Język niemiecki w biurze

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja płatna. W wersji darmowej dostępna jest pierwsza lekcja.
---

Język Niemiecki w biurze to unikalny na rynku autorski kurs do nauki języka niemieckiego. Zawiera on 20 lekcji o tematyce z zakresu pracy zespołowej oraz projektowej, zagadnień z działu IT oraz słownictwa używanego w biurze. Każda lekcja zawiera dialog(-i) wraz z wymową audio i tłumaczeniem na język polski. Do każdej lekcji jest również dołączona część praktyczna, w której możesz ćwiczyć i utrwalać poznaną wiedzę. Kurs Język niemiecki w biurze pomoże ci szlifować wszystkie umiejętności, które niezbędne są do komunikowania się w mowie i w piśmie.

Funkcje, które pomogą Ci się uczyć języka niemieckiego:
- audio do dialogów, które pomoże Ci osłuchać się z wymową języka niemieckiego – usłyszysz prawidłową wymowę języka niemieckiego,
- tłumaczenie każdego zdania z dialogu z języka niemieckiego na język polski,
- różne typy ćwiczeń: ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego i mówionego, tłumaczenie znaczenia słowa lub zwrotu z języka polskiego na język niemiecki, tłumaczenie znaczenia słowa lub zwrotu z języka niemieckiego na język polski, quizy, dyktanda, rozsypanki słowne, tłumaczenie zdań z języka polskiego na język niemiecki, szlifowanie gramatyki z języka niemieckiego, wypełnianie luk poprzez wybór odpowiedniego słowa,
- ćwiczenie słownictwa z języka niemieckiego,
- moduł Powtórki, do którego możesz dodawać słowa które chcesz powtarzać z Glosariusza,
- Glosariusz wraz z wbudowaną wymową audio, umieszczony przed każdą lekcją, zawierający 400 fachowych słów i ciekawych zwrotów, które pojawiają się w dialogach, ćwiczeniach i zdaniach,
- nauka w trybie offline,

Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego to B1+

Dla kogo jest ten kurs?
- dla osób, które pragną pracować z klientem / kooperantem Niemieckim, ale czują, że ich poziom znajomości języka niemieckiego nie jest jeszcze wystarczający do swobodnej komunikacji,
- dla osób, które planują wyjazd do krajów niemieckojęzycznych i pragną podnieść swój poziom kompetencji językowych,
- dla osób, które doszły do pewnego poziomu komunikowania się (min B1+), ale brakuje im fachowego słownictwa z dziedziny IT, pracy projektowej i zespołowej,
- dla osób, które pragną nauczyć się również słownictwa względnie powtórzyć i utrwalić go sobie,
- dla osób, które pragną dowiedzieć się jak mogą wyglądać przykładowe rozmowy telefoniczne w języku niemieckim,
- ten kurs może być również świetną alternatywa dla osób, które są na etapie odświeżania wiedzy z zakresu komunikowania się w języku niemieckim,
- dla osób, które pragną ćwiczyć i rozwijać umiejętności rozumienia tekstu pisanego i słuchanego,
- dla osób, które pragną rozwijać umiejętność pisania w języku niemieckim,
- dla osób, które pragną rozwijać umiejętność mówienia w języku niemieckim,
- dla osób, które pragną powtórzyć wybrane zagadnienia gramatyczne,
- dla osób, które chcą mieć dostęp do materiałów online (o każdej porze z każdego miejsca na świecie).

Zapraszamy do wspólnej nauki i życzymy mile spędzonego czasu podczas przyswajania względnie odświeżania wiedzy z języka niemieckiego. Z naszym kursem nauka języka niemieckiego staje się łatwiejsza i efektywniejsza. Przekonaj się sam.
Paid application. The first lesson is available in the free version.
---

German in the office is a unique course for learning German on the market. It contains 20 lessons on team and project work, issues from the IT department and vocabulary used in the office. Each lesson includes dialogue (s) with audio pronunciation and Polish translation. Each lesson also comes with a practical part, where you can practice and consolidate the knowledge you have learned. The German language course in the office will help you polish all the skills necessary for oral and written communication.

Features that can help you learn German:
- audio for dialogues that will help you get familiar with the pronunciation of the German language - you will hear the correct pronunciation of the German language,
- translation of each sentence from the dialogue from German into Polish,
- various types of exercises: exercises for comprehension of written and spoken text, translating the meaning of a word or phrase from Polish into German, translating the meaning of a word or phrase from German into Polish, quizzes, dictations, verbal messes, translating sentences from Polish into German, grinding German grammar, filling gaps by choosing the right word,
- vocabulary practice in German,
- Repetitions module, to which you can add words that you want to repeat from the Glossary,
- Glossary with built-in audio pronunciation, placed before each lesson, containing 400 professional words and interesting phrases that appear in dialogues, exercises and sentences
- offline learning,

The required level of knowledge of German is B1 +

Who is this course for?
- for people who want to work with a German client / cooperator, but feel that their level of knowledge of German is not yet sufficient to communicate freely,
- for people who plan to travel to German-speaking countries and want to raise their level of language competences,
- for people who have reached a certain level of communication (minimum B1 +), but lack professional vocabulary in the field of IT, project and team work,
- for people who want to learn vocabulary or repeat it and consolidate it,
- for people who want to find out what sample telephone calls in German may look like,
- this course can also be a great alternative for people who are refreshing their knowledge of communicating in German,
- for people who want to practice and develop the skills of understanding the written and listened text,
- for people who want to develop their writing skills in German,
- for people who want to develop the ability to speak in German,
- for people who want to repeat selected grammar issues,
- for people who want to have access to online materials (at any time from anywhere in the world).

We invite you to study together and we wish you a pleasant time acquiring or refreshing your knowledge of the German language. With our course, learning German becomes easier and more effective. See for yourself.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Nowe ćwiczenie
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 21, 2022
Size
92M
Installs
5+
Current Version
1.0.7
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$7.49 per item
Permissions
Offered By
adrianp
Developer
Velburger Straße 34a 90478 Nürnberg Deutschland
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.