Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

SMS z Nieba to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 01.11.2006 r., kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu Joannę Mrozik z Białej Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym oraz z myślą świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą tego dzieła jest ks. Rafał Jarosiewicz, znany z oryginalnych pomysłów (np. Mobilny konfesjonał, Biblioteka dla zmarłych, Ewangelia na dachach).
Aktualnie wiadomości wysyłane są poprzez aplikację SMS Z NIEBA – do pobrania, za darmo, w Google Play i App Store.
W aplikacji znajduje się 21 grup tematycznych i każdy użytkownik może sam, z pozycji swojego telefonu, decydować, z których z nich chce otrzymywać treści. Wiadomości przychodzą o wyznaczonych godzinach.

1. W nocy Pan przemówił – godz. 6:00
Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

2. Wzrastanie przez pytanie – godz. 07:00
Pomoc przy codziennej medytacji Słowa Bożego w pytaniach i odpowiedziach.

3. SMS z Nieba – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie rozważanie do Słowa pisane przez ks. Rafała Jarosiewicza.

4. SMS z Nieba po angielsku/SMS from Heaven in English – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) po angielsku./ Fragment of the Word of God (from readings from the given day) in English.

5. SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

6. Informacje o różnych spotkaniach i wydarzeniach – godz. 9:00
Informacje o wydarzeniach chrześcijańskich, które są organizowane w Polsce i za granicą. Większość informacji z większym opisem, zamieszczamy na stronie www.pozytywnego.pl

7. POP - Przeczytaj, Obejrzyj, Posłuchaj! – godz. 11:00
Informacje o wartościowych filmach, książkach, teledyskach, konferencjach, piosenkach, artykułach, itp.

8. Bóg radzi – godz. 12:00
Ten dział daje podpowiedzi przez Słowo Boże do codziennego wzrastania w wierze.

9. „Surowe" Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00
Fragment Słowa Bożego z oryginalnego tłumaczenia.

10. Z Dzienniczka św. s. Faustyny – godz. 15:00
Wybrany fragment z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej.

11. Motywujące refleksje – godz. 15:00
Krótkie przemyślenia, pomocne w wielu momentach życia.

12. Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00
Pismo Święte rozsyłane (po fragmencie), tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMS cały Stary i Nowy Testament.

13. Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00
Codziennie wybrana myśl papieża Franciszka.

14. Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00
Informacje i ciekawostki o Bogu i religii z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

15. Konkurs – godz. 18:00
Wiadomości o konkursach z nagrodami (raz w tygodniu).

16. Dowcip od księdza – godz. 18:00
Dowcipy wybierane przez ks. Rafała Jarosiewicza z jego „sucharowym" komentarzem.

17. Biblia po Angielsku/ The Bible in English – godz. 19:00
Fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ Fragment of Holy Bible in English.

18. Rozdajemy za darmo – godz. 20:00
Informacje o rzeczach, które można otrzymać lub oddać za darmo. Ps. Masz do oddania jakąś rzecz lub jakiejś rzeczy potrzebujesz? Napisz co i podaj kontakt na nasza@szeptem.pl - roześlemy taką informację przez aplikację.

19. Ważne sprawy ze świata dotyczące chrześcijan – godz. 21:00
Sms z ważnymi wydarzeniami z kraju i ze świata.

20. Cytaty dla kobiet – godz. 22:00
Wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

21. Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00
Pomocne cytaty dla mężczyzn.

Więcej na smsznieba.pl
SMS from Heaven is an evangelistic initiative that has been in operation since November 1, 2006, when the first text messages with the Word of God and the saint's thought were sent to mobile phones by the first project coordinator Joanna Mrozik from Biała Podlaska. The initiator and originator of this work is Fr. Rafał Jarosiewicz, known for his original ideas (e.g. Mobile confessional, Library for the dead, Gospel on the roofs).
Currently, messages are sent via the SMS FROM HEAVEN application - to download, for free, in Google Play and the App Store.
There are 21 thematic groups in the application and each user can decide, from the position of his phone, from which of them he wants to receive content. Messages arrive at scheduled times.
 
1. At night the Lord spoke - at 6:00
The earliest text we send everyday is a motivational reflection by Fr. Rafał Jarosiewicz
 
2. Rising through the question - hours. 7:00
Help with daily meditation of God's Word in questions and answers.
 
3. SMS from Heaven - at 7:30
Fragment of the Word of God (from readings from a given day), thought of a saint (chosen for a given month) and a short reflection on the Word written by Fr. Rafał Jarosiewicz.
 
4. SMS z Nieba po Angielsku / SMS from Heaven in English - at 7:30
Fragment of the Word of God (from readings from the given day) in English.
 
5. SMS from Heaven from the Interlinear Bible - at 7:30
A fragment of the Word of God (from readings from a given day) from the Interlinear Bible.
 
6. Information about various meetings and events - at. 9:00
Information about Christian events that are organized in Poland and abroad. Most information with a larger description can be found at www.pozytywnego.pl
 
7. POP - Read, Watch, Listen! - hours 11:00
Information on valuable films, books, music videos, conferences, songs, articles, etc.
 
8. God advises - at 12:00
This section gives hints through God's Word to grow in faith every day.
 
9. "Raw" Word, i.e. a fragment of interlinear scripture - 15:00
A fragment of the Word of God from the original translation.
 
10. From the diary of St. Sr. Faustyna - at 15:00
Selected fragment from the diary of St. Sr. Faustyna Kowalska.
 
11. Motivating reflections - 15:00
Short thoughts, helpful in many moments of life.
 
12. The entire Bible by SMS - at 15:00
The Scriptures are sent (excerpts) so that (in a few years) you can read the entire Old and New Testaments by SMS.
 
13. Thoughts of Pope Francis - at 16:00
Everyday thought of Pope Francis.
 
14. A little more about God - at 17:00
Information and interesting facts about God and religion from the Catechism of the Catholic Church.
 
15. Competition - hours 18:00
News about contests with prizes (once a week).
 
16. A joke from a priest - at 18:00
Jokes selected by priest Rafał Jarosiewicz with his "biscuit" commentary.
 
17. Biblia po Angielsku / The Bible in English - hours. 19:00
Fragment of Holy Bible in English.
 
18. We give away for free - at. 20:00
Information about things that you can get or give away for free. Ps. Do you have something to give or something you need? Write what and provide contact to nasza@szeptem.pl - we will send such information via the application.
 
19. Important matters from around the world regarding Christians - 21:00
Sms with important events from the country and the world.
 
20. Quotes for women - hours. 22:00
A valuable quote about the topic of femininity.
 
21. Quotes for men - at 22:00
Helpful quotes for men.
 
More on smsznieba.pl
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Poprawki interfejsu
- Poprawki obsługi sieciowej
- Zmiana opisu sklepowego
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 6, 2019
Size
12M
Installs
50,000+
Current Version
2.0.6
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
COMVERGA Sp. z o.o.
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.