iPolak 3.0

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę. W aplikacji sprawdzisz bezpieczeństwo w kraju do którego podróżujesz lub otrzymasz powiadomienie o zbliżającym się niebezpieczeństwie gdy będziesz na miejscu. Szybko odnajdziesz podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania. Dowiesz się jak skontaktować się z ambasadą i szybko wybierzesz numer do kontaktu z konsulem. Jeśli planujesz pobyt za granicą to jest to aplikacja dla Ciebie.
---------------------------------------
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE W WERSJI 3.0
Wiadomości Push z ostrzeżeniami – teraz nie musisz monitorować bezpieczeństwa kraju, dostaniesz powiadomienie bezpośrednio z aplikacji gdyby pojawiło się zagrożenie.
SOS – dostępny pod jednym przyciskiem na wypadek nagłej potrzeby.
Opisy krajów – dane dotyczące krajów świata także z możliwością pobrania w formie plików PDF.
Dane teleadresowe – dane placówek zagranicznych z opcją wyznaczenia trasy do każdej z nich na mapie.
---------------------------------------
GŁÓWNE ELEMENTY:
LISTA KRAJÓW - Opisy krajów podzielone na podkategorie dzięki czemu nie trzeba przewijać całego tekstu na raz.
MAPA - z zaznaczonymi placówkami dyplomatycznymi i możliwością wyznaczenia trasy do każdej z nich.
OSTRZEŻENIA - Czterostopniowa skala ostrzeżeń pokaże czy wybrany kraj jest bezpieczny dla turystów. Dodatkowo notyfikacje push informujące o nagłym niebezpieczeństwie.
SOS - Telefon dyżurny do najbliższej (lub wybranej) polskiej placówki dostępny pod jednym przyciskiem.
PORADY – zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży, dotyczących m.in. tego, czy potrzebujemy wizy, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, co zrobić w trudnej sytuacji.
TWITTER – bieżące tweety MSZ z konta @PolakZaGranica
Aplikacja pozwala na dzielenie się oraz udostępnianie ostrzeżeń dla podróżujących w mediach społecznościowych.
---------------------------------------
INFORMACJE NA TEMAT KRAJÓW:
Placówki - gdzie znajdują się ambasady i jak uzyskać kontakt z konsulem. Lista placówek wraz ze zdjęciami, danymi teleadresowymi oraz opcją wyznaczenia trasy na mapie.
Zbiór podstawowych informacji o kraju – stolica, obowiązująca waluta oraz języki urzędowe.
Wjazd, meldunek i pobyt – jakie dokumenty potrzebne są do podróży po kraju i na jakich zasadach może odbywać się pobyt za granicą (wizy).
Bezpieczeństwo, Ubezpieczenie, Zdrowie – porady jak zachować bezpieczeństwo podróżując po kraju, jak się ubezpieczyć i jak zaradzić ewentualnemu zagrożeniu dla zdrowia; z jakich szczepionek korzystać.
Podróżowanie po kraju i informacje dla kierowców – najefektywniejsze sposoby komunikacji w obrębie kraju.
Cło, przepisy prawne – dowiesz się jakie produkty objęte są cłem przy przekraczaniu granicy i poznasz najważniejsze dla obywatela Polski informacje dotyczące przepisów prawnych obowiązujących w kraju.
Obyczaje i święta – podstawowe informacje na temat kultury i obyczajów danego kraju, w tym świąt, dzięki czemu lepiej zaplanujesz wyjazd.
Przydatne informacje - praktyczne informacje demograficzne, geograficzne i ekonomiczne o wybranym kraju, z możliwością pobrania plików PDF z kompletem informacji.
---------------------------------------
Masz uwagi lub sugestie? Prosimy zgłaszać je na:
redakcja@msz.gov.pl
---------------------------------------
Aplikacja działa również w trybie off-line, dostęp do Internetu jest wymagany tylko w celu aktualizacji.
Aplikacja jest oficjalną aplikacją polskiego MSZ.
iPolak is the source of critical information needed for each trip abroad. In the application, you check the security of the country you are traveling or you receive a notification about the impending danger when you're on the spot. Quickly find basic information about customs, culture and convenient ways to travel. You will learn how to contact the embassy and quickly select a number to contact the consul. If you plan to stay abroad this is the app for you.
---------------------------------------
KEY FEATURES IN VERSION 3.0
Push messages with warnings - now you do not need to monitor the security of the country, you will get a notification directly from the application if there was a threat.
SOS - available at the touch of a button in case of emergency.
Descriptions of countries - data on the countries of the world also possible to download as PDF files.
Contact data - data of foreign institutions with the option to designate the routes to each of them on the map.
---------------------------------------
MAIN ELEMENTS:
LIST OF COUNTRIES - Descriptions of countries divided into subcategories so you do not have to scroll all the text at once.
MAP - with marked diplomatic missions and the ability to designate routes to each of them.
WARNING - Four-scale warnings will show whether the selected country is safe for tourists. Additionally, push notifications indicating the immediate danger.
SOS - Telephone duty to the nearest (or selected) Polish facility available at the touch of a button.
ADVICE - set the necessary information needed for the trip, concerning, among others whether you need a visa, how to take care of their own safety, what to do in a difficult situation.
TWITTER - current account tweets Ministry of Foreign AffairsPolakZaGranica
The application allows you to share and providing warnings to travelers in social media.
---------------------------------------
INFORMATION ON COUNTRIES:
Facility - where embassies are located and how to get in touch with the consul. List of outlets with photos, contact details and the option of finding a route on a map.
A set of basic information about the country - the capital, the legal currency, and official languages.
The entrance, check-in and stay - what documents are needed for traveling around the country and on what basis can take place stay abroad (visas).
Safety, Insurance, Health - advice on how to stay safe traveling the country as well as to insure and how to remedy potential health risks; of which vaccine to use.
Travelling around the country and information for drivers - the most effective ways of communication within the country.
Customs, laws - find out what products are covered by the duty at border crossings and know the most important for Polish citizen information concerning the laws in force in the country.
Customs and holidays - basic information on the culture and customs of the country, including holidays, so you better plan your trip.
Useful information - useful demographic information, geographical and economical for the selected country, the option to download a PDF file with a complete set of information.
---------------------------------------
Do you have comments or suggestions? Please submit them to:
redakcja@msz.gov.pl
---------------------------------------
The application also works off-line, Internet access is required only to update.
The application is a Polish Foreign Ministry official application.
Read more
4.2
1,336 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
November 30, 2017
Size
12M
Installs
100,000+
Current Version
3.2.1.3
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Poland MFA
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.