10 Minut dla Zdrowia

100+
Pobrania
Ocena treści
Dla wszystkich
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Informacje o aplikacji

Narzędzia stworzone w celu umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat poprzez:
- zwiększenie poziomu aktywności fizycznej,
- utrwalanie przekonania o osobistej odpowiedzialności za zdrowie,
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej i dbałości o ciało.

Narzędzia „10 Minut dla Zdrowia” zawierają przygotowane przez specjalistów zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych umożliwiających realizację tzw. „treningu zdrowotnego” przez dzieci i młodzież.

W celu dostosowania do zróżnicowanych potrzeb i możliwości osoby ćwiczącej, zestawy ćwiczeń różnią się stopniem trudności i intensywnością obciążenia.

W zestawach w sposób szczególny uwzględniono ćwiczenia o charakterze tlenowym (średnia i umiarkowana intensywność), które mają największe znaczenie dla budowania potencjału zdrowotnego rozwijającego się organizmu.

Zestawy ćwiczeń zostały przygotowane tak, by realizacja „treningu zdrowotnego” możliwa była w warunkach domowych, na małej przestrzeni i bez użycia przyborów. Takie rozwiązanie umożliwia codzienne podejmowanie aktywności fizycznej (np. przed wieczorną kąpielą lub w przerwie w odrabianiu lekcji)

Ćwiczenia przeznaczone są dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego (szczególnie dla osób o niskiej sprawności fizycznej, które nie uczestniczą w pozalekcyjnych formach aktywności fizycznej).

Narzędzia pełnią rolę asystenta ćwiczeń. Poprzez komunikaty głosowe i wideo, ćwiczący przeprowadzany jest przez „trening zdrowotny”. W trakcie ćwiczenia widoczny jest instruktaż pokazujący prawidłowe wykonywanie ćwiczenia i odpowiednie tempo, a także wyświetlany jest czas do zakończenia ćwiczenia i całości „treningu zdrowotnego”.

Narzędzia umożliwiają przegląd historii wykonanych ćwiczeń z uwzględnieniem zestawu oraz czasu poświęconego na „trening zdrowotny”.
Ostatnia aktualizacja
5 sie 2016

Bezpieczeństwo danych

Deweloper może podać tu informacje o tym, jak jego aplikacja zbiera i wykorzystuje Twoje dane. Więcej informacji o bezpieczeństwie danych
Brak informacji