Phone INFO ★SAM★

Dla wszystkich
29 556
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

★★★ Written specifically for SAMSUNG phones ★★★


Have you ever wanted to know the Country of Origin behind the label 'MADE BY SAMSUNG'? When the phone was manufactured? How frequently the phone was used? How many times it has been connected to the Charger? Do you want to know the Knox Warranty Void status without entering to the ODIN Download Mode?... Then this app is for you.


☆ Support multi-language: العربية, Azərbaycanca, Deutsch, English, Español, فارسی, Français, Magyar, Italiano, עברית, 日本語, Polski, Português, Română, Русский, Shqip, Српски, Türkçe, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文.

Please help to translate into your native language: https://www.dropbox.com/s/f52eleg186s41bz/Phone_INFO_Language.txt?dl=0


Like Facebook page: https://www.facebook.com/phoneinfosamsung/
Join Facebook group: https://www.facebook.com/groups/phoneinfosamsung/
XDA thread: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2609045


Secret Codes: List all of Samsung secret codes (HiddenMenu) on your device. Note: You may need ROOT to launch secret codes (use 'Launch 0' method).


Firmware Browser: Browse for the stock firmwares available online, for your phone and for any other Samsung model.


Other Tools:

- CSC Changer: Change the CSC. This tool requires root + multi-CSC stock firmware.

- CSC Verifier: It is Samsung built-in tool. Requires root + stock firmware.

- ServiceMode MAIN MENU: It is Samsung built-in tool. Requires root + stock firmware.

- S/N Analyzer: Obtain information about Country of Origin and Manufacturing Date from Samsung serial number. You can enter serial number from ANY Samsung phone (including OLD phone, FEATURE phone and NON-SMART phone).

- IMEI Analyzer: Check the IMEI for the validity by calculating the Check Digit (according to Luhn algorithm).


Refurbishment Check

CSC Code Lookup (CSC - Consumer Software Customization, aka Sales Code, or Region Code)

Main Features: Displays the following information about your phone.


GENERAL INFO:
- Manufacturer / Brand
- Phone Model / Commercial Model Name
- Device Type
- Product Name
- Country of Origin
- Manufacturing Date
- Knox Warranty Void
- Colour / Internal Storage


CSC INFO:
- Product Code
- Original CSC Code
- Firmware's CSC Code
- Active CSC Code
- Available CSC Codes
- CSC Country
- Mobile Operator


FIRMWARE INFO:
- Bootloader Version
- PDA Version
- CSC Version
- Baseband Version
- Latest Firmware
- Firmware Update History
- Firmware Status
- Kernel Version / Architecture (32/64-bit)
- Java Virtual Machine (Dalvik or ART)


OS INFO:
- Root Existence
- Android Version
- Build Number
- Build Fingerprint
- Build Description
- Build Date
- Changelist


HARDWARE INFO:
- Hardware / Board (CPU 32/64-bit)
- Platform / Chip
- GPU (Graphics Processing Unit)
- Modem Board
- Hardware Revision
- Total RAM
- Screen (physical size in inches, resolution in pixels, density in dpi and ppi)
- Camera
- Sound Card
- Mono or Stereo Loudspeaker
- WiFi Chip
- GPS Chip
- Battery (technology, capacity in mAh)
- Sensors


DEVICE ID:
- IMEI (support dual SIM)
- Android Serial Number
- Samsung Serial Number


USAGE HISTORY:
- Headset Connect Counter
- Charger Connect Counter
- S Pen Detach Counter
- Battery Discharge Cycles
- Battery Health


MONITOR:
- CPU/Battery/Ambient temperatures
- CPU/Memory usages
- Battery voltage/level
- Signal strength


NOTE: This app works properly with Stock Firmware. On Custom ROM some info may not show correctly.


☆☆☆ Ability to Remove Ads and Export info to the SD Card (Plus version only) ☆☆☆


ABOUT PERMISSIONS:
- Camera: This permission is required to read the camera resolution.
- Read Phone State: This permission is required to read IMEI, and also serial number (on Android 8.0+).
★★★ Napisane specjalnie dla telefonów SAMSUNG ★★★


Czy kiedykolwiek chciałeś poznać kraj pochodzenia za etykietą „MADE BY SAMSUNG”? Kiedy telefon został wyprodukowany? Jak często telefon był używany? Ile razy został podłączony do ładowarki? Czy chcesz znać status Void Gwarancji Knox bez wchodzenia w tryb pobierania ODIN? ... Ta aplikacja jest dla Ciebie.


☆ Obsługa wielu języków: العربية, Azərbaycanca, Deutsch, English, Español, فارسی, Français, Magyar, Italiano, עברית, 日本語, Polski, Português, Română, Русский, Shqip, Српски, Türkçe, Tiếng Việt, 繁體 中文, 简体中文.

Pomóż przetłumaczyć na swój język ojczysty: https://www.dropbox.com/s/f52eleg186s41bz/Phone_INFO_Language.txt?dl=0


Lubię stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/phoneinfosamsung/
Dołącz do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/phoneinfosamsung/
Wątek XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2609045


Tajne kody: Wyświetl wszystkie tajne kody Samsunga (HiddenMenu) na urządzeniu. Uwaga: Możesz potrzebować ROOT, aby uruchomić tajne kody (użyj metody „Launch 0”).


Przeglądarka oprogramowania układowego: Przeglądaj dostępne oprogramowanie sprzętowe dostępne online, dla telefonu i dla każdego innego modelu Samsunga.


Inne narzędzia:

- Zmieniacz CSC: Zmień CSC. To narzędzie wymaga oprogramowania zapasowego root + multi-CSC.

- Weryfikator CSC: jest to wbudowane narzędzie Samsung. Wymaga oprogramowania układowego root +.

- ServiceMode MENU GŁÓWNE: Jest to wbudowane narzędzie Samsung. Wymaga oprogramowania układowego root +.

- Analizator S / N: Uzyskaj informacje o kraju pochodzenia i dacie produkcji z numeru seryjnego firmy Samsung. Możesz wprowadzić numer seryjny z dowolnego telefonu Samsung (w tym OLD telefon, FEATURE i NON-SMART).

- Analizator IMEI: Sprawdź poprawność IMEI, obliczając cyfrę kontrolną (zgodnie z algorytmem Luhna).


Kontrola odnowienia

Wyszukiwanie kodu CSC (CSC - dostosowywanie oprogramowania konsumenckiego, aka kod sprzedaży lub kod regionu)

Główne funkcje: Wyświetla następujące informacje o telefonie.


INFORMACJE OGÓLNE:
- Producent / marka
- Model telefonu / nazwa modelu handlowego
- Rodzaj urządzenia
- Nazwa produktu
- Kraj pochodzenia
- Data produkcji
- Knox Warranty Void
- Kolor / pamięć wewnętrzna


INFO CSC:
- Kod produktu
- Oryginalny kod CSC
- Kod CSC oprogramowania układowego
- Aktywny kod CSC
- Dostępne kody CSC
- Kraj CSC
- Operator mobilny


INFORMACJE FIRMWARE:
- Wersja bootloadera
- Wersja PDA
- Wersja CSC
- Wersja Baseband
- Najnowsze oprogramowanie układowe
- Historia aktualizacji oprogramowania układowego
- Stan oprogramowania układowego
- Wersja / architektura jądra (32/64-bit)
- Java Virtual Machine (Dalvik lub ART)


INFORMACJE O OS:
- Root Existence
- Wersja na Androida
- Numer kompilacji
- Zbuduj odcisk palca
- Opis budowy
- Data budowy
- Wykaz zmian


INFORMACJE O SPRZĘTIE:
- Sprzęt / płyta (CPU 32/64-bit)
- Platforma / Chip
- GPU (Graphics Processing Unit)
- Modem Board
- Wersja sprzętu
- Całkowita pamięć RAM
- Ekran (rozmiar fizyczny w calach, rozdzielczość w pikselach, gęstość w dpi i ppi)
- Aparat fotograficzny
- Karta dźwiękowa
- Głośnik mono lub stereo
- WiFi Chip
- Chip GPS
- Bateria (technologia, pojemność w mAh)
- Czujniki


ID URZĄDZENIA:
- IMEI (obsługa podwójnej karty SIM)
- Numer seryjny Androida
- Numer seryjny Samsunga


HISTORIA WYKORZYSTANIA:
- Licznik zestawów słuchawkowych
- Licznik połączeń ładowarki
- S Pen Detach Counter
- Cykle rozładowania akumulatora
- Zdrowie baterii


MONITOR:
- Temperatura procesora / akumulatora / otoczenia
- Wykorzystanie procesora / pamięci
- Napięcie / poziom baterii
- Siła sygnału

 
UWAGA: Ta aplikacja działa poprawnie z oprogramowaniem sprzętowym. W Custom ROM niektóre informacje mogą nie być wyświetlane poprawnie.


☆☆☆ Możliwość usuwania reklam i eksportowania informacji na kartę SD (tylko wersja Plus) ☆☆☆


O ZEZWOLENIACH:
- Kamera: To uprawnienie jest wymagane do odczytu rozdzielczości kamery.
- Czytaj stan telefonu: To uprawnienie jest wymagane do odczytu IMEI, a także numeru seryjnego (w systemie Android 8.0+).
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 29 556
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

v3.7.7: Fixed issue with the 'Firmware Browser' menu.

v3.7.6: Added Firmware Status info (in the FIRMWARE tab).

v3.7.4: Added more info in the HARDWARE tab.

v3.6.6:
- Implemented run-time permissions.
- Removed unneeded LOCATION permission.

v3.6.3: Added 'Firmware Update History' (tap the 'Latest Firmware' item).

v3.6.2: Added 'Battery Discharge Cycles', 'Battery Health'.

v3.6.1: Added commercial model name, support for dual SIM.

v3.5.8: Added 'WiFi Chip' info.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 maja 2019
Rozmiar
4,7M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
3.7.7
Wymaga Androida
2.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
vndnguyen
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.