Inwestowanie w Nieruchomości Cypr - Wyszukiwarka

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wyszukiwarka nieruchomości na Cyprze pod inwestycje i dla siebie. Wyszukaj dla siebie lub na inwestycje nieruchomości na Cyprze w atrakcyjnych cenach. Zarabiaj na wynajmie nieruchomości oraz na wzroście cen nieruchomości. Cypr oferuje piękną pogodę, czyste ciepłe morze oraz atrakcyjne stawki opodatkowania. Zakupione nieruchomości możesz wynajmować przez cały rok. Na Cyprze sezon trwa 360 dni w roku z czego ponad 320 to dni słoneczne. W obecnej więc sytuacji, polecamy naszym klientom inwestycje mieszkaniowe na Cyprze, głównie w atrakcyjnych i rozwiniętych rejonach turystycznych, gdzie podaż i zapotrzebowanie na wynajem krótko i długo terminowy nigdy nie malej lecz ciągle wzrasta. Wśród polecanych rejonów Cypru dla ulokowania własnych inwestycji w nieruchomości szczególnie polecane są: Protaras oraz okolice (spokojna atmosfera, piękne plaże, wyjątkowo ciepła i czysta woda, turystyka głownie rodzinna, wiele wspaniałych lokalnych rodzinnych restauracji i pubów, brak przestępczości, brak zagrożeń, stały i stabilny wzrost turystyki i inwestycji, bliskość do lotniska i miejscowości Ayia Napa), Ayia Napa (piękne plaże z białym piaskiem, wiele lokalnych i luksusowych restauracji, bogate życie nocne, wiele pubów, wiele dyskotek, bliskie lotnisko w Larnace).

Oferujemy:
Apartament Ayia Napa
Apartament Protaras
Apartament Famagusta
Apartament Larnaka
Apartament Paphos
Apartament Limassol
Apartament Nikozja

Dom Ayia Napa
Dom Protaras
Dom Famagusta
Dom Larnaka
Dom Paphos
Dom Limassol
Dom Nikozja

Willa Ayia Napa
Willa Protaras
Willa Famagusta
Willa Larnaka
Willa Paphos
Willa Limassol
Willa Nikozja

Dodatkowo oferujemy nieruchomości komercyjne, hotele, apartamentowce, działki na sprzedaż, sklepy, biura.

Wyszukaj nieruchomości w naszej wyszukiwarce nieruchomości.

Cypr – gwarancja bezpieczeństwa i szybkiego zwrotu inwestycji

Cypr jako jedyne państwo azjatyckie należące do Unii Europejskiej łączy w sobie azjatycką egzotykę z nowoczesnością i stabilnością, posiada wpływy kultury greckiej, rzymskiej i bizantyjskiej oraz oferuje turystą unijne poczucie bezpieczeństwa a po kolonizacji brytyjskiej jest dla wielu Brytyjczyków stałym kierunkiem ku wypoczynkowi. W 2014 r. Cypr północny odwiedziło 2 440 000 turystów zagranicznych, w roku 2015 roku 2 660 000, a w 2016 roku 3 200 000, co stanowiło 19,8% wzrost do roku poprzedniego. Wzrost przyjazdów z Polski na Cypr jest również bardzo duży. W ubiegłym sezonie samolotami poleciało na wyspę 100 tysięcy polaków, czyli o 50 procent więcej niż w poprzednim. - dyrektor Cypryjskiej Organizacji Turystycznej w Polsce Marzena Henszel. W grudniu 2016 roku Cypr poprzez podpisaną umowę na wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych dołączył do do EFIS. Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Werner Hoyer, stwierdził: - „Podpisanie umowy na Cyprze jest dla grupy EBI kamieniem milowym. Pionierskie stosowanie gwarancji budżetowych EBI-UE przynosi rezultaty w państwach członkowskich UE. EFIS opera się na silnym zaangażowaniu grupy EBI w szerokim wachlarzu sektorów przy zastosowaniu różnorodnych produktów finansowych w całej Unii Europejskiej. EFIS będzie nadal starał się dotrzeć do nowych partnerów finansowych – odkrywając nowe projekty i MŚP potrzebujące finansowania”. Gwarancja EFIS dla pożyczek EBI jest dobrej drodze do zrealizowania swojego pierwotnego celu, jakim jest zmobilizowanie do 2018 roku dodatkowych inwestycji w gospodarkę na kwotę rzędu 315 mld euro. Pani Małgorzata, polka która we współpracy z portalem domnacyprze.pl prowadzi biuro nieruchomości na Cyprze od ponad 20 lat, obecną sytuację inwestycyjną w nieruchomości na Cyprze ocenia jako wyjątkowo atrakcyjną, a wielu z jej klientów decyduje się na dalsze inwestycje w apartamenty lub domy na Cyprze. Obecnie realizowane projekty na Cyprze budowane są nowocześnie oraz spełniają najwyższej jakości standardy Unii Europejskiej.
Search Cyprus property investment and for themselves. Search for yourself or investment property in Cyprus at attractive prices. Make money on renting properties and increasing real estate prices. Cyprus offers beautiful weather, clean warm sea and attractive tax rates. Purchased the property you can rent all year round. Cyprus season lasts 360 days a year with more than 320 sunny days it. In the current situation, therefore, we recommend our customers housing projects in Cyprus, mostly in attractive and developed tourist areas, where supply and demand for rental short and long-term never a small but growing. Among the recommended areas of Cyprus to locate their investments in real estate are especially recommended Protaras and surroundings (quiet atmosphere, beautiful beaches, exceptionally warm and clean water, tourism mainly family, a lot of great local family restaurants and pubs, no crime, no threats, constant and stable growth of tourism and investment, proximity to the airport and Ayia Napa) Ayia Napa (beautiful white sand beaches, many local and luxurious restaurants, nightlife, many pubs, many discos, close to the airport in Larnaca).

We offer:
Apartment Ayia Napa
Apartment Protaras
Apartment Famagusta
Apartment Larnaca
Apartment Paphos
Apartment Limassol
Apartment Nicosia

House Ayia Napa
House Protaras
House Famagusta
House Larnaca
House Paphos
House Limassol
House Nicosia

Villa Ayia Napa
Villa Protaras
Villa Famagusta
Villa Larnaca
Villa Paphos
Villa Limassol
Villa Nicosia

Additionally, we offer commercial real estate, hotels, apartment houses, plots for sale, shops, offices.

Find property in our real estate search engine.

Cyprus - a guarantee of safety and quick return on investment

Cyprus is the only Asian country belonging to the European Union combines exotic Asian modernity and stability, has cultural influences of Greek, Roman and Byzantine, and offers the tourist a sense of security and the EU after the British colonization for many Britons is a constant direction toward the rest. In 2014. Northern Cyprus was visited by 2 440 000 foreign tourists in 2015 was 2 660 000, and in 2016 3 200 000, which represented a 19.8% increase the previous year. The increase in arrivals from Polish to Cyprus is also very large. Last season airplanes flew to the island of 100,000 poles, or 50 percent more than the previous. - Director of the Cyprus Tourism Organization in Poland Marzena Henszel. In December 2016 years by Cyprus signed an agreement to support innovative small and medium-sized enterprises within the framework of the European Fund for Strategic Investment joined the EFIS. President of the European Investment Bank, Werner Hoyer, said: - "The signing of the agreement on Cyprus is a milestone of the EIB Group. Pioneering the use of guarantees of EIB-EU budget brings results in the EU Member States. EFIS opera on the strong involvement of the EIB Group on a wide range of sectors with a wide range of financial products throughout the European Union. EFIS will continue to try to reach new financial partners - discovering new projects and SMEs need funding. " EFIS guarantee for EIB loans is a good way to achieve its original purpose, which is to mobilize by 2018 an additional investment in the economy for the amount of the order of 315 billion euros. Malgorzata, a polka which in cooperation with the portal domnacyprze.pl leading real estate agency in Cyprus for over 20 years, the current situation of investment in real estate in Cyprus is estimated as extremely attractive, and many of her clients are choosing to further investments in apartments or houses in Cyprus . Currently, projects are being built in Cyprus modern and meet the highest quality standards of the European Union.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Poprawiono mapy oraz dodano nowsze wersje slidera fotografii
Dodano wizualizację 360 nieruchomości oraz prezentację VR
Inwestycje w nieruchomości, nowe oferty nieruchomości na Cyprze
Darmowa wyszukiwarka nieruchomości na Cyprze
Lokalizacja nieruchomości
Formularz kontaktowy w sprawie nieruchomości
Przeglądanie ofert inwestycji
Przeglądanie fotografii nieruchomości
Opis nieruchomości w języku polskim
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 15, 2018
Size
8.5M
Installs
100+
Current Version
1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
PHP SOFTWARE
Developer
PHP SOFTWARE Ul. Dabrowskiego 8/12 42-200 Czestochowa Poland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.