a2mobile WiFi Calling

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Wi-Fi Calling a2mobile umożliwia realizowanie połączeń głosowych z wykorzystaniem sieci Wi-Fi w ramach korzystania z oferty promocyjnej „WiFi Calling”. Warunkiem korzystania z „Wi-Fi Calling” jest posiadanie zarejestrowanej na siebie i aktywnej karty SIM w Usłudze a2mobile, zapoznanie się z „Zasadami użytkowania Aplikacji WiFi Calling” oraz Ofertą promocyjną ”WiFi Calling”, zaakceptowanie postanowień i zobowiązanie się do ich przestrzegania, pobranie i zainstalowanie na kompatybilnym urządzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w ofercie promocyjnej opisanej na stronie a2mobile.pl.

Rozmawiaj po Wi-Fi tam, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej, ale jest zasięg Wi-Fi.
W a2mobile, komercyjnie po raz pierwszy w Polsce, możesz korzystać z Aplikacji Wi-Fi Calling – rozmowy poprzez Wi-Fi, wykorzystując Twój numer telefonu.
Gdziekolwiek masz dostęp do Wi-Fi – czy w Twoim domu, czy w ulubionym klubie, a szczególnie tam, gdzie dodatkowo nie ma zasięgu czterech sieci – możesz rozmawiać tak, jak robisz to zazwyczaj.

Za połączenia głosowe przychodzące i wychodzące wykonywane za pośrednictwem aplikacji WiFi Calling w a2mobile ponosisz opłaty zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych a2mobile, odpowiednio jak za przychodzące lub wykonywane połączenia w sieci Aero2 na terenie Polski. Opłaty są pobierane z Konta użytkownika w trakcie trwania połączenia. Połączenia realizowane w ramach usługi WiFi Calling wliczają się do posiadanych przez Ciebie minut w Pakietach Rozmów przeznaczonych na wykonywanie połączeń w kraju.

Powyższe warunki korzystania z usługi nie obejmują opłat za odbieranie połączeń w roamingu międzynarodowym na terenie wymienionych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, poza zasięgiem sieci Wi-Fi. W przypadku takich połączeń, odbieranych poza zasięgiem sieci Wi-Fi będziesz zobowiązany do uiszczenia opłat za połączenia otrzymane w roamingu międzynarodowym, zgodnie z cennikiem właściwym a2mobile, z którego korzystasz.
Za połączenia na numery zagraniczne realizowane za pośrednictwem Aplikacji w usłudze WiFi Calling ponosisz opłaty jak za połączenia wykonane z Polski za granicę, zgodnie z Cennikiem właściwym a2mobile, z którego korzystasz.

Wszystko z Twojego numeru telefonu.
The Wi-Fi Calling a2mobile allows implementation of voice calls using Wi-Fi networks while using the promotional offer "Wi-Fi Calling." The prerequisite for using "Wi-Fi Calling" is to have registered at each other and active SIM card in the Service a2mobile, read the "Rules for Use Application WiFi Calling" and the promotional offer "Wi-Fi Calling", accepting the terms and the obligation to comply with them, download and install a compatible device in accordance with the principles described in the promotional offer described on page a2mobile.pl.

Talk to the Wi-Fi where there is no network coverage, but there is Wi-Fi coverage.
In a2mobile commercially for the first time in Poland, you can use the Application Wi-Fi Calling - conversation via Wi-Fi using your phone number.
Wherever you have access to Wi-Fi - whether in your home or at your favorite club, and especially where there is also coverage of four networks - you can talk as you normally do.

For voice calls incoming and outgoing calls made through the application Fi Calling in a2mobile incur fees according to the Price List of Telecommunications Services a2mobile, respectively, as the incoming call or calls made on the network Aero2 in Polish. The fees are collected from the user's account during a call. The connections within the service-Fi Calling to count held by you in minutes Packages Talks designed to make calls in the country.

These Terms of Service do not include charges for receiving calls while roaming abroad in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Latvia, Malta, the Netherlands, Germany, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Great Britain, Italy, beyond the reach of Wi-Fi networks. In the event of such calls, received beyond the reach of Wi-Fi networks will be required to pay charges for calls received while roaming abroad according to the rates right a2mobile you are using.
For calls to international numbers made via the Application Service WiFi Calling incur charges as for calls made from the Polish border, in accordance with the Price List due a2mobile you are using.

All of your phone number.
Read more
Collapse
2.3
210 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dzięki naszej aplikacji a2mobile WiFi Calling możesz rozmawiać ze swojego numero nawet bez zasięgu GSM!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 12, 2019
Size
15M
Installs
10,000+
Current Version
1.20.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
PremiumMobile.pl
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.