NicePay – płatności pod ręką

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wszystkie Twoje płatności w jednym miejscu, zorganizowane i zawsze pod ręką. Przeglądasz, filtrujesz i sortujesz według własnego uznania. Płacisz jedną lub kilka rzeczy na raz. Ustawiasz automatyczne płatności dla zaufanych odbiorców. Załatwiasz wiele spraw jednym kliknięciem. Poświęcasz czas tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Rachunki otrzymujesz bezpośrednio do aplikacji. Wystarczy kilka minut w miesiącu i wiesz wszystko na temat swoich płatności.

Zapominanie o terminie zapłaty, utrzymanie porządku w stosie papierowych rachunków lub kontrola wydatków raz na zawsze przestają być problemem. Poznaj NicePay i czerp przyjemność z realizacji comiesięcznych płatności!

CO OTRZYMUJESZ?

• ASYSTENTA PŁATNOŚCI
NicePay pamięta i płaci za Ciebie. Po Twojej akceptacji, przekieruje wszystkie rachunki do aplikacji. Dostajesz powiadomienia dotyczące nadchodzących terminów lub zrealizowanych transakcji. Bez zastanawiania się wiesz kiedy i na co przeznaczasz pieniądze.

• MOBILE CENTRUM FINANSOWE
NicePay zarządza i analizuje. Wszystkie płatności masz w jednym miejscu. Znasz swoje comiesięczne koszty i wiesz gdzie szukać oszczędności.

• OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
NicePay ułatwia życie. Nie musisz w kółko logować się do banku i wprowadzać tych samych przelewów. Nie potrzebujesz kilku kont klienta. Jednym kliknięciem załatwiasz wiele spraw na raz.


JAK TO DZIAŁA?
- Dodajesz płatności. Robisz zdjęcie rachunku, wysyłasz mailem lub otrzymujesz e-fakturę bezpośrednio od usługodawcy do NicePay.

- Monitorujesz wydatki. Kontrolujesz obciążenia za poszczególne media lub zakupy. Zarządzasz wydatkami praktycznie bez poświęcania czasu.

- Płacisz rachunki. Opłacasz jeden lub wiele na raz. Kiedy chcesz i jak chcesz. Dla powtarzalnych ustawiasz automatyczne polecenie zapłaty z karty.

- Unikasz zadłużenia. Dzięki wielokanałowym powiadomieniom i AutoPay dotrzymujesz terminów. Płacisz zawsze na czas.

- Oszczędzasz. Otrzymujesz rekomendacje umożliwiające obniżanie opłat za poszczególne media lub usługi. Nie szukasz oszczędności – same Cię znajdują.


CO ZYSKUJESZ?
• Wszystkie płatności uporządkowane w jednym miejscu.
• Zamianę papierowych rachunków na e-faktury.
• Przypomnienia e-mail oraz push o nadchodzących terminach zapłaty.
• Automatyczne opłaty dla cyklicznych płatności.
• Rożne metody zapłaty: Pay by link, karta płatnicza, Blik lub zlecenie stałe na karcie - AutoPay.
• Zabezpieczenie przed fałszywymi fakturami i bezpieczeństwo przechowywanych danych zgodne ze standardami bankowymi.
• Gotowe statystyki wydatków w podziale na kategorie.
• Komunikację z usługodawcą bezpośrednio przez aplikacje.
• Panel zarządzania odbiorcami płatności.


DLACZEGO WARTO?

- Pełna kontrola nad rodzajem i terminowością płatności. Wiesz komu płacisz, za co oraz kiedy. Nie zastanawiasz się czy poczta dostarczyła dany rachunek lub czy został już opłacony. Wszystkie swoje płatności za dany okres masz w jednym miejscu i możesz je dowolnie filtrować według kategorii bądź statusu.

- Wielokanałowe przypomnienia o płatnościach. Aplikacja myśli za Ciebie. Uzyskujesz powiadomienia o nowych rachunkach oraz zbliżających się terminach płatności. Masz możliwość ustawienia liczby oraz rodzaju powiadomień według własnych potrzeb. Nigdy nie zapominasz o terminie.

- Bezpieczeństwo i wygoda na pierwszym miejscu. Aplikacja weryfikuje autentyczność każdej faktury. Masz pewność, że nie otrzymasz podrobionego dokumentu. Autoryzujesz płatności osobiście. Możesz dołączyć do konta rachunki najbliższych lub firmowe.

Dowiedz się więcej na www.NicePay.pl
All your payments in one place, organized, and always at hand. You are viewing, filtering and sorting by its own discretion. You pay one or several things at once. To set up automatic payments for trusted customers. We handle a lot of things with one click. You spend time only when you need it. You receive bills directly to the application. Just a few minutes a month, and you know everything about your payment.

Forgetting about the date of payment, the maintenance of order in the stack of paper bills or spending control once and for all cease to be a problem. Meet NicePay & Enjoy the implementation of the monthly payments!

WHAT YOU GET?

• ASSISTANT PAYMENTS
NicePay remembers and pays for you. After your approval, will forward all bills to the application. You get notifications about upcoming appointments or completed transactions. Without thinking you know when and what you allocate the money.

• MOBILE FINANCIAL CENTER
NicePay manages and analyzes. All payments in one place. You know your monthly expenses and know where to look for savings.

• SAVING TIME
NicePay makes life easier. You do not have to log in over and over to the bank and make the same transfers. You do not need a number of customer accounts. One click you handle many things at once.


HOW IT'S WORKING?
- Adding payment. Account you take a picture, send e-mail or receive e-invoice directly from the service provider to NicePay.

- you monitor your expenses. You control the load for individual media or shopping. Manage expenses practically without sacrificing time.

- You pay the bills. You pay one or more at a time. When you want and how you want. For recurring set the automatic direct debit card.

- You're avoiding debt. With AutoPay multichannel notifications and keep your appointments. Always pay on time.

- Save. You get recommendations enabling the reduction of fees for individual services or media. Not looking for savings - you are the same.


BENEFITS?
• All payments ordered in one place.
• Conversion of paper bills to e-invoices.
• Reminders e-mail, and push ahead with payment deadlines.
• Automatic payments for recurring payments.
• Different methods of payment: Pay by link, credit card, Blik or standing order on the card - AutoPay.
• Protection against false invoices and data security comply with the standards of banking.
• Ready statistics spending by categories.
• Communication with the service provider directly by applications.
• Management Panel recipients of payments.


WHY?

- Full control over the type and timeliness of payments. You know who you are paying for what and when. Do not you wonder if the post office has provided the account or that has already been paid. All your payments for the period you have in one place and can be freely filtered by category or status.

- Multi-channel payment reminders. Application of the thinking for you. You get notifications of new accounts and the upcoming payment dates. You have the ability to set the number and type of notifications according to their own needs. You never forget about the time.

- Safety and comfort in the first place. The application verifies the authenticity of each invoice. You are sure that you will not receive a counterfeit document. You authorize the payment in person. You can join the next account bills or records.

Learn more www.NicePay.pl
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Najnowsza wersja aplikacji NicePay.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 29, 2021
Size
26M
Installs
1,000+
Current Version
2.0.20
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
1Pay Poland Sp. z o.o.
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.