mObywatel – Twoje mDokumenty w smartfonie

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

mObywatel to bezpłatna i oficjalna rządowa aplikacja na smartfony. Dzięki niej zyskujesz szybki dostęp do elektronicznych dokumentów i usług

Z jakich usług skorzystasz?

mTożsamość
Dzięki niej możesz okazać swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Np. przy zakładaniu kart lojalnościowych, na siłowni, w sklepie, przy usługach medycznych, czy hotelarskich.
Możesz też przekazać swoje dane innym użytkownikom aplikacji mObywatel – w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Warunkiem wymiany danych jest posługiwanie się aplikacjami na smartfonach z tym samym systemem (np. Android – Android).
Dzięki mTożsamości możesz przekazać dane np. sprzedawcy usług, czy w przychodni. Obsługa klienta może je sprawdzić tradycyjnie (jak każdy inny dokument) lub korzystając z aplikacji mWeryfikator. Upoważniona osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na swoim smartfonie Twoje imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mTożsamości.

mLegitymacja szkolna
Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.
Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu otrzymanego w sekretariacie szkoły.
Dane z mLegitymacji możesz przekazać użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi Twoje imię, nazwisko i wiek, zobaczy zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja studencka
To legitymacja studencka w telefonie. Usługa jest uruchomiona pilotażowo na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jeśli jesteś studentem tych uczelni, możesz uzyskać ten mDokument w sekretariacie lub dziekanacie. Aktywuje się go poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny.
mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Możesz ją okazać na ekranie smartfona. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik zobaczy m.in. Twoje imię, nazwisko i Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji.

mPojazd
Dane z mPojazdu odzwierciedlają dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC czy karcie pojazdu.
Mogą z niego korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów. A więc ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd.
Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant.
Znajdziesz tu dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.
Dodatkowo usługa pozwala na przekazanie danych pojazdu w postaci kodu QR innym aplikacjom.

Jak gwarantujemy bezpieczeństwo danych?
Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych.
Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłem, które ustawiasz przy aktywacji aplikacji. mObywatel obsługuje również logowanie odciskiem palca. Ten sposób logowania dodatkowo zabezpieczony jest PIN-em (funkcja tylko dla telefonów posiadających czytnik linii papilarnych).

Gdzie znajdziesz więcej informacji?
Więcej informacji znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce „Publiczna aplikacja mobilna”.

Co dalej?
Cały czas pracujemy nad nowymi i usprawnieniem istniejących usługi. Dlatego zawsze warto mieć aktualną wersję aplikacji.
Masz pomysł na kolejne usługi? Napisz do nas: mobywatel@mc.gov.pl.
mObywatel is a free and official government smartphone app. Thanks to it, you gain quick access to electronic documents and services

What services will you use?

mTożsamość
Thanks to it, you can show your identity wherever no ID or passport is required. For example, when setting up loyalty cards, at the gym, in the store, at medical or hotel services.
You can also transfer your data to other users of the mObbsite application - to confirm your identity. The condition for data exchange is the use of applications on smartphones with the same system (e.g. Android - Android).
Thanks to the identity you can provide data eg to the service seller or in the clinic. Customer service can check them traditionally (like any other document) or using the mWeryfikator application. An authorized person using the mVision will see your name, surname and photo in a low resolution on your smartphone. It can also check the validity of your identity.

mLegitymacja szkolna
Thanks to mLegitymacji you can forget about wearing a traditional document. This is a school ID, but displayed on the screen of your phone.
By showing the mLegitymacja, you will confirm that you are a student of a given school, take advantage of reliefs and dismissals. This is important! This mDokument can be activated only if your school has signed the appropriate agreement with the Ministry of Digitization. It is started using the QR code and the code received at the school's office.
Data from the mLegitimation can be passed to the user of the mWeryfikator application. In this way, the authorized person will confirm your name, surname and age, see the picture in low resolution. It can also check the validity of your school training.
 
mLegitymacja studencka
This is a student ID on the phone. The service is piloted at the Wrocław University of Technology and the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. If you are a student at these universities, you can obtain this document in the secretary's office or the dean's office. It is activated via a QR code and an activation code.
Student training acts as a traditional document. You can show it on the smartphone screen. You can also confirm your details to the mWeryfikator application user. An authorized user will see, among others Your first and last name and your photo in low resolution. It can also check the validity of your mLegitimation.

mPojazd
The data from the mPorture reflects the data contained in the registration certificate, the civil liability policy or the vehicle card.
It can be used by people who own or co-own vehicles. So those who are registered in the Central Register of Vehicles (CEP) as owners of cars, motorcycles, scooters, etc.
The service shows information about mandatory vehicle liability insurance - including the insurance name, series and policy number, insurance period and its variant.
Here you will find vehicle data: brand and model, year of production, registration number, VIN number, technical examination date.
In addition, the service allows the transfer of vehicle data in the form of a QR code to other applications.

How do we guarantee data security?
The data stored in the phone is encrypted and signed with a certificate issued by the Ministry of Digitization. The certificate also confirms the authenticity of the data.
Access to the data is protected by a password that you set when activating the application. mObywatel also supports logging fingerprint. This way of logging in is additionally secured with a PIN (function only for phones with a fingerprint reader).

Where can you find more information?
More information can be found on the website of the Public Information Bulletin of the Ministry of Digitalization in the tab " Public mobile application ".

What's next?
We are constantly working on new and improving existing services. That is why it is always worth having the current version of the application.
Do you have an idea for more services? Write to us: mobywatel@mc.gov.pl.
Read more
Collapse
3.1
3,242 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Poprawki związane z użytecznością aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 6, 2019
Size
5.6M
Installs
100,000+
Current Version
2.2.2 (18.66)
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ministerstwo Cyfryzacji
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.