GoNet CRM DEMO

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja GoNet CRM dla Android pozwala przenieść pracę firmy do telefonu lub tabletu.

Firma Kim Group jest producentem wysokiej jakości oprogramowania GoNet CRM. Jest to prosty w obsłudze system pozwalający na kompleksową obsługę firmy w zakresie relacji z klientami, zarządzania sprzedażą oraz projektami z dowolnego miejsca za pomocą telefonu lub tabletu. Skalowalność naszego produktu sprawia, że system sprawdza się zarówno w przedsiębiorstwach o rozbudowanych strukturach i wielowymiarowych potrzebach jak również w małych firmach.

Korzystając z GoNet CRM dla Android zyskujesz możliwość między innymi:

- zarządzania kontrahentami i kontaktami
- odbierania i wysyłania firmowej poczty
- przeglądania historii korespondencji
- planowania i delegowania zadań
- wglądu do dokumentów oraz ich edycji
- planowania wykorzystania zasobów firmy
- tworzenia ofert i zamówień dla Twoich klientów
- podglądu faktur
- zarządzania i kontrolowania postępów prowadzonych projektów
- stałego dostępu do raportów

GoNet CRM to aplikacja instalowana bezpośrednio na urządzeniu, która łączy się z główną bazą dzięki czemu wszystkie zadania i kontakty zaplanowane w biurze, można wykonywać zdalnie.

Ponadto nasz System CRM usprawnia pracę w terenie dzięki możliwości bezpośredniego nawiązania połączenia z kontrahentem, wskazania lokalizacji lub wyznaczenia trasy dojazdu. Jak każdy CRM nasz system ma możliwość podglądu informacji o kontrahencie, historii relacji z nim, zaawansowania rozmów handlowych czy też wielkości sprzedaży oraz zysku.

Bezpośrednio u klientów można tworzyć oferty wybierając towary z bazy danych. Po stworzeniu takiej oferty mamy możliwość błyskawicznego wysłania jej w formacie pdf do zamawiającego.

GoNet CRM to doskonałe narzędzie dla wszystkich tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem w terenie, dużo czasu spędzają w delegacjach a jednocześnie brakuje im systemu, który wspomoże ich pracę w zakresie kontaktów z klientami, planowania czasu pracy czy też błyskawicznego tworzenia ofert na życzenie klientów. To także system przeznaczony dla właścicieli i zarządu firm dzięki, któremu niezależnie gdzie są mogą weryfikować realizację projektów, delegować zadania, monitorować postępy i przeglądać dowolne raporty.

Główną zaletą naszej aplikacji CRM (oprócz niewątpliwie dużej mobilności) jest możliwość ciągłej kontroli postępów pracy. Na bieżąco możemy śledzić ilości oraz lokalizacje odbytych przez przedstawicieli spotkań. Możemy także zlecać zadania, wysyłać wiadomości dla pracowników, którzy pracują w delegacji. Kiedyś te możliwości były zarezerwowane tylko dla pracowników biurowych pracujących przed komputerem. Od teraz to wszystko dostępne niezależnie od miejsca Twojego pobytu również z telefonu i tabletu.

GoNet CRM dla Android to:

- narzędzie, które dostosuję się to trybu Twojej pracy
- możliwość poprawy wizerunku firmy dzięki ujednoliceniu wyglądu ofert oraz usprawnieniu obsługi klienta
- system dzięki któremu już nigdy nie przegapisz okazji sprzedażowej
- plan Twojego dnia i kalendarz zadań
- lepsza komunikacja wewnątrz firmy
- doskonałe narzędzie do raportowania i analizy pracy działu handlowego i marketingowego

Pobierz i przetestuj wersję demo
Gonet CRM application for Android allows you to move the work of the company to the phone or tablet.

Company Who Group is a manufacturer of high quality CRM software Gonet. It is a simple-to-use system for comprehensive service company in the field of customer relations, sales management and projects from anywhere using your phone or tablet. The scalability of our product makes the system works in companies with complex structures and multidimensional needs as well as small businesses.

Using Gonet CRM for Android you get the opportunity to, among other things:

- Management contractors and contacts
- Send and receive corporate email
- View the history of correspondence
- Planning and delegating tasks
- Access to documents and edit them
- Planning the use of company resources
- Create quotes and orders for your customers
- Preview invoices
- Managing and controlling the progress of ongoing projects
- Permanent access to reports

Gonet CRM is an application installed directly on the device, which connects to the main base so that all scheduled tasks and contacts in the office, you can perform remotely.

In addition, our CRM system improves the work in the area due to the possibility of direct connection to the counterparty indication or designation driving directions. Like all our CRM system has the ability to view information about a contractor, the history of relationship with him, the severity of the trade talks or the volume of sales and profit.

Directly with clients to create the offer by selecting goods from the database. After creating such an offer, we can instantly send it in pdf format to the client.

Gonet CRM is a great tool for all those who have direct contact with customers in the field, a lot of time to spend in delegations and at the same time they lack a system that will support their work in the field of customer contact, planning time, or instantly creating offers to customer request . It is also a system designed for the owners and management companies to make even matter where they may verify the implementation of projects, delegate tasks, monitor progress and view any reports.

The main advantage of our CRM application (except undoubtedly high mobility) is the ability to continuously monitor the progress of work. On an ongoing basis, we can track the number and locations of meetings held by the representatives. We can also delegate tasks, send messages to employees who work in the delegation. Once these options have been reserved for office workers working at the computer. From now on, it's all available irrespective of your stay also with phone and tablet.

Gonet CRM for Android are:

- A tool that I adopt this mode of your work
- The possibility of improving the company's image by unifying and streamlining the appearance of offers customer service
- A system by which you will never miss a sales opportunity
- Plan your day and schedule tasks
- Better communication within the company
- An excellent tool for reporting and analysis of sales department and marketing

Download and test the demo version
Read more
4.4
7 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Nowy moduł - "Plany i prowizje"
- określanie planów i celów do zrealizowania (w oparciu o dane z systemu - sprzedaż, zamówienia, aktywność, praca zadaniowa ...)
- bieżący monitoring realizacji planów
- automatyczne naliczanie prowizji od sprzedaży
- profilowanie sprzedaży wybranych grup produktów / do określonych odbiorców
- systemy premiowe i motywacyjne (warunki, bonusy)
- elastyczny i precyzyjny model uprawnień określających dostęp do danych
Read more

Additional Information

Updated
September 28, 2018
Size
2.1M
Installs
100+
Current Version
0.16.6.321
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
KiM Group
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.