Noble Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wygodne korzystanie z Banku w telefonie.
Dzięki aplikacji mobilnej Noble Mobile sprawnie i wygodnie możecie Państwo zarządzać swoimi finansami.

Dostępne funkcje:
Rachunki
• Stan konta, historia, szczegóły
• Przelewy własne, krajowe, do odbiorców zdefiniowanych
• Pełna obsługa zleceń stałych – tworzenie, edycja, zawieszanie, zamykanie.
• Przelewy do US
• Powtarzanie przelewów
• Opłacanie rachunków i faktur QR kodem
• Doładowanie telefonu
• Dostęp do rachunków oszczędnościowych
• Zarządzanie kontem oszczędnościowym Skarbonka
• Wyszukiwanie operacji w historii
• Podgląd zaplanowanych operacji
• Możliwość pobrania i wysłania potwierdzeń transakcji
• Dodawanie odbiorców zdefiniowanych
• Kopiowanie i wysyłanie numeru konta

Karty debetowe i kredytowe
• Podgląd kart debetowych i kredytowych
• Aktywacja, zastrzeganie, blokowanie, zmiana limitów i PINu
• Podgląd historii kart
• Spłata karty kredytowej
• Przelewy z karty kredytowej
• Zamawianie kart HCE
• Zamawianie kart wirtualnych i dodawanie kart debetowych do Google Pay

Lokaty
• Zakładanie i podgląd posiadanych lokat
• Edycja i zrywanie
• Opcja opłacenia lokaty później
• Możliwość zakładania lokat bez posiadania konta

Kredyty
• Podgląd kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych
• Spłata kredytów gotówkowych (spłata raty, całkowita i częściowa z opcją zmniejszenia raty lub skrócenia okresu kredytowania)
• Podgląd posiadanego limitu w koncie
• Wnioskowanie o nowy kredyt (w ramach oferty specjalnej)

Płatności telefonem
• Płatność kodami BLIK w sklepach internetowych i stacjonarnych bez konieczności logowania
• Wypłaty kodami BLIK z bankomatów
• Wystawianie czeków BLIK
• Płatności zbliżeniowe Google Pay


Funkcje dodatkowe
• Logowanie odciskiem palca
• Mobilna autoryzacja - możliwość autoryzacji transakcji zlecanych w Bankowości Internetowej (bez przepisywania haseł SMS).
• Dopasowanie wyglądu aplikacji do swoich potrzeb (włączanie i wyłączanie widżetów na stronie głównej)
• Lokalizacja placówek banku i bankomatów
• Aktualne kursy walut
• Archiwum paragonów w wersji elektronicznej
• Powiadomienia push
• Kontakt z Bankiem – możliwość połączenia z Infolinią od razu jako zweryfikowany Klient, odbieranie i wysyłanie wiadomości do Banku


DEMO
Mają Państwo możliwość sprawdzenia naszej aplikacji dzięki wersji demonstracyjnej! Na ekranie logowania należy wybrać Menu, a następnie Demo i wprowadzić dowolny wzór logowania.
Jak zacząć korzystać?
1. Pobierz i uruchom aplikację Noble Mobile.
2. Wprowadź login i hasło z Bankowości Internetowej aby utworzyć swój profil.
3. Wybierz sposób, w jaki będziesz się od tej pory logować do aplikacji mobilnej – symbolem graficznym lub hasłem.
4. Nadaj nowe hasło i zacznij korzystać z aplikacji mobilnej.
WAŻNE!
Przypominamy, że aby zabezpieczyć Państwa transakcje, niezbędne jest ustalenie kodu PIN. Można to zrobić w ustawieniach aplikacji mobilnej lub Bankowości Internetowej.
Więcej informacji o aplikacji Noble Mobile znajdziesz na stronie www.noblebank.pl
Convenient to use the phone bank.
With the mobile application Mobile Noble efficiently and conveniently you can manage your finances.

Available functions:
Bills
• Account balance, history, details
• Transfers their own national audience defined
• Full support for standing orders - create, edit, suspend, and closing.
• Transfers to US
• Repeat transfers
• Paying bills and invoices QR code
• Recharge your phone
• Access to savings accounts
• Management piggy bank savings account
• Search operation in history
• View scheduled operations
• The ability to download transactions and send acknowledgments
• add recipients defined
• Copying and sending the account number

Debit and credit cards
• Preview debit and credit cards
• Activation, restriction, blocking, change limits and PIN
• View the history card
• Repayment of credit card
• Transfers from credit card
• Ordering cards HCE
• Ordering virtual cards and debit cards to add to Google Pay

deposits
• Establishing and preview deposits held
• Editing and tear
• The option payment of deposits later
• The possibility of setting up an account without deposits

loans
• Preview cash loans, mortgages and corporate
• Repayment of cash loans (repayment installment, total and partial payments with the option of reducing or shortening the term of the loan)
• Preview held in the account limit
• Applying for new credit (within the special offer)

phone payments
• Payment codes BLIK online stores and stationary without having to log
• Withdrawals from ATMs codes BLIK
• Issuing checks BLIK
• Proximity Payments Google Pay


additional features
• Fingerprint Login
• Mobile authentication - the ability to authorize transactions ordered in Internet Banking (SMS passwords without rewriting).
• Adjust the appearance of the application to your needs (on and off widgets on the home page)
• The location of bank branches and ATMs
• Current exchange rates
• Archive receipts in electronic version
• Push Notifications
• Contact with the Bank - the ability to connect with the Call Center immediately verified as customer, receive and send messages to the Bank


DEMO
You have the opportunity to test our application through the demo! On the login screen, select Menu, and then enter the Demo and any pattern login.
How to get started?
1. Download and run the application Noble Mobile.
2. Enter the username and password of Internet Banking to create your profile.
3. Select the way you'll be from now log on to the mobile application - a graphic symbol or slogan.
4. Give your new password and start using the mobile application.
IMPORTANT!
We remind you that to protect your transactions, it is necessary to determine the PIN. You can do this in the settings of the mobile app or Internet Banking.
More information about Noble Mobile application, visit www.noblebank.pl
Read more
4.4
155 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Pierwsza edycja promocji Polecam Proste Zasady.
- Optymalizacja działania aplikacji i poprawa błędów.
Read more

Additional Information

Updated
August 6, 2018
Size
35M
Installs
5,000+
Current Version
2.14.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Getin Noble Bank
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.