Zgłaszam

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Zglaszam.pl – Ogólnopolski System Zgłoszeń.

Zglaszam.pl to nowoczesne rozwiązanie zbudowane w oparciu o aplikacje mobilne na smartfony. Aplikacja została stworzona tak, by wykorzystywać cyfrowe mapy i geolokalizację, przeznaczone do szybkiej rejestracji i kompleksowej obsługi zgłoszeń, zawierających treść, zdjęcie i informację o pozycji geograficznej.

Dzięki Zglaszam.pl każdy użytkownik nie musi dłużej być biernym świadkiem różnego rodzaju zdarzeń, zagrażających naszemu bezpieczeństwu, czy ogólnemu porządkowi w miejscu zamieszkania, przejazdu, wypoczynku itp.

Darmowa aplikacja umożliwia bowiem zgłoszenie wszelkich wypadków, aktów wandalizmu, zdarzeń, niedogodności lub po prostu kwestii, które wymagają rozwiązania. Ze Zglaszam.pl można skorzystać m. in. gdy widzimy powalone drzewo na drodze, zdewastowaną ławkę w parku, błąkającego się psa lub w wielu innych, najróżniejszych sytuacjach. Zgłoszenia dodane przez użytkownika, trafią do odpowiednich organów z danego terenu, aby mogły one podjąć konkretne działania.

Aplikacja ułatwia więc społeczeństwu ultraszybką rejestrację zgłoszeń, ponieważ tylko kilka sekund i trzy kliknięcia na smartfonie wystarczą, aby użytkownik dodał zgłoszenie, zawierające:

• zdjęcie,
• kategorię zgłoszenia
• opis zgłoszenia w postaci komentarza.

Precyzyjna pozycja geograficzna jest ustalana i przekazywana automatycznie wraz z adresem zdarzenia.

Zgłaszający ma możliwość sprawdzenia listy swoich zgłoszeń w menu, oraz otrzymuje również informację zwrotną o statusie zgłoszonych przez niego spraw.

Zgłoszenia są klasyfikowane pod kątem przynależności do danego obszaru (np. województwo, miasto, powiat, gmina) i w przejrzysty sposób prezentowane na mapie odpowiednim organom z danego terenu.

Zglaszam.pl pomaga służbom miejskim i innym organom realizować ich ustawowe/statutowe działania w zakresie zabezpieczania porządku i bezpieczeństwa publicznego, takie jak:

• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
• ratowanie życia i zdrowia obywateli podczas zagrożeń,
• ochrona porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.

Zglaszam.pl wzmacnia postawę obywatelską i sprzyja działaniom na rzecz społeczności lokalnej.


Uwaga: aplikacja korzysta z aparatu fotograficznego i geolokalizacji. Używanie GPS uruchomionego w tle, może zmniejszyć żywotność baterii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na stronie http://www.zglaszam.pl/

Dołącz do nas w mediach społecznościowych i uzyskaj nowe wiadomości oraz aktualizacje!
* Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/zglaszampl

Pobierz aplikację zgłaszam.pl teraz!
Pytania lub komentarze proszę wysyłać na:
24h@zglaszam.pl
Zglaszam.pl - National System Applications.

Zglaszam.pl is a modern solution built on mobile applications for smartphones. The application has been designed so that the use of digital maps and geolocation, designed for quick registration and comprehensive service applications containing content, photo and information about the geographical position.

With Zglaszam.pl each user does not need no longer be a passive witness to all kinds of events threatening our security, and the general order in the place of residence, travel, leisure, etc.

Free application makes it possible to report any accidents, acts of vandalism, events, inconvenience or just issues that need to be addressed. With Zglaszam.pl can use m. In. when we see a fallen tree on the road, devastated a bench in the park, wandering dog or many other various situations. Entries added by the user, will go to the authorities with the site, so that they can take action.

The application facilitates so the public ultrafast registration applications, because only a few seconds and three clicks on your smartphone enough that the user added a notification containing:

• picture,
• category of application
• A description of the application in the form of a comment.

The precise position is determined automatically and transferred along with the address of the event.

Applicant can check their list of entries in the menu, and also receives feedback about the status of issues raised by him.

Applications are classified in terms of belonging to a particular area (eg. Province, city, district, municipality) and clearly displayed on the map with the appropriate authorities of the area.

Zglaszam.pl helps municipal services and other authorities to pursue their legal / statutory activities in securing public order and safety, such as:

• protection of peace and order in public places,
• ensuring order and control traffic
• save lives and health of citizens when threats
• protection order during meetings and public events,
• inform the local community about the status and types of threats.

Zglaszam.pl strengthens citizenship and promotes activities for the local community.


Note: The application uses the camera and geolocation. The use of GPS running in the background can decrease battery life.

For more information, visit us at http://www.zglaszam.pl/

Join us in social media and get your new messages and updates!
* Like us on Facebook: https://www.facebook.com/zglaszampl

Download the app zgłaszam.pl now!
Questions or comments please send to:
24h@zglaszam.pl
Read more
4.0
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Zgłaszam.PL - teraz umożliwia również komunikację dwustronną!
Użytkownicy mogą zgłaszać zauważone problemy i niedogodności w ich otoczeniu, a operatorzy systemu mogą wysyłać powiadomienia i alerty do społeczności lokalnej w danym obszarze.
Read more

Additional Information

Updated
January 30, 2018
Size
9.8M
Installs
50+
Current Version
1.0.8
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
amb software
Developer
ul. Sulechowska 1 65-561 Zielona Góra
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.