Czytaj skład

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Czytaj Skład rozwiązuje Twoje problemy!

O jedzeniu każdy mówi co innego, wszyscy otrzymujemy wiele sprzecznych informacji. Im więcej widzimy i słyszymy, tym bardziej zagubieni się czujemy. Albo jemy wszystko, bez sprawdzania składu i nie myślimy o tym wiele, albo nie jesteśmy pewni czy wybieramy dobre produkty i denerwujemy się, że zjadamy substancje niekorzystne dla naszego i naszej rodziny zdrowia. Taka niekomfortowa sytuacja nie musi już dłużej trwać! Oddajemy Wam aplikację Czytaj Skład, która w prosty sposób pokazuje, z czego poszczególne grupy produktów spożywczych powinny być zrobione, a czego nie powinny zawierać, żeby zasłużyć na miano najlepszych na rynku. Weźmy dla przykładu ketchup. Dobry skład ketchupu to: pomidory (im więcej producent zużył ich na 100g produktu, tym lepiej), dodatki to cukier, ocet, sól, aromaty, przyprawy, dodatkowe warzywa na przykład cebula i czosnek. Taki produkt jest bardzo ok, natomiast dodatek konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego lub zagęstników takich jak skrobia czy mąka jest naszym zdaniem kontrowersyjny i polecamy wybierać ketchup bez tych dodatków.

Aplikacja Czytaj Skład edukuje!

Co bardzo ważne w trakcie korzystania z aplikacji nie tylko dowiecie się które produkty mają najlepszy skład i które substancje są nieszkodliwe, ale także nauczycie się tego! Będziecie w stani odróżnić produkty dobre od słabych i przekazać tę wiedzę dalej, nauczyć swoje dzieci, partnerów, rodziców. Zyskacie niezależność myślenia w temacie żywności! To cenniejsze niż bierne skanowanie i zdawanie się na innych. Sprawdźcie jakie to proste!

Zakupy

Wiemy że wiele osób podchodzi do sprawdzania składu na opakowaniach jak do jeża, nie chce poświęcać na to czasu i energii, dlatego, że uważa to za trudne. Działa tu podobna zasada jak w każdej nowej sytuacji – obawiamy się spraw, których nie rozumiemy. Obawę warto zamienić w ciekawość i dobre nawyki, to naprawdę możliwe! Pokażemy Wam, że z naszą aplikacją, czytanie składu żywności nie jest trudne. Nie ingerujemy w to co wybieracie, chcemy mieć wpływ na to jak wybieracie. Nie mówimy nie jedz słodyczy wcale, mówimy pamiętaj, że to deser, zachowaj umiar i wybieraj najlepiej – pokażemy Ci jak! Nie mówimy nie jedź chipsów, choć dobrze byłoby ograniczyć je do minimum, zależy nam byście wybrali takie, które w składzie mają tylko ziemniaki, paprykę i sól – są takie, mało tego są łatwo dostępne. Podchodząc z choć odrobiną świadomości do wyboru przy półce sklepowej, unikniecie spożycia wzmacniaczy smaku, konserwantów, oleju palmowego, roślinnych tłuszczy utwardzonych.

Substancje dodatkowe

Wszystkie substancje dodatkowe mają określone dopuszczalne dzienne spożycie, w normalnym funkcjonowaniu nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, dużo prostszym i zdrowszym rozwiązaniem jest nie spożywać ich wcale. Dowodem słuszności takiego podejścia niech będzie substancja E476 polirycynopoiloleinian poliglicerolu, emulgator stosowany przy produkcji czekolady, którego dopuszczalną dzienną dawkę dziecko ważące piętnaście kilo, przekracza już po zjedzeniu dwóch jej kostek. W sklepach znajdziecie wiele czekolad bez tego składnika, naprawdę warto spojrzeć na skład.
Dużym plusem jest fakt, że po kilku wizytach w sklepie, będziecie już pamiętać, które produkty mają lepszy skład i zakupy zrobicie bardzo sprawnie.
Read Application Composition solves your problems!

About food everyone says something different, we all get a lot of conflicting information. The more we see and hear, the more confused we feel. Or we eat anything without checking the composition and do not think much about it, or we are not sure whether we choose good products and get nervous that we ingest substances detrimental to our health and our family. This uncomfortable situation must not continue for much longer! We give you the application reading composition, which shows in a simple way, with individual groups of foodstuffs should be done and what should not have to deserve to be called the best on the market. Take, for example ketchup. A good part of this ketchup: tomatoes (the more the manufacturer has used their per 100g of product, the better), extras include sugar, vinegar, salt, flavorings, spices, extra vegetables such as onions and garlic. This is very ok, but the addition of preservatives, glucose-fructose syrup or thickeners such as starch or flour is controversial and we think we choose ketchup without these additives.

Read the application composition educates!

What is very important when using the application you will find out not only which products are the best and which substances are harmless, but also to learn this! You will be able to distinguish good products from the weak and pass this knowledge on, teach their children, partners, parents. Gain independence of thought to the topic of food! It is more valuable than a passive scanning and heavy reliance on others. Check how easy it is!

Shopping

We know that many people comes to checking the composition of the packaging as a hedgehog, do not want to spend enough time and energy, because it considers it difficult. It works here, a similar concept to each new situation - fear things we do not understand. The concern should turn in curiosity and good habits, it really is possible! We will show you that our application, reading food composition is not difficult. We do not interfere in what you choose, we want to have an impact on how you choose. We do not say do not eat sweets at all, we say remember that this is a dessert, use moderation and choose the best - we'll show you how! We're not saying do not go chips, though it would be good to limit them to a minimum, we want you to have chosen such that the composition have only potatoes, pepper and salt - are such that few are readily available. Coming up with even a hint of consciousness to choose from the store shelf, avoid the consumption of flavor enhancers, preservatives, palm oil, hardened vegetable fat.

additives

All additives have a specific acceptable daily intake, in normal functioning, we are not able to control much simpler and healthier solution is to not eat at all. Proof of the correctness of this approach will let substance E476 polirycynopoiloleinian polyglycerol, the emulsifier used in the manufacture of chocolate, the acceptable daily intake child weighing fifteen kilos exceeds after eating the two ankles. In the shops you will find many chocolate without this component, really want to look at the composition.
A big plus is the fact that after a few visits to the store, you have to remember which products are better and the shopping will do very well.
Read more
Collapse
2.3
20 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
April 20, 2018
Size
1.7M
Installs
500+
Current Version
1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Czytaj Sklad
Developer
ul. Telimeny 10B 43-382 Bielsko-Biała
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.