Jakość powietrza w Polsce

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).
Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu - sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
• Przy dostępie do internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji.
• Aplikacja wysyła powiadomienia push w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy okazji publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.

GŁÓWNE ELEMENTY:
DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika.
MAPA – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce.
WYSZUKAJ STACJĘ – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach.
OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe
AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza).
ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do portalu jakości powietrza GIOŚ.
Dane prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ zasilanej danymi z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych ze stacji pomiarowych PMŚ.

Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane.

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.

Aplikację wykonał Evertop Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Aplikacja jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Application of the Chief Inspectorate of Environmental Protection Fri. "The air quality in Poland" presents current data on air quality automatic monitoring stations operating within the State Environmental Monitoring (SEM). The data relate to current concentrations of PM10, PM2.5 particulate matter, sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), benzene (C6H6) and ozone (O3).
The measurement results are given in the form of an index - six level scale (from "very good" to "very bad"), relating to the potential impact of pollution on health.
Information about air quality are presented in the form of maps, graphs and lists the detailed results.
KEY FEATURES:
• With access to the internet and location-based services included in the application shows data from the nearest measuring station or other selected stations.
• The application sends push notifications in the event of exceedances inform or alert pollution and on the occasion of the publication of new news portal GIOŚ air quality.

MAIN ELEMENTS:
Data from the closest STATION - displaying current data on concentrations of pollutants from the station closest to the user.
MAP - displaying current data on pollutants from all automatic stations in Poland.
SEARCH FOR STATION - list of operating under the SME automatic monitoring stations (addresses: the city and the street) and allows you to display data from the drive after their addresses.
WARNINGS - information about the occurrence of high concentrations of pollutants exceeding the levels of information or alarm
NEWS - information about news posted on the website of air quality GIOŚ (eg. The information about the publication of reports on air quality).
VISIT THE PORTAL GIOŚ - redirecting the air quality portal GIOŚ.
The data presented in the application come from a national database of air quality GIOŚ fed by data from the databases of provincial inspectorates of environment protection. Updated each hour based on data recorded from SEM measurement stations.

Presented by the application data come only with automatic monitoring stations SEM and are not interpolated.

The data presented are before the final verification and are subject to change. The data are presented in local time.

The use of GPS running in the background can increase battery consumption. The application requires an Internet connection. Using packet data may result in additional charges.

The application made Evertop Sp. zoo. on behalf of GIOŚ within the project "Strengthening the system of air quality assessment in Poland, based on the experience of the Norwegian" under the Operational Programme PL03 "Strengthening environmental monitoring and control activities" funded by the EEA Financial Mechanism 2009-2014.

The application is the official application of the Chief Inspectorate for Environmental Protection.
Read more
Collapse
3.6
1,142 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Wprowadzono nową koncepcję obliczania i wizualizacji Indeksu Jakości Powietrza. Opcja Brak Indeksu odpowiadająca sytuacji, gdy na stacji pomiarowej nie są aktualnie prowadzone pomiary pyłu zawieszonego lub ozonu, a jeden z nich jest w danej chwili decydującym zanieczyszczeniem powietrza w województwie. Indeks nie jest wtedy wyznaczany, a kolor punktów na mapie danych pomiarowych zmienia się na szary. Stacja jest nadal widoczna i jest możliwość sprawdzenia wszystkich pozostałych wyników pomiarów.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 11, 2017
Size
37M
Installs
100,000+
Current Version
1.0.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Chief Inspectorate of Environmental Protection -PL
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.