Delegowanie.pl

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja umożliwia dostęp do informacji prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych n/t delegowania i transgranicznego zatrudnienia.

Aplikacja przygotowywana jest przez portal www.delegowanie.pl pod patronatem Izby Pracodawców Polskich www.IPP.org.pl i we współpracy merytorycznej z Kancelarią Brighton&Wood.

Kancelaria Brighton&Wood świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Nasi stali klienci to elitarna grupa firm, które kierują swój personel za granicę. Nasza dewiza jest prosta: Wy zajmujcie się biznesem, a my stworzymy Wam otoczkę formalną do Waszej działalności.

W postępowaniach kontrolnych bronimy firmy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, administracją podatkową i innymi urzędami w kraju i za granicą. Dla naszych stałych klientów działamy w całej Europie i w wybranych krajach pozaeuropejskich. Nasi współpracownicy reprezentują firmy w postępowaniach sądowych w kraju i za granicą.

W sposób bezpardonowy bronimy firm przed roszczeniami pracowniczymi. Naszych stałych klientów reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą oraz przed sądami.

Tworzymy skuteczną dokumentację kontraktową i pracowniczą, która chroni naszych klientów przed inspekcjami w kraju i za granicą oraz przed roszczeniami pracowniczymi.

W przeciwieństwie do innych firm doradczych, które zazwyczaj oferują usługi z wyodrębnionych dziedzin, nasi klienci otrzymują wsparcie całego interdyscyplinarnego zespołu. Nasi doradcy z różnych dziedzin spotykają się, by wspólnie wypracować rozwiązanie. Działamy tak, ponieważ myślimy jak przedsiębiorcy i postrzegamy firmy naszych klientów jako całość. Dlatego naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego doradztwa, które uwzględnia wszystkie potrzeby organizacji. Brighton&Wood nie tylko skupia prawników i specjalistów od podatków i ubezpieczeń społecznych oraz audytorów. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, zespoły tworzymy w taki sposób, aby odnosiły sukcesy i osiągały cele klientów. Interdyscyplinarność naszej firmy jest unikatowa. Wynika ona z doświadczenia Tomasza Majora w największych firmach prawniczych w USA i Niemczech oraz w butikowych firmach prawniczych i lobbingowych w Belgii i we Francji. Tomasz Major stworzył nowoczesną firmę doradczą skrojoną na XXI wiek.

W całej Europie i w wybranych krajach pozaeuropejskich dla naszych stałych klientów pracują najbardziej skuteczni zagraniczni prawnicy.

W ciągu piętnastu lat Tomasz Major stworzył wiodącą i zdecydowanie najbardziej dyskretną firmę prawniczą zajmującą się transgranicznym zatrudnieniem w Europie. Dyskrecja jest obsesją Tomasza Majora.

Współpracuje z nami kilkunastu prawników i specjalistów od podatków oraz od ubezpieczeń społecznych, niewielu w porównaniu z innymi firmami. Nie przyjmujemy zbyt wielu ludzi, zwykle jedną osobę rocznie. Oferujemy ponadprzeciętne wynagrodzenie i bardzo dużo czasu wolnego. Musimy być więc bardzo selektywni. Nie dajemy ogłoszeń o rekrutacji i nie przyjmujemy podań o pracę. Nie afiszujemy się i mamy własne metody działania.

Brighton&Wood to imponująca firma i jesteśmy z tego dumni. Stanowimy elitarne bractwo. Nie jest nas wielu i troszczymy się o siebie nawzajem. Nie ma u nas bandyckiego współzawodnictwa, z jakiego słyną wielkie firmy.
The application provides access to legal, tax and insurance n / t posting and cross-border employment.

The application is prepared by the portal www.delegowanie.pl under the auspices of the Chamber of Polish Employers www.IPP.org.pl and in cooperation with the Office substantive Brighton & Wood.

Brighton & Wood law firm provides specialized legal advisory services, tax, accounting and payroll outsourcing services for companies posting Polish workers to work abroad and to companies employing foreigners in Poland. It is the only market niche law firm dedicated exclusively to cross-border employment of workers.

Lawyers Brighton & Wood are the authors of more than 200 publications n / t of cross-border employment.

Team Brighton & Wood consists not only talented and very experienced litigator (and lawyers), but also the young and highly skilled employees, who until recently served as the offices of controlling companies posting workers abroad.

Our regular customers are an elite group of companies that direct their staff abroad. Our motto is simple: You occupy a business, and we will create you a formal envelope for your business.

The proceedings control defend the company against the Social Insurance Institution, the National Labour Inspectorate, the Tax Administration and other offices in the country and abroad. For our regular customers we operate throughout Europe and selected non-European countries. Our employees represent the company in legal proceedings in the country and abroad.

The ruthless way we defend companies against the claims of labor. Our regular customers represent the procedures of control in the country and abroad, and before the courts.

We create effective documentation and contractual employee that protects our customers against the inspections in the country and abroad as well as against the claims of labor.

Unlike other consulting firms, which usually offer services in separate fields, our customers receive the support of the entire interdisciplinary team. Our advisors from different fields come together to develop a solution. We act because we think like entrepreneurs and companies perceive our clients as a whole. Therefore, our goal is to provide comprehensive advice that takes into account all the needs of the organization. Brighton & Wood not only brings together lawyers and specialists from taxes and social security auditors. Taking into account the needs of our customers, we create teams in such a way as to have been successful and achieved the objectives of customers. Interdisciplinarity of our company is unique. It stems from the experience of Thomas Major of the largest law firms in the US and Germany and boutique law firms and lobbying in Belgium and France. Tomasz Major has created a modern consulting company tailored for the XXI century.

Across Europe and in selected non-European countries for our regular customers operate the most successful foreign lawyers.

In fifteen years Tomasz Major has created a leading and by far the most discreet law firm dealing with cross-border employment in Europe. Discretion is an obsession of Thomas Major.

We cooperate with several lawyers and specialists from taxes and social security, few in comparison with other companies. We do not accept too many people, usually one per person per year. We offer above-average pay and a lot of free time. We must therefore be very selective. We do not give notice of recruitment and we do not accept job applications. We do not flaunt and we have our own methods of operation.

Brighton & Wood is an impressive company and we are proud of that. We are an elite fraternity. There are many of us and we take care of each other. We do not have a rogue competition from which are famous for their great company.
Read more
4.4
5 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

poprawki błędów i ulepszenia
Read more

Additional Information

Updated
October 4, 2016
Size
3.3M
Installs
100+
Current Version
1.0.7
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Delegowanie.pl
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.