Trzy Krajobrazy Gdańskie

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja turystyczna „3 Krajobrazy Gdańskie” została stworzona dla całej dużej rzeszy turystów oraz gości odwiedzających Gdańsk i Trójmiasto. Wielką szkodą byłoby dla turysty, aby będąc w tym przepięknym mieście nie poznał terenów przyległych, ściśle z tym miastem historycznie związanych i dysponującymi pięknymi krajobrazami i unikalnymi zabytkami. To leżące w delcie Wisły Żuławy Gdańskie o wyjątkowej nieznanej i fascynującej historii oraz urokliwa krajobrazowo Wyżyna Gdańska .
Znajdziemy tu malownicze rzeki, zielone wzgórza, jeziora oraz tereny płaskie poprzecinane kanałami. Zobaczyć można także wiele zabytków sakralnych z dawnych wieków oraz elektrownie wodne przez które przechodzi szlak wodny.
Najciekawsze miejsca i obiekty zostały podzielone na kategorie, ułatwiające użytkownikowi wyszukiwanie konkretnych atrakcji. Znajdziemy tu m.in. muzea i dziedzictwo kulturowe, miejsca rekreacji, także te nad wodą oraz restauracje. Ułatwieniem dla turysty rowerowego jest wskazanie miejsc wypoczynku, wiat czy sklepów.
Wszystkie miejsca posiadają opis wraz ze zdjęciem, a także dane lokalizacyjne, które ułatwią odnalezienie na mapie oraz dotarcie do punktu wykorzystując nawigację.
Mobilny przewodnik zawiera propozycję pętli rowerowych, które znajdują się na obszarze. Czytelna mapa wskazuje sieć tych szlaków i lokalizuje trasę na danym obszarze. Pętle zawierają opis i zdjęcie, długość trasy i czas jej przejazdu. Aplikacja pozwala również na pokazanie wszystkich obiektów na pętli oraz ich filtrowanie według wybranych kategorii. Punkty węzłowe pozwalają na zaplanowanie jednej lub kilku tras i powrót do miejsca wyjazdu.
Aplikacja to nie tylko pętle rowerowe i najciekawsze obiekty regionu. To także interesująca informacja o historii, kulturze i obyczajach tych trzech obszarów, które połączyliśmy w jeden region gdański. Zaznajomisz się z wieloma ciekawostkami na temat obszaru i poznasz go przed skorzystaniem z naszych propozycji tras rowerowych.
W proponowanym przewodniku znajdziesz również kalendarz najciekawszych wydarzeń w regionie, a także planer, który pozwoli na dodawanie obiektów lub tras, aby zawsze były pod ręką. Dodatkiem jest również prognoza pogody, która ułatwi zaplanowanie dogodnego dnia do zwiedzania i poznawania obszaru.
Aplikacja to idealne narzędzie, aby odkryć historię i atrakcyjność turystyczną tego regionu i zachęcić do aktywnej turystyki rowerowej i pieszej. Przedstawiona na mapie sieć pętli zawiera najważniejsze informacje przydatne do podróżowania i przebiega obok najciekawszych i unikalnych obiektów zabytkowych, a także pozwala odwiedzić i skorzystać z miejsc rekreacyjnych nad wodą i placów zabaw dla dzieci oraz innych oferowanych przez ośrodki wypoczynkowe form rekreacji..
Aplikacja została stworzona w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, a także pozwala na pracę w trybie offline.
The tourist application "3 Gdańsk Landscapes" was created for a large number of tourists and guests visiting Gdańsk and the Tri-City. It would be a great damage for a tourist that, being in this beautiful city, he would not get to know the adjacent areas, closely related to this city, historically associated with beautiful landscapes and unique monuments. It is located in the Vistula Delta of the Gdańsk Żuławy with a unique unknown and fascinating history, and the charming landscape of the Gdańsk Highlands.
Here you will find picturesque rivers, green hills, lakes and flat areas crossed by canals. You can also see many religious monuments from the past and water power plants through which the waterway passes.
The most interesting places and objects have been divided into categories, making it easier for the user to search for specific attractions. We will find here, among others museums and cultural heritage, places of recreation, also those by the water, and restaurants. It is easier for a bicycle tourist to indicate places of rest, shelters or shops.
All places have a description with a photo, as well as location data that will help you find on the map and reach the point using navigation.
The mobile guide has a suggestion of bicycle loops that are located in the area. A clear map indicates the network of these routes and locates the route in a given area. The loops contain a description and photo, the length of the route and its travel time. The application also allows you to show all objects on the loop and filter them by selected categories. Nodal points allow you to plan one or several routes and return to the place of departure.
The application is not only bicycle loops and the most interesting objects of the region. It is also interesting information about the history, culture and customs of these three areas, which we have combined into one Gdańsk region. You will familiarize yourself with many interesting facts about the area and learn about it before using our bicycle route suggestions.
In the proposed guide you will also find a calendar of the most interesting events in the region, as well as a planner that will allow you to add objects or routes so that they are always at hand. An addition is the weather forecast, which will help you plan a convenient day to explore and explore the area.
The application is an ideal tool to discover the history and tourist attractiveness of the region and encourage active cycling and hiking. The loop network presented on the map contains the most important information useful for traveling and runs next to the most interesting and unique historic buildings, and also allows you to visit and use recreational places by the water and children's playgrounds and other forms of recreation offered by resorts.
The application has been created in three languages: Polish, English and German, and also allows you to work offline.
Read more
Collapse
5.0
7 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
May 5, 2020
Size
28M
Installs
100+
Current Version
1.0.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Amistad sp. z o.o.
Developer
Plac na Groblach 8/2 31-101, Kraków
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.