Japoński pomocnik

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー

Mały, skromny japoński pomocnik

https://www.japonski-pomocnik.pl

https://plus.google.com/116607849678024205946

Mój mały, skromny, prosty program powstał, aby choć w niewielkim stopniu wspomóc naukę języka japońskiego. Aby to osiągnąć zawiera on m.in. słownik japońsko-polski, którego ciężko znaleźć w polskim internecie. Zestaw słownika odpowiada zakresowi, który miałem okazję zetknąć się od momentu rozpoczęcia swojej nauki języka, tj. w trakcie nauki każde nowe słowo zapisywałem oraz klasyfikowałem w wyniku powstał ten słownik. Choć w tej chwili nie zawiera on dużej liczby słów i wiem, że może zawierać w sobie błędy, gdyż czasami trochę trudno jest tym wszystkim zarządzać to jednak mam nadzieję, że z czasem zrobi się z niego potężny i wiarygodny słownik. Duża w tym może też być Twoja zasługa, aby zgłaszać zauważalne błędy oraz informować o nowo odkrytych słowach. W ten sposób można pomóc sobie, a także innym.

Program zawiera również inne pożyteczne funkcje, które mogą pomóc w poznawaniu języka. Jeśli uważasz, że brakuje mu jakieś funkcji, bądź coś można zrobić lepiej to bez wahania zgłoś mi to. Ja ze swojej strony w ramach swoich możliwości postaram się dany element zaimplementować, bądź ulepszyć. Jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie.

Możliwości programu:

* Tablica hiragana i katakana
* Test znajomości hiragany i katakany
* Obsługi znaków kanji
* Wyszukiwarka znaków kanji po elementach podstawowych i liczbie kresek
* Animacja pisania znaków kana
* Animacja pisania znaków kanji
* Animacja pisania całych słów
* Rozpoznawanie odręcznie pisanych znaków kanji
* Test ze słówek
* Test ze znaków kanji
* Nauka słówek metodą SuperMemo 2
* Słownik japońsko-polski (ciągle uaktualniany i poprawiany)
* Przykładowe zdania do wybranych słów
* Opcje szukania słów
* Tablica klasyfikatorów
* Czytanie znaków na głos wykorzystując technologię TTS
* Nauka słówek poprzez słuchanie ich (funkcja z przyczyn technicznych dostępna tylko na Androidzie 4 i wyższym)
* Wyszukiwanie form gramatycznych i przykładów
* Odmiana część mowy:
** Odmian czasowników, przymiotników (i oraz na), rzeczowników na formy formalne (długie) oraz formy proste
** Odmiana czasowników, przymiotników (i oraz na), rzeczowników na formy te
** Odmiana czasownika na formę mashou
** Odmiana czasownika na formę potencjalną
** Odmiana czasownika na formę wolicjonalną
* Generowanie wielu przykładów użycia różnych odmian części mowy

Zachęcam do zapoznania się z moją małą, skromną aplikacją.
小 さ く て 奥 ゆ か し い 日本語 ヘ ル パ ー

Small, unpretentious Japanese midfielder

https://www.japonski-pomocnik.pl

https://plus.google.com/116607849678024205946

My little, humble, simple program created to at least a little help learn the Japanese language. To achieve this it has also include Dictionary Japanese-Polish, which is hard to find in the Polish Internet. Set the dictionary corresponds to the range, which I had the opportunity to come up from the beginning of their learning, ie. Still learning each new word and wrote them classify as a result of this dictionary was created. Although at the moment it does not contain a large number of words, and I know that can contain an error, because sometimes a little difficult to manage all of this, however, I hope that over time will get out of it a powerful and reliable dictionary. Much of this can also be your merit to report noticeable errors and inform about the newly discovered words. In this way, you can help yourself as well as others.

The program also includes other useful features that can help in learning the language. If you think it lacks some features, or something you can do better without hesitation please report it to me. For my part, within its capabilities I will try to implement the item, or improved. I am open to any comments and suggestions.

Software features:

* Table hiragana and katakana
* Test the knowledge of hiragana and katakana
* Service kanji
* Search kanji characters on the basic elements and the number of strokes
* Animation writing kana characters
* Animation writing kanji
* Animation typing whole words
* Recognition of hand written kanji
* Test with words
* Test with kanji
* Learning words SuperMemo 2
* Dictionary Japanese-Polish (constantly updated and corrected)
* Sample sentences for selected words
* Search options words
* Table classifiers
* Reading the signs aloud using TTS
* Learning vocabulary by listening to them (the function for technical reasons only available on Android 4 and higher)
* Search for grammatical forms and examples
* The variety part of speech:
 ** Variety verbs, adjectives (and and), nouns form of formal (long) and simple forms
 ** Verbs, adjectives (and and), nouns on these forms
 ** Variety verb to form Mashou
 ** Variety verb to form potential
 ** Variety verb to form volitional
* Generation of many examples of the use of different varieties of parts of speech

I encourage you to look at my small, modest application.
Read more
Collapse
4.8
835 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
January 13, 2019
Size
58M
Installs
10,000+
Current Version
20190113
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Fryderyk Mazurek
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.