Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych, mapa łowiecka, zagospodarowania turystycznego oraz zagrożenia pożarowego i czasowych zakazów wstępu do lasów. Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia predefiniowanych podkładów rastrowych, np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS. Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również w sytuacji braku łączności z siecią Internet. Mechanizm pobierania danych do pracy offline umożliwia korzystanie z map nadleśnictw oraz parków narodowych. Razem z mapami, które zapisywane są w postaci rastrowej, dla lasów PGL LP pobierane są dane wektorowe z atrybutami opisowymi.
Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik ma dostęp w trybie online do pełnego opisu taksacyjnego dla lasów wszystkich form własności. Opis taki zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu, ich szczegółowy opis, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.
Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: pomiar powierzchni i odległości, zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, wysłać w świat w dowolny sposób lub zaimportować na innym urządzeniu, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.
W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego, działki ewidencyjne lub punktu za pomocą jego współrzędnych. Narzędzie to działa podobnie jak wyszukiwanie w portalu internetowym.
W menu Pomoc dostępna jest również instrukcja opisująca podstawowe funkcjonalności, z którą warto się zapoznać na początku użytkowania aplikacji.
Deklaracja dostępności: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/deklaracja-mbdl
The mBDL application (mobile Forest Data Bank) allows direct access to forest maps on phones and tablets. The basic content of the application are forest thematic maps of the BDL, such as: basic map, tree stand map, forms of ownership, forest habitats, plant communities, hunting map, tourist development, fire risk and temporary prohibitions to enter forests. In addition to industry maps, the user has the option of displaying predefined raster backgrounds, e.g. topographic maps or aerial / satellite orthophotos, as well as maps from external WMS services. Addresses of the most popular websites, e.g. cadastral data, orthophotomap or GDOŚ service, are permanently saved in the application, which facilitates their use. Any other WMS services can be connected by entering a specific URL address, which is then remembered in the application.
After downloading the appropriate data, the application also works when there is no Internet connection. The offline data download mechanism enables the use of maps of forest districts and national parks. Together with the maps, which are saved in the raster form, vector data with descriptive attributes are collected for the PGL LP forests.
From the mBDL application level, the user has online access to the full tax description for forests of all ownership types. Such a description includes, among others species of trees and shrubs occurring in a given place, their detailed description, forest address, economic indications and much more.
The application is additionally equipped with a number of functionalities useful in the field: measuring the area and distance, recording a point from a GPS location or from the indication on the map, recording the route and simple navigation to the indicated point. Saved points and routes can be exported as a KML file, sent to the world in any way or imported to another device on which the mBDL application is also installed.
In MBDL, you can search for forest separations on the basis of the so-called forest address, registration parcel or point using its coordinates. This tool works like a web portal search.
In the Help menu, there is also an instruction describing the basic functionalities that should be read at the beginning of using the application.
Accessibility declaration: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/deklaracja-mbdl
Read more
Collapse
Loading…

What's New

1. Wprowadzono możliwość zapisu zdjęć przy punktach i trasach.
2. Wprowadzono możliwość udostępnienia lokalizacji bezpośrednio w menu aplikacji.
3. Wprowadzono mechanizm sprawdzania dostępnych aktualizacji.
4. Wprowadzono mechanizm aktualizacji danych lokalnych (offline).
5. Zmodernizowano grafiki w kilku ekranach aplikacji.
6. Poprawiono błędy w wybranych funkcjonalnościach.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 12, 2022
Size
53M
Installs
100,000+
Current Version
1.15.0
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.