Kasa Stefczyka

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

W celu aktywacji aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka należy aktywować nowy kanał dostępu w serwisie elektronicznym usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji Użytkownika zamieszczonej w serwisie elektronicznym w bloku „Do pobrania”.

Zarządzaj swoimi środkami pieniężnymi wszędzie, gdzie tylko chcesz dzięki nowoczesnej, intuicyjnej i przede wszystkim wygodnej aplikacji Kasa Stefczyka!

Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę i chcą zaoszczędzić trochę czasu. Pozwala za pomocą smartfonu czy tabletu dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku rozliczeniowym. Sprawdzenie stanu konta czy przelewy on-line nie stanowią już problemu – dzięki aplikacji załatwisz to szybko i bezproblemowo.

Aplikacja przeznaczona jest dla Członków Kasy, którzy mają dostęp do internetowego konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz posiadają smartfon lub tablet z systemem Android 4.1, lub nowszym.

Co daje Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka?

• Rachunek rozliczeniowy – historia operacji, stan konta, saldo – wszystkie te funkcjonalności znajdziesz w głównym panelu, zaraz po zalogowaniu się do aplikacji.
• Przelewy – operacje na koncie nigdy nie były tak proste! Kilkoma kliknięciami możesz wykonać przelew własny (między swoimi kontami), zewnętrzny czy zdefiniowany (na podstawie przelewów wcześniej utworzonych w serwisie internetowym lub za pośrednictwem Operatora Tele-skok szablonów). Dodatkowo istnieje możliwość wykonania przelewu ponownie jak również przelewu zwrotnego, bez konieczności ponownego wprowadzania danych odbiorcy przelewu.
• Możliwość pobrania potwierdzenia wykonania przelewu w formacie pdf oraz wysłania, poprzez dostępne na urządzeniu mobilnym aplikacje. Możliwość wysyłania numeru rachunku rozliczeniowego m.in. poprzez SMS, wiadomość e-mail lub za pomocą serwisów społecznościowych.
• Możliwość ustawienia Widgetu na pulpicie urządzenia mobilnego lub na stronie logowania do Aplikacji Mobilnej, wskazującego kwotowo lub procentowo poziom dostępnych środków
• Zlecenia – dzięki prostemu w obsłudze systemowi możesz sprawdzić, na jakim etapie realizacji są przelewy środków oraz dyspozycje w zakresie lokat złożone w ciągu ostatnich 30 dni oraz możesz z tego poziomu ponownie wykonać przelew.
• Oszczędności – informacje o rachunku oszczędnościowym i aktywnych lokatach zawsze przydają się przy planowaniu wydatków na następny miesiąc.
• Karty – informacje o wszystkich kartach przypisanych do Twojego rachunku znajdują się w jednym miejscu, co znacznie zwiększa wygodę ich obsługi!
• Kredyty – wszystkie zobowiązania pożyczkowe wobec Kasy znajdują się teraz w jednym miejscu, dzięki czemu uzyskujesz szybki wgląd w szczegóły oraz historię operacji powiązanych z kredytem.


Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka to nie tylko łatwy dostęp do Twoich finansów – to także bezpieczeństwo i pewność, że znajdują się one w dobrym miejscu. Korzystanie z aplikacji dostępne jest dopiero po podaniu indywidualnego loginu i hasła. Przelewy zatwierdzane są przez Ciebie za pomocą aktualnie stosowanej metody autoryzacji. Dodatkowo każda sesja trwa tylko 10 minut i o ile jej nie przedłużysz, automatycznie zakończy się po upływie tego czasu.

Żeby zwiększyć bezpieczeństwo swoich środków, zalecamy:

• Instalowanie Aplikacji mobilnej tylko z oficjalnych źródeł (Google Play).
• Instalację i regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym.
• Cykliczną zmianę hasła do Aplikacji mobilnej.
In order to activate the Stefczyk's Cash Register application, a new access channel should be activated in the electronic banking service of Kasa Stefczyka.

For more information, please refer to the User's instructions in the electronic service in the "Download" block.

Manage your cash anywhere you want thanks to the modern, intuitive and above all convenient application of Kasa Stefczyka!

The Stefa Kasa mobile application is an ideal solution for everyone who appreciates comfort and wants to save time. It allows using the smartphone or tablet to have funds accumulated on the settlement account. Checking your account balance or online transfers are no longer a problem - thanks to the application you can do it quickly and without any problems.

The application is intended for Cash Register Members who have access to an online account via electronic banking and have a smartphone or tablet with Android 4.1 or newer.

What does the Stefczyk's Cash App provide?

• Settlement account - transaction history, account balance, balance - all these functionalities can be found in the main panel, just after logging into the application.
• Transfers - account operations have never been so easy! With a few clicks you can make your own transfer (between your accounts), external or defined (based on transfers previously created on the website or via the Tele-jump operator templates). Additionally, it is possible to make a transfer again as well as a return transfer, without the need to re-enter the transfer recipient's data.
• Possibility to download a confirmation of the transfer in pdf format and send via applications available on the mobile device. The ability to send a billing account number, including via SMS, e-mail or social networking sites.
• Possibility to set the Widget on the desktop of the mobile device or on the login page of the Mobile Application, indicating the amount or percentage of available funds
• Orders - thanks to the easy-to-use system, you can check at what stage are funds transfers and deposit instructions within the last 30 days and you can make a transfer again from this level.
• Savings - information about savings accounts and active deposits is always useful when planning spending for the next month.
• Cards - information about all cards assigned to your account are in one place, which significantly increases the convenience of their use!
• Loans - all loan liabilities towards the Fund are now in one place, thanks to which you gain quick insight into the details and history of operations related to the loan.


The Stefa Kasa mobile application is not only easy access to your finances - it is also the security and confidence that they are in the right place. The use of the application is available only after providing an individual login and password. Transfers are approved by you using the currently used authorization method. In addition, each session lasts only 10 minutes and unless you extend it, it will automatically end after this time.

To increase the security of your funds, we recommend:

• Installing the Mobile Application only from official sources (Google Play).
• Installation and regular update of anti-virus software on a mobile device.
• Cyclic change of the password for the Mobile Application.
Read more
Collapse
3.5
162 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Zmiana logotypu aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 6, 2019
Size
5.1M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.7518
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Kasa Stefczyka
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.