Totus Tuus Ludwik De Monfort

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Oddanie się Maryi Niepokalanej to:

Naśladowanie Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który oddał się Maryi cały, stając się od Niej zależnym w ziemskim życiu: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny.

Bezpieczne schronienie przed złem, które nam zagraża/ Dobra złożone w Sercu Maryi są bezpieczne - szatan nie ma już do nich dostępu.

Droga powrotna do Boga, do utraconego raju. W Jej Niepokalanym Sercu zamieszkał Bóg, który ma na imię Miłość. Jest spotkaniem z Bogiem żywym.

Wypełnienie Testamentu Krzyża: Oto Matka twoja - jako nakazu Chrystusa przyjęcia Maryi za Matkę. Ona nas rodzi i wychowuje do nowego życia dzieci Bożych.

Oddanie Maryi Powinno Być :

Osobistym aktem woli. Jest to nasza indywidualna, świadoma i dobrowolna decyzja. Jest odpowiedzią na Boże zaproszenie.

Bezwarunkowe. Oddajemy się Jej, nie spodziewając się niczego w zamian - sama przynależność do Mary jest wielkim Bożym darem. Wierząc w Jej dobroć i miłość, z radością się Jej poświęcamy.

Całkowite. Oddajemy Maryi Niepokalanej wszystko: nasz umysł, serce, wolę, dusze, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, przyszłość, teraźniejszość, i przeszłość, śmierć, wieczność, nasze rodziny i przyjaciół, zajęcia, pracę, modlitwy, choroby, problemy i cierpienia, dobra materialne.

Trwałe. Chociaż ma początek, to nie ma końca. Maryi wystarczy raz się oddać, a Ona już nigdy nas się nie wyprze. Ponawiamy nasze zawierzenie, ponieważ jesteśmy słabi i skłonni do zapominania.

Otwarte. Odnawiając oddanie, możemy dokładać nowe sprawy i okoliczności. Doświadczając interwencji Maryi, coraz bardziej Ją poznajemy, a przez to bardziej Jej ufamy i zawierzamy kolejne sprawy.

CO LUB KOGO MOGĘ ODDAĆ MARYI?

Siebie i wszystko, co jest moje: rodzinę, pracę, naukę, parafię, wspólnotę, Ojczyznę itd.(wg przymiotów wymienionych wyżej).

Inne osoby, ich sprawy: instytucje, organizacje, sprawy itd. Maryja w Fatimie prosi o poświęcenie Jej Sercu ateistycznej Rosji, obiecując pokój na świecie i nawrócenie. Możemy Jej oddać każdego i każdą, sprawy własne i cudze, prosząc ją o opiekę i wstawiennictwo u Boga.

Każde oddanie się Maryi jest Jej miłe. Najlepiej zrobić to na Eucharystii, w miarę możliwości będąc po spowiedzi świętej.

Oddanie wyrażamy własnymi słowami w prostocie serca lub korzystając z istniejących Aktów oddania np z,, Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie Do Najświętszej Maryi Panny Św. Ludwika Grignon De Montfort'' lub napisanych przez innych świętych i zatwierdzonych przez Kościół.

Zachęca się do wyrażenia swego oddania Maryi na piśmie z podpisem.: kto, kiedy i gdzie dokonał aktu zawierzenia.

W trudnościach, okolicznościach od nas niezależnych wystarczy oddanie się Maryi wewnętrznym aktem woli.

Wielu świętych i błogosławionych podążało tą drogą maryjnej konsekracji św. Jan Paweł II, św. Maksymilian M. Kolbe, św. Ludwik Grignnon De Montfort, Stefan Kardynał Wyszyński, męczennicy z Niepokalanowa: bł Pius Bartosik, bł. Antoni Bajewski, bł. Tymoteusz Trojanowski, bł. Bonifacy Żukowski i wielu innych.

,,Bracie, idź oddaj się Niepokalanej, nie martw się, Ona o wszystko się zatroszczy'' mówił św.Maksymilian przychodzącym o poradę.
Updated on
May 21, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Naprawa problemu z otwarciem traktatu o prawdziwym nabożeństwie.

Developer contact