100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Celem projektu Science2Business jest upowszechnianie działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz włączenie sfery biznesu do procesu tworzenia i wdrażania innowacji w ramach działalności naukowo-badawczej prowadzonej na UKSW.

Platforma jest zbiorem potencjału naukowego i biznesowego UKSW, a w jej skład wchodzą portfolia naukowe pracowników oraz case studies. Na platformie znaleźć można również video-reportaże obrazujące działalność naukowców, a także sekcję blogi. Blogi mogą być tworzone nie tylko przez pracowników Uniwersytetu, ale przez każdego, kto chce poruszyć ważną kwestią naukową, biznesową czy studium przypadku.

Przeglądaj i zapisuj publikacje w lokalnym schowku na Twoim telefonie, skontaktuj się z autorami.
Updated on
Sep 18, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Przeglądaj publikacje, skontaktuj się z autorami.