Phone INFO ★SAM★

Pre všetkých
30 347
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

★★★ Written specifically for SAMSUNG phones ★★★


Have you ever wanted to know the Country of Origin behind the label 'MADE BY SAMSUNG'? When the phone was manufactured? How frequently the phone was used? How many times it has been connected to the Charger? Do you want to know the Knox Warranty Void status without entering to the ODIN Download Mode?... Then this app is for you.


☆ Support multi-language: العربية, Azərbaycanca, Deutsch, English, Español, فارسی, Français, Magyar, Italiano, עברית, 日本語, Polski, Português, Română, Русский, Shqip, Српски, Türkçe, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文.

Please help to translate into your native language: https://www.dropbox.com/s/f52eleg186s41bz/Phone_INFO_Language.txt?dl=0


App Of The Day: https://appoftheday.downloadastro.com/app/phone-info-sam/
Like Facebook page: https://www.facebook.com/phoneinfosamsung/
Join Facebook group: https://www.facebook.com/groups/phoneinfosamsung/
XDA thread: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2609045


Secret Codes: List all of Samsung secret codes (HiddenMenu) on your device. Note: You may need ROOT to launch secret codes (use 'Launch 0' method).


Firmware Browser: Browse for the stock firmware available online.


Other Tools:

- CSC Changer: Change the CSC. This tool requires root + multi-CSC stock firmware.

- CSC Verifier: It is Samsung built-in tool. Requires root + stock firmware.

- ServiceMode MAIN MENU: It is Samsung built-in tool. Requires root + stock firmware.

- S/N Analyzer: Obtain information about Country of Origin and Manufacturing Date from Samsung serial number. You can enter serial number from ANY Samsung phone (including OLD phone, FEATURE phone and NON-SMART phone).

- IMEI Analyzer: Check the IMEI for the validity by calculating the Check Digit (according to Luhn algorithm).


Refurbishment Check

CSC Code Lookup (CSC - Consumer Software Customization, aka Sales Code, or Region Code)

Main Features: Displays the following information about your phone.


GENERAL INFO:
- Manufacturer / Brand
- Phone Model / Commercial Model Name
- Device Type
- Product Name
- Country of Origin
- Manufacturing Date
- Knox Warranty Void
- Colour / Internal Storage


CSC INFO:
- Product Code
- Original CSC Code
- Firmware's CSC Code
- Active CSC Code
- Available CSC Codes
- CSC Country
- Mobile Operator


FIRMWARE INFO:
- Bootloader Version
- PDA Version
- CSC Version
- Baseband Version
- Latest Firmware
- Firmware Update History
- Firmware Status
- Kernel Version / Architecture (32/64-bit)
- Java Virtual Machine (Dalvik or ART)


OS INFO:
- Root Existence
- Android Version
- Build Number
- Build Fingerprint
- Build Description
- Build Date
- Changelist


HARDWARE INFO:
- Hardware / Board (CPU 32/64-bit)
- Platform / Chip
- GPU (Graphics Processing Unit)
- Modem Board
- Hardware Revision
- Total RAM
- Screen (physical size in inches, resolution in pixels, density in dpi and ppi)
- Camera
- Sound Card
- Mono or Stereo Loudspeaker
- WiFi Chip
- GPS Chip
- Battery (technology, capacity in mAh)
- Sensors


DEVICE ID:
- IMEI (support dual SIM)
- Android Serial Number
- Samsung Serial Number


USAGE HISTORY:
- Headset Connect Counter
- Charger Connect Counter
- S Pen Detach Counter
- Battery Discharge Cycles
- Battery Health


MONITOR:
- CPU/Battery/Ambient temperatures
- CPU/Memory usages
- Battery voltage/level
- Signal strength


NOTE: This app works properly with Stock Firmware. On Custom ROM some info may not show correctly.


☆☆☆ Ability to Remove Ads and Export info to the SD Card (Plus version only) ☆☆☆


ABOUT PERMISSIONS:
- Camera: This permission is required to read the camera resolution.
- Read Phone State: This permission is required to read IMEI, and also serial number (on Android 8.0+).
★★★ Napísané špeciálne pre telefóny SAMSUNG ★★★


Už ste niekedy chceli poznať krajinu pôvodu za značkou „MADE BY SAMSUNG“? Kedy bol telefón vyrobený? Ako často sa telefón používal? Koľkokrát bolo pripojené k nabíjačke? Chcete poznať stav zrušenia záruky Knox bez toho, aby ste vstúpili do režimu sťahovania ODIN? ... Potom je táto aplikácia pre vás.


☆ Podpora viacerých jazykov: العربية, Azərbaycanca, Deutsch, English, Español, فارسی, Français, Magyar, Italiano, עברית, 日本語, Polski, Português, Română, Русский, Shqip, Српски, Türkçe, Tiếng 中文ệ, 中文中文.

Pomôžte preložiť do svojho rodného jazyka: https://www.dropbox.com/s/f52eleg186s41bz/Phone_INFO_Language.txt?dl=0


Aplikácia dňa: https://appoftheday.downloadastro.com/app/phone-info-sam/
Rovnako ako stránka Facebook: https://www.facebook.com/phoneinfosamsung/
Pripojte sa ku skupine Facebook: https://www.facebook.com/groups/phoneinfosamsung/
vlákno XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2609045


Tajné kódy: Zoznam všetkých tajných kódov Samsung (HiddenMenu) na vašom zariadení. Poznámka: Možno budete potrebovať ROOT na spustenie tajných kódov (použite metódu 'Launch 0').


Prehliadač firmvéru: Vyhľadajte dostupný firmvér skladom dostupný online.


Iné nástroje:

- CSC Changer: Zmena CSC. Tento nástroj vyžaduje firmvér root + multi-CSC.

- Overovač CSC: Je to vstavaný nástroj spoločnosti Samsung. Vyžaduje firmvér root + Stock.

- HLAVNÉ MENU PONUKY: Je to vstavaný nástroj spoločnosti Samsung. Vyžaduje firmvér root + Stock.

- Analyzátor S / N: Získajte informácie o krajine pôvodu a dátume výroby zo sériového čísla spoločnosti Samsung. Sériové číslo môžete zadať z ľubovoľného telefónu Samsung (vrátane telefónu OLD, FEATURE a NON-SMART phone).

- Analyzátor IMEI: Skontrolujte platnosť IMEI vypočítaním kontrolnej číslice (podľa Luhnovho algoritmu).


Kontrola renovácie

Vyhľadávanie kódu CSC (CSC - Prispôsobenie spotrebiteľského softvéru, kód predaja alebo regionálny kód)

Hlavné funkcie: Zobrazí nasledujúce informácie o vašom telefóne.


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
- Výrobca / Značka
- Model telefónu / obchodného modelu
- Typ zariadenia
- Meno Produktu
- Krajina pôvodu
- Dátum výroby
- Zrušená záruka Knox
- Farebné / interné úložisko


INFO o CSC:
- Kód produktu
- Pôvodný kód CSC
- Firmvérový kód CSC
- Aktívny kód CSC
- Dostupné kódy CSC
- Krajina CSC
- mobilný operátor


INFORMÁCIE O FIRME:
- Verzia zavádzača
- Verzia PDA
- verzia CSC
- Verzia základného pásma
- Najnovší firmvér
- História aktualizácie firmvéru
- Stav firmvéru
- Verzia / architektúra jadra (32/64-bit)
- Java Virtual Machine (Dalvik alebo ART)


OS INFO:
- Existencia koreňov
- verzia pre Android
- Číslo zostavy
- Vytvorte odtlačok prsta
- Popis zostavy
- Dátum zostavenia
- Changelist


INFORMÁCIE O HARDWARE:
- Hardware / doska (CPU 32/64-bit)
- Platforma / čip
- GPU (jednotka na spracovanie grafiky)
- Modem Board
- Revízia hardvéru
- Celková RAM
- Obrazovka (fyzická veľkosť v palcoch, rozlíšenie v pixeloch, hustota v dpi a ppi)
- Fotoaparát
- Zvuková karta
- Mono alebo stereofónny reproduktor
- WiFi čip
- GPS čip
- Batéria (technológia, kapacita v mAh)
- Senzory


ID ZARIADENIA:
- IMEI (podpora duálnej SIM)
- Sériové číslo systému Android
- Sériové číslo Samsung


HISTÓRIA POUŽÍVANIA:
- Počítadlo pripojení náhlavnej súpravy
- Počítadlo pripojenia nabíjačky
- Počítadlo odpojenia S Pen
- Cykly vybitia batérie
- Stav batérie


MONITOR:
- CPU / batéria / okolitá teplota
- Využitie CPU / pamäte
- Napätie / úroveň nabitia batérie
- Sila signálu

 
POZNÁMKA: Táto aplikácia pracuje správne s firmvérom Stock. Na Custom ROM sa niektoré informácie nemusia zobraziť správne.


☆☆☆ Schopnosť odstrániť reklamy a exportovať informácie na SD kartu (iba verzia Plus) ☆☆☆


O POVOLENÍCH:
- Kamera: Toto povolenie je potrebné na prečítanie rozlíšenia kamery.
- Čítať stav telefónu: Toto povolenie sa vyžaduje na čítanie IMEI a tiež sériové číslo (v systéme Android 8.0 a novších).
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,3
Celkove 30 347
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

v3.7.9: Bug fixes and improvements.

v3.7.6: Added Firmware Status info (in the FIRMWARE tab).

v3.7.4: Added more info in the HARDWARE tab.

v3.6.6:
- Implemented run-time permissions.
- Removed unneeded LOCATION permission.

v3.6.3: Added 'Firmware Update History' (tap the 'Latest Firmware' item).

v3.6.2: Added 'Battery Discharge Cycles', 'Battery Health'.

v3.6.1: Added commercial model name, support for dual SIM.

v3.5.8: Added 'WiFi Chip' info.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
22. augusta 2019
Veľkosť
4,9M
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
3.7.9
Vyžaduje Android
2.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
vndnguyen
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.