Intencje

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Intencje.pl to aplikacja, dzięki której:

- dodasz swoją prośbę o modlitwę,
- pomodlisz się w intencjach osób pragnących Twojej modlitwy,
- poznasz modlitewnik, leksykon świętych, Pismo Święte i aktualne artykuły katolickie.

Dołącz do stale rosnącej grupy osób rozsianych po całym świecie. Pragniemy towarzyszyć Tobie w drodze do Nieba umacniając się wzajemnie w wierze, nadziei i miłości. Wierzymy słowom Jezusa Chrystusa „(…) gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 19-20)” tworząc wspólnie przestrzeń nazywaną „Platformą Duchowej Łączności”

Dzięki współpracy z Fundacją Małych Stópek ks. Tomasza Kancelarczyka i Modlitewnym Oknem Życia intencje dodane w naszej apce rozsyłamy co tydzień do współpracujących z nami zgromadzeń zakonnych, które wstawiają się za nami przed Najświętszym Sakramentem.

Co nowego w aplikacji:

Modlitewnik

- stale aktualizowany modlitewnik zawierający modlitwy tematyczne, litanie, akty, nowenny
- pod każdą z modlitw lista dopasowanych tematycznie: intencji, świętych i artykułów

Patroni

- stale aktualizowana lista życiorysów świętych Kościoła Katolickiego
- obok każdego życiorysu lista intencji, którym wybrany święty patronuje

Czytania

- czytania z Pisma Świętego na każdy dzień wraz z komentarzem
- szczegółowe informacje o świętach Kościoła Katolickiego przypadających w danym dniu

Artykuły

- wartościowe artykuły i filmy video
- pod każdym artykułem lista dopasowanych tematycznie: intencji, świętych i modlitw

Aktywność

- informacje o aktywności użytkowników, ich modlitwach, podziękowaniach i zmianach w profilu
- możliwość filtrowania określonego typu aktywności

Użytkownicy

- lista użytkowników aplikacji
- możliwość sortowania według alfabetu, aktywności, czasu założenia konta

Tagi

- modlitwy, intencje, artykuły, sylwetki świętych podzielone tematycznie
- możliwość zapoznania się z wybranymi treściami zgodnie z zainteresowaniami

Powiadomienia

- o modlitwach w Twojej intencji
- nowych artykułach i świadectwach
- podziękowaniach za Twoją modlitwę
- nowych osobach z Twojej parafii

Profile

- profile użytkowników z informacjami o ich aktywności i pozostawionych intencjach

Świadectwa

- świadectwa użytkowników, którzy dostąpili szczególnych łask dzięki modlitwie
- możliwość podzielenia się własnym świadectwem
Intencja.pl is an application thanks to which:

- you add your request for prayer,
- you will pray for the intentions of people who want your prayer,
- you will get to know the prayer book, the lexicon of saints, the Holy Bible and current Catholic articles.

Join an ever-growing group of people spread all over the world. We want to accompany you on the way to Heaven, strengthening each other in faith, hope and love. We believe the words of Jesus Christ "(...) where there are two or three gathered in my name, there I am in their midst (Mt 18: 19-20)" creating together a space called "Platform of Spiritual Connectivity"

Thanks to the cooperation with the Little Feet Foundation, Fr. Tomasz Kancelarczyk and the Prayer Window of Life, we send the intentions added to our app every week to the religious congregations cooperating with us, which intercede for us before the Blessed Sacrament.

What's new in the app:

Prayer book

- constantly updated prayer book containing thematic prayers, litanies, acts, novena
- under each prayer a list of thematically matched: intentions, saints and articles

Patrons

- a constantly updated list of the CVs of saints of the Catholic Church
- next to each curriculum vitae, a list of intentions that the chosen saint patronizes

Reading

- readings from the Holy Scriptures for each day with commentary
- detailed information about the Catholic Church holidays falling on a given day

Articles

- valuable articles and videos
- under each article, a list of thematically matched: intentions, saints and prayers

Activity

- information about user activity, their prayers, thanks and profile changes
- the ability to filter a specific type of activity

Users

- list of application users
- the ability to sort by alphabet, activity, time of account creation

Tags

- prayers, intentions, articles, profiles of saints divided thematically
- the opportunity to view selected content according to your interests

Notifications

- about prayers for you
- new articles and certificates
- thanks for your prayer
- new people from your parish

Profiles

- user profiles with information about their activity and intentions

Certificates

- testimonies of users who received special favors thanks to prayer
- the opportunity to share your own testimony
Read more
Collapse
5.0
81 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

* Nowy moduł "Modlitewnik" podpowiadający treść odpowiednich modlitw pod każdą z intencji.
* Nowy moduł "Patroni" prezentujący sylwetki świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego.
* Nowy moduł "Świadectwa" prezentujący świadectwa naszych użytkowników wraz z możliwością podzielenia się własnym.
* Nowy moduł "Tagi" łączący w tematyczną całość intencje, modlitwy, patronów i artykuły.
* Ustawienia umożliwiające sterowanie powiadomieniami.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 4, 2019
Size
5.7M
Installs
10,000+
Current Version
0.8.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Intencje.pl
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.