Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

SMS z Nieba to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 01.11.2006 r., kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu Joannę Mrozik z Białej Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym oraz z myślą świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą tego dzieła jest ks. Rafał Jarosiewicz, znany z oryginalnych pomysłów (np. Mobilny konfesjonał, Biblioteka dla zmarłych, Ewangelia na dachach).
Aktualnie wiadomości wysyłane są poprzez aplikację SMS Z NIEBA – do pobrania, za darmo, w Google Play i App Store.
W aplikacji znajdują się 22 grupy tematyczne i każdy użytkownik może sam, z pozycji swojego telefonu, decydować, z których z nich chce otrzymywać treści. Wiadomości przychodzą o wyznaczonych godzinach.

1. W nocy Pan przemówił – godz. 6:00
Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

2. SMS z Nieba – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie rozważanie do Słowa pisane przez ks. Rafała Jarosiewicza.

3. SMS z Nieba po angielsku/SMS from Heaven in English – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) po angielsku./ Fragment of the Word of God (from readings from the given day) in English.

4. SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

5. Informacje o różnych spotkaniach i wydarzeniach – godz. 9:00
Informacje o wydarzeniach chrześcijańskich, które są organizowane w Polsce i za granicą. Większość informacji z większym opisem, zamieszczamy na stronie www.pozytywnego.pl

6. POP - Przeczytaj, Obejrzyj, Posłuchaj! – godz. 11:00
Informacje o wartościowych filmach, książkach, teledyskach, konferencjach, piosenkach, artykułach, itp.

7. Bóg radzi – godz. 12:00
Ten dział daje podpowiedzi przez Słowo Boże do codziennego wzrastania w wierze.

8. Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00
Pomoc przy codziennej medytacji Słowa Bożego w pytaniach i odpowiedziach.

9. Księgarenka – godz. 14:00
Tutaj możesz kupić wartościowe książki.

10. „Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00
Fragment Słowa Bożego z oryginalnego tłumaczenia.

11. Z Dzienniczka św. s. Faustyny – godz. 15:00
Wybrany fragment z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej.

12. Motywujące refleksje – godz. 15:00
Krótkie przemyślenia, pomocne w wielu momentach życia.

13. Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00
Pismo Święte rozsyłane (po fragmencie), tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMS cały Stary i Nowy Testament.

14. Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00
Codziennie wybrana myśl papieża Franciszka.

15. Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00
Informacje i ciekawostki o Bogu i religii z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

16. Konkurs – godz. 18:00
Wiadomości o konkursach z nagrodami (raz w tygodniu).

17. Dowcip od księdza – godz. 18:00
Dowcipy wybierane przez ks. Rafała Jarosiewicza z jego „sucharowym” komentarzem.

18. Biblia po Angielsku/ The Bible in English – godz. 19:00
Fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ Fragment of Holy Bible in English.

19. Rozdajemy za darmo – godz. 20:00
Informacje o rzeczach, które można otrzymać lub oddać za darmo. Ps. Masz do oddania jakąś rzecz lub jakiejś rzeczy potrzebujesz? Napisz co i podaj kontakt na nasza@szeptem.pl - roześlemy taką informację przez aplikację.

20. Ważne sprawy ze świata dotyczące chrześcijan – godz. 21:00
Sms z ważnymi wydarzeniami z kraju i ze świata.

21. Cytaty dla kobiet – godz. 22:00
Wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

22. Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00
Pomocne cytaty dla mężczyzn.

Więcej na smsznieba.pl
The SMS from Heaven is an evangelization initiative that has been in operation since November 1, 2006, when the first of the project coordinators Joanna Mrozik from Biała Podlaska, the first text messages with the Word of God and with the saint's thought were sent to mobile phones. The initiator and originator of this work is Fr. Rafał Jarosiewicz, known for his original ideas (eg Mobile confessional, Library for the dead, Gospel on the roofs).
Currently, messages are sent via SMS from NIEBA - for download, for free, on Google Play and the App Store.
There are 22 thematic groups in the application and each user can decide, from the position of his / her own telephone, which of them wants to receive content. Messages arrive at designated times.

1. At night, the Lord spoke - hours. 6:00
The earliest text we send every day is the motivating reflection of Fr. Rafał Jarosiewicz

2. SMS from Heaven - hours 7:30
A fragment of the Word of God (from readings from a given day), the thought of a saint (chosen for a given month) and a brief reflection on the Word written by Fr. Rafał Jarosiewicz.

3. SMS from Heaven in English / SMS from Heaven in English - hours. 7:30
A fragment of the Word of God (from readings from a given day) in English. Fragment of the Word of God.

4. SMS from the Sky from the interlinear Bible - hours 7:30
A fragment of the Word of God (from readings from a given day) from the interlinear Bible.

5. Information about various meetings and events - at 9:00
Information on Christian events that are organized in Poland and abroad. Most of the information with a larger description is available at www.pozytywnego.pl

6. POP - Read, watch, Listen! - hours 11:00
Information on valuable movies, books, music videos, conferences, songs, articles, etc.

7. God advises - at 12:00
This section gives hints through the Word of God to grow daily in faith.

8. Growing up by the question - hours 12:00
Help with everyday meditation of the Word of God in questions and answers.

9. Księgarenka - hours 14:00
Here you can buy valuable books.

10. "Raw" Word, or a fragment of the interlinear scripture - hours 15:00
A fragment of the Word of God from the original translation.

11. With the Diary of Saint. Sr. Faustyna - at 15:00
Selected fragment from the Diary of St. Sr. Faustyna Kowalska.

12. Motivating reflections - hours 15:00
Short thoughts, helpful in many moments of life.

13. The whole Bible by SMS - hours 15:00
Holy Bible sent (after a fragment), so that (within a few years) read through the SMS the entire Old and New Testaments.

14. Thoughts of Pope Francis - at 16:00
Every day, the chosen thought of Pope Francis.

15. A little more about God - hours 17:00
Information and curiosities about God and religion from the Catechism of the Catholic Church.

16. Competition - hours 18:00
News about competitions with prizes (once a week).

17. A joke from a priest - 18:00
Jokes chosen by priest Rafał Jarosiewicz with his "bitter" commentary.

18. Biblia po angielsku / The Bible in English - hours 19:00
A fragment of the Holy Bible in English. Fragment of Holy Bible in English.

19. We give away for free - hours. 20:00
Information on things that you can get or give away for free. Ps. You have to give something or something you need? Write what and contact us at nasz@szeptem.pl - we will send out this information via the application.

20. Important matters from the world concerning Christians - hours 21:00
Sms with important events from the country and the world.

21. Quotes for women - hours 22:00
A valuable quote about the subject of femininity.

22. Quotes for men - hours 22:00
Helpful quotes for men.

More on smsznieba.pl
Read more
Collapse
3.9
473 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Poprawki interfejsu
- Poprawki obsługi sieciowej
- Zmiana opisu sklepowego
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 6, 2019
Size
12M
Installs
50,000+
Current Version
2.0.6
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
Materna Communications Sp. z o.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.