE TO PLAY GAMES ? TRY THIS:
https://youtu.be/HuLy2ERDfmY

FOR ANY PROBLEMS, CONTACT ME BY EMAIL. I'M AT YOUR DISPOSAL 24 / 7
NINIEJSZA APLIKACJA WYMAGA ROOT.
PRZED KUPIEM PRZECZYTAJ PONIŻSZY LINK, ABY SPRAWDZIĆ, JEŚLI MASZ WYMAGANIA

https://goo.gl/2YxnL

MOŻESZ WYPRÓBOWAĆ SERWER DROIDMOTE ZA DARMO TUTAJ
https://www.videomap.it/download.htm

Steruj urządzeniem z Androidem z wygodnej kanapy. Jest to część serwera i może być zainstalowana na urządzeniu, które chcesz kontrolować. Ponadto dzięki DroidMote możesz korzystać z aplikacji i gier wielodotykowych, nawet na urządzeniach, które nie mają ekranu dotykowego (np. Po podłączeniu do telewizora!).

Klient to darmowa aplikacja na Androida: „Klient DroidMote”.

JAK KORZYSTAĆ Z DROIDMOTE - WIDEO
https://goo.gl/as2eKY

MULTI TOUCH GAMES ON TV Z KONTROLEREM SPRZĘTOWYM LUB TWOIM TELEFONEM JAKO KONTROLER NIE JEST PROBLEMEM!

W TEJ LISTY YOUTUBE, DLA KAŻDEJ GRY WIELU DOTKNIĘTEJ KONTROLOWANEJ Z DROIDMOTE, MOŻNA ZNALEŹĆ PROFIL DOTYKOWY W OPISIE WIDEO.
https://goo.gl/3QuHDK

O WSPARCIE I INSTRUKCJE

Telegram: https://t.me/droidmote_support
Forum: https://www.videomap.it/forum

DroidMote emuluje sprzętowe urządzenia wejściowe w systemach Android, Windows i Linux. Mysz, klawiatura, gładzik wielodotykowy, ekran dotykowy i gamepad z 16 przyciskami i 6 osiami. Możesz użyć miękkiego gamepada, gamepada sprzętowego lub myszy i klawiatury, aby grać ze wszystkimi grami zainstalowanymi na urządzeniu serwerowym, także tymi bez wbudowanej obsługi gamepada dzięki funkcji Gamepad2Touch i pomocy profili dotykowych. Gry obsługujące gamepady sprzętowe rozpoznają DroidMote jako gamepad sprzętowy. Jeśli nie masz routera, nie ma problemu. Możesz ustanowić punkt połączenia między dwoma urządzeniami za pomocą funkcji Tethering / przenośny hotspot urządzenia. (nie potrzebujesz bluetooth, bluetooth jest powolny i pokonuje niewielkie odległości)

UWAGA: Wymagany jest moduł uinput. Wiele urządzeń z Androidem ma już ten moduł domyślnie, ale każdy może go mieć. Przeczytaj stronę z wymaganiami, przed zakupem lub oddaniem głosu negatywnego, lub skontaktuj się z deweloperem, aby rozwiązać swoje problemy, za pośrednictwem forum lub poczty e-mail.

Cecha:
✔ Mysz
✔ Gładzik wielofunkcyjny
✔ Powiększenie przewijania dwoma palcami
✔ Klawiatura
✔ Sterowanie multimediami
Pad Dpad
✔ Kontroler gier
Mouse Mysz powietrzna
✔ Obsługuje wiele telefonów jednocześnie
✔ Dwa wirtualne drążki analogowe
Ulation Touch emulation pozwala na mapowanie przycisków i drążków analogowych na ekran. Graj we wszystkie swoje ulubione gry z pełną obsługą analogową, nawet te bez wbudowanej obsługi kontrolera!
✔ Dotknij Mysz dla gier, które nie obsługują myszy sprzętowej
✔ Dyktowanie głosowe
✔ Kopiuj i wklej z jednego urządzenia do drugiego
Games Gry Multi-Touch ze sprzętowym gamepadem lub myszą i klawiaturą komputera, jeśli uruchamiasz klienta i serwer na tym samym urządzeniu z Androidem
✔ Android TV zgodny

NIE MASZ ROOTOWANEGO URZĄDZENIA ANDROID DO GRACZA? WYPRÓBUJ TO:
https://youtu.be/HuLy2ERDfmY

W PRZYPADKU KAŻDYCH PROBLEMÓW SKONTAKTUJ SIĘ ZE WIADOMOŚCIĄ EMAIL. JESTEM NA TWOJEJ DYSKUSJI 24/7
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 1 585
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Full ChangeLog: https://www.videomap.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=26&start=60
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
18 lipca 2019
Rozmiar
2,0M
Instalacje
50 000+
Aktualna wersja
4.1.0
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Videomap
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.