Tekstomobil - teksty piosenek
(793)

Reviews

What's New
v1.1
- Dodana możliwość oglądania teledysku równolegle z tekstem (nienależących do partnerów Youtube)
- Naprawienie błędów występujących przy zapisach z list

Similar

More from developer