Nawigacja i mapy NaviExpert

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

W Nawigacji NaviExpert możesz podróżować z darmowym głosem Wiedźmina Geralta w prezencie od HTC i CD Projekt Red. Znajdziesz go w menu Narzędzia - Głosy.

Nawigacja samochodowa NaviExpert, dzięki aktualizowanym na bieżąco mapom, zaprowadzi Cię zawsze do celu. Wyznaczanie trasy zajmuje chwilę, a dzięki zaawansowanym technologiom w trakcie jazdy ominiesz korki i unikniesz mandatu otrzymując ostrzeżenia CB o fotoradarach czy kontrolach policji, a także dowiesz się, jakie ograniczenia prędkości obowiązują na Twojej trasie.

Wypróbuj aplikację przez 14 dni za darmo!

Co wyróżnia Nawigację NaviExpert?
• zaawansowane algorytmy omijające korki, dzięki którym zdobywasz czas,
• porównanie tras alternatywnych na mapie,
• planowanie tras wielopunktowych i możliwość optymalizacji kolejności odwiedzanych punktów, dzięki funkcji Komiwojażera,
• darmowa mapa Polski, aktualizowana online o nowe inwestycje drogowe i remonty,
• informacja o strefach i płacenie za parking w płatnej strefie parkowania,
• ostrzeżenia CB zgłaszane przez użytkowników NaviExpert i Ryśka o fotoradarach, kontrolach policji, wypadkach czy niebezpiecznych miejscach,
• informacja kto zgłosił ostrzeżenie CB, ile osób je potwierdziło i jakie jest ograniczenie prędkości
• 5 godzin darmowego abonamentu za każdą godzinę przejechaną z włączoną aplikacją,
• darmowa funkcja HUD,
• bogata baza użytecznych miejsc - ponad 400 000 punktów POI,
• tryb nawigacji pieszej i środkami komunikacji miejskiej,
• mapa Europy, umożliwiająca nawigację po 30 krajach*

Jak skorzystać?

1. Zainstaluj aplikację i przetestuj ją przez 14 dni za darmo ciesząc się podróżowaniem po Polsce bez korków i mandatów.

2. Wybierz odpowiadającą Ci usługę nawigacji w sklepie w aplikacji.

3. Pamiętaj, że nie mając aktywnej usługi nawigacji, możesz nadal za darmo przeglądać mapę z danymi o ruchu drogowym, a także masz dostęp do ostrzeżeń CB, informacji o płatnych strefach parkowania i bazy użytecznych miejsc.

4. Podróżuj z NaviExpert i za każdą godzinę przejechaną z włączoną aplikacją odbieraj 5 dodatkowych godzin extra abonamentu w ramach programu „Przedłuż sobie”. Sprawdź szczegóły na http://bit.ly/PrzedluzSobieNE

To co? W drogę!

Ważne informacje:

Płatności za parkingi
Wjeżdżając do strefy parkowania na mapie pojawi się ikona płatnego parkingu. Po kliknięciu w nią NaviExpert wywoła aplikację SkyCash, przy użyciu której realizowana jest płatność. Jeśli nie masz jej jeszcze w swoim telefonie, pobierz ją z Google Play oraz zasil swoje konto SkyCash środkami. Pamiętaj! Płacąc za parking z NaviExpert, powinieneś oznaczyć swój samochód identyfikatorem z napisem: mobiParking. Możesz go pobrać stąd: http://skycash.com/files/identyfikatormobiparking.pdf lub po prostu napisać na kartce: mobiParking. Kartkę/naklejkę należy umieścić dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.

Dane o ruchu drogowym
*Informacje o ruchu drogowym (traffic), remonty oraz ostrzeżenia CB m.in. o fotoradarach i kontrolach drogowych są wykorzystywane tylko podczas nawigowania na terenie Polski. Usługa dla Europy umożliwiająca nawigację po 30 krajach*: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
In NaviExpert Navigation you can travel with the free voice of Wiedźmin Geralt as a gift from HTC and CD Projekt Red. You can find it in the Tools - Voices menu.

NaviExpert car navigation, thanks to constantly updated maps, will always bring you to your destination. Routing takes a while, and thanks to advanced technologies while driving you will avoid traffic jams and avoid a ticket, receiving CB warnings about speed cameras or police inspections, as well as find out what speed limits apply on your route.
 
Try the application for 14 days for free!
 
What distinguishes NaviExpert Navigation?
• advanced algorithms that bypass traffic jams, thanks to which you gain time,
• comparison of alternative routes on the map,
• planning multi-point routes and the possibility of optimizing the order of visited points, thanks to the Salesman function,
• a free map of Poland, updated online with new road investments and repairs,
• information about zones and paying for parking in a paid parking zone,
• CB warnings reported by users of NaviExpert and Rysiek about speed cameras, police inspections, accidents and dangerous places,
• who has reported the CB warning, how many people have confirmed it and what is the speed limit
• 5 hours of free subscription for every hour covered with the application enabled,
• free HUD function,
• a rich base of useful places - over 400,000 POIs,
• mode of pedestrian navigation and public transport,
• a map of Europe, enabling navigation in 30 countries *
 
How to use?
 
1. Install the application and test it for 14 days for free enjoying traveling in Poland without traffic jams and fines.

2. Select the corresponding in-app store navigation service that suits you.

3. Remember that if you do not have an active navigation service, you can still browse the map with traffic data for free, as well as access to CB warnings, information on paid parking zones and a database of useful places.
 
4. Travel with NaviExpert and receive 5 extra hours of extra subscription for each hour of travel with the application enabled as part of the "Extend Yourself" program. Check the details at http://bit.ly/PrzedluzSobieNE
 
So what? Let's go!
 
Important information:

Payments for parking lots
When entering the parking zone, the paid parking icon will appear on the map. After clicking on it, NaviExpert will call the SkyCash application with which the payment is made. If you do not have it on your phone yet, download it from Google Play and fund your SkyCash account with funds. Remember! When paying for a car park with NaviExpert, you should mark your car with an identifier with the inscription: mobiParking. You can download it here: http://skycash.com/files/zywatormobiparking.pdf or simply write on the page: mobiParking. Place the card / sticker on the bottom corner of the vehicle's windshield.

Traffic data
* Traffic information (traffic), repairs and CB warnings, among others on speed cameras and roadside inspections are used only when navigating in Poland. A service for Europe that enables navigation in 30 countries *: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, the Netherlands, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Germany, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, Ukraine, Great Britain, Hungary, Italy.
Read more
Collapse
4.4
13,107 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Mniej kliknięć przy wyszukiwaniu głosowym - usunięcie konieczności potwierdzenia, jaką frazę chcemy znaleźć.
- Poprawki błędów.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 8, 2019
Size
Varies with device
Installs
1,000,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Telematics Technologies Sp. z o.o.
Developer
Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.