50+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

mCoaching to nowoczesne, w pełni mobilne rozwiązanie do zdalnej pracy "Training On The Job". Rozwijaj swoich ludzi w nowoczesny sposób, dbając o kształtowanie właściwych nawyków. Sprawdzaj postępy indywidualne imCoaching is a modern, fully mobile solution for remote work "Training On The Job". Develop your people in a modern way, taking care to shape the right habits. Check the progress of individuals and teams. Thanks to these solutions you strengthen managers' and employees' responsibility for their own development and professional goals achieved.
mCoaching is a dedicated smartphone application and system for HR and managers. Real benefits - saves time, logistics and costs of development activities. Develops skills in a real professional environment on the basis of identified behaviours and competences. zespołów. Dzięki tym rozwiązaniom wzmacniasz odpowiedzialność managerów oraz pracowników za własny rozwój oraz osiągane cele zawodowe.
mCoaching to dedykowana aplikacja na smartfon oraz system dla HR i zarządzających. Realne korzyści – oszczędza czas, działania logistyczne oraz koszty prowadzonych działań rozwojowych. Rozwija umiejętności w realnym środowisku zawodowym w oparciu o zidentyfikowane zachowania i kompetencje.
Updated on
May 12, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available